Behörighetsansökan för beställning av läkemedel till kommunala

advertisement
Elektronisk handel i Västra Götalandsregionen
Behörighetsansökan för Beställare av läkemedel till kommunalt akutförråd
Nyupplägg
Avslut
Uppgifter om användaren/Beställare
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Uppgifter om förrådet (för information; se filen ”Alla enheter Kommunala akutförråd”)
Kommun/Stadsdel
GLN-nummer (Godsmottagare)
Namn på beställningsenhet
Namnteckning beslut
MAS namnteckning
Namnförtydligande
MAS mailadress
Datum
Telefonnummer
Rutin för behörighetsblanketten
Medicinsktansvarig sjuksköterska (MAS) i varje kommun ansvarar för att beställare av läkemedel är formellt
utsedda och är behörig hälso- och sjukvårdspersonal som namngivits i den lokala instruktionen för
läkemedelshantering.
Vid nyupplägg/avslut av användare fylls ovanstående uppgifter i av MAS. För information om förråd, se filen
”Alla enheter Kommunala akutförråd”.
Blanketten sänds till: [email protected]
Vid frågor kontakta Kundservice på tel 020-375 000 (knappval 3).
1
| Elektronisk handel
|
2015-01-01
Download