forskningens dag 1998 - Medicinska fakulteten

advertisement
FORSKNINGENS DAG 2005
Tidagen den 1 november
MALMÖ
Universitetssjukhuset MAS
Jubileumsaulan, MFC, ingång 59
Onsdagen den 2 november
LUND
Universitetssjukhuset i Lund
Aulan
DEN MEDICINSKA BILDEN
- en resa i vårt inre
14.00
Hälsningsanförande
Medicinska fakultetens dekanus
Jan Nilsson
14.05
Röntgen – röjer dina inre hemligheter
Olle Ekberg
14.15
Magnetkamerans fantastiska möjligheter
Freddy Ståhlberg/Elna-Marie Larsson
14.30
PET-kameran – ger en levande bild av cancer
Sven-Erik Strand/Eva Brun
14.45
Kan datorn ställa diagnos?
Lars Edenbrandt
14.55
Fostrets hemliga liv avslöjas med ultraljud
Karel Maršál
15.05
PAUS. Utställningar, kaffe
15.55
Ögonblick – bilder inte bara för syns skull?
Elisabet Agardh
16.05
Mikroskopets öga fingranskar dina vävnader
Per Alm
16.15
Bildresa genom tarmarna
Ervin Toth
16.25
Frågestund
Leif G Salford
17.00
MALMÖ 1/11
Utdelning av pris till yngre framgångsrik forskare vid Universitetssjukhuset MAS
Pristagarföreläsning
Utdelning av pris till bästa poster
Utställningen fortsätter. Förfriskningar
17.00
LUND 2/11
Utdelning av Eric K. Fernströms Nordiska Pris 2005
Hyllning av mottagarna av Eric K. Fernströms Svenska Pris till yngre forskare 2004
Pristagarföreläsning
Utställningen fortsätter. Lätt buffé
Hjärtligt välkomna!
Download