Termin Kurs Litteratur ISBN Författare, Förlag

advertisement
LITTERATURLISTA
Ht 2017–Vt 2019
Medicinsk sekreterarutbildning
Termin
Kurs
Litteratur
ISBN
Författare, Förlag
1, 2
Administration och juridik i vården
Hälso- och sjukvårdsrätt
Medicinsk miniordbok
Svenska skrivregler
Pärm med kursmaterial
9789144109800
9789144102306, 9789113027913
9789147111497
Köps via utbildningen
Lena Rönnberg, Studentlitteratur
Bengt I Lindskog, Norstedts Akademiska förlag
Språkrådet, Liber
1, 2, 3
Anatomi- och sjukdomslära
Medicin 1
Medicinsk miniordbok
9789152302248
9789113027913
Kjell Hjelm, Marianne Loft m.fl., Sanoma utbildning
Bengt I Lindskog, Norstedts Akademiska
4
Administrativt verksamhetsstöd
Pärm med kursmaterial
Via utbildningen
3
Ekonomi
Goodwill Företagsekonomi A *)
Goodwill Företagsekonomi 1-faktabok *)
Goodwill Företagsekonomi övningsbok *)
9789162253899
9789152304792
97891523004808
Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma utbildning
Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma utbildning
Bo Egervall, Eva Blomkvist, Sanoma utbildning
4
Engelskt yrkesspråk
Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal
9789144070094
Elisabeth Legl, Studentlitteratur
4
Examensarbete
Pärm med kursmaterial
Via utbildningen
1, 2, 3
IT-digital kommunikation och
informatik
Kurslitteratur och kursmaterial diskuteras i samband med
kursstart
4
Klassificering
Pärm med kursmaterial
Via utbildningen
4
Kultur och arbetspsykologi
Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle
9144011474 alt. 9789144011479
Ingrid Hanssen, Studentlitteratur
1, 2, 3
Medicinsk terminologi
Medicinens språk
Medicinsk miniordbok
Latin, kulturen, historien, språket
9789147053452
9789144102306, 9789113027913
Lånas via utbildningen
Magnus Fogelberg, Göran Petersson, Liber
Bengt I Lindskog, Norstedts Akademiska förlag
1, 2
Organisation och
verksamhetsutveckling
Hälso- och sjukvårdsrätt
Pärm med kursmaterial
9789144109800
Via utbildningen
Lena Rönnberg, Studentlitteratur
1, 2, 3
Svenska och kommunikation
Svenska skrivregler
9789147084609
Språkrådet, Liber
1, 2
Vårddokumentation
Hälso- och sjukvårdsrätt
Medicinsk miniordbok
Svenska skrivregler
Pärm med kursmaterial
9789144109800
9789144102306, 9789113027913
9789147111497
Köps via utbildningen
Lena Rönnberg, Studentlitteratur
Bengt I Lindskog, Norstedts Akademiska förlag
Språkrådet, Liber
*) Företagsekonomi A har ersatts med faktabok och övningsbok
Sekretr





Senaste utgåva av ovanstående litteratur gäller. Övrig litteratur i samråd med respektive lärare.
Vissa böcker används i flera kurser och under hela utbildningen
Förutom ovanstående kurslitteratur tillkommer skrivmateriel och
Förvaringshjälpmedel samt eventuellt referenslitteratur
Viss litteratur kan också tillkomma under utbildningens gång
Referenslitteratur

Medicinsk terminologi, ISBN 9879172275577, Bengt I Lindskog, Norstedts Akademiska Förlag

Medicinska förkortningar och akronymer, ISBN9144033931, Staffan Cederholm, Studentlitteratur

Medicinska ord, ISBN 9144037104, Bengt Lundh, Jörgen Malmquist, Studentlitteratur

Atlas över människokroppen, ISBN 9789147105878, Jordi Vigué-Martin, Kristina Dunder, Liber

Sekretess inom hälso- och sjukvården – en introduktion ,ISBN 9789144057019, Ann-Charlotte Landelius, Studentlitteratur
Download