Tal 1 maj 2013 i Skurup

advertisement
Tal 1 maj 2013 i Skurup
Kamrater mötesdeltagare
I dag är det första maj.
Arbetarnas dag i hela världen. En dag för visioner om det samhälle vi strävar att
bygga.
Tillsammans.
Men också en dag att se sej om i verkligheten
Vårt land har förändrats under de senaste åren. Vi har förändrats. Nu är inte
solidariteten med andra människor – de som har det svårt här hemma, de som
kämpar mot pengabrist och arbetslöshet, de som flytt hit från krig och fattigdom,
de som plågas under en omänsklig regim, de som utnyttjas av skamlösa företag,
som fördärvar deras land med lyxodling, oljeborrning och gruvdrift och drar
med pengarna – nu är solidariteten inte längre självklar. Här hyllas i stället den
gamla tesen ’sköt dej själv och skit i andra’. Sätt dej själv i centrum. Tävla,
konkurrera, sopa åt dej så mycket pengar du kan!
För har du det illa så är det ditt eget fel.
Är du utan jobb, så är du lat och vill inte arbeta och ska bevakas noga så att du
inte får ett öre för mycket från a-kassa eller försörjningsstöd.
Är du hemlös har du slarvat bort ditt liv och får skylla dej själv.
Är du sjuk så ska du skärpa dej – något nyttigt kan du väl göra? Och du bollas
mellan coacher som leker dagis, och arbetsgivare som tar emot dej som
praktikant och för det får 5.000 kr i månaden i ersättning.
1
Du ska arbeta – med eller utan lön, annars hamnar du i högeruppfinningen
utanförskap och är ingenting värd. Men utanförskapet är bara en konstruktion
för att skrämma oss till rättning i leden.
För ett samhälle är alla dess
medlemmar - du och jag och tiggaren utanför Konsum! Man kan inte vara
utanför det samhälle där man bor, man är en del av det.
Borgarregeringens uppfinning arbetslinjen betyder inte rätten till arbete – det
betyder tvång att arbeta, en arbetsplikt av samma skrot och korn som 1800-talets
lösdrivarlagstiftning, där den som var utan arbete inte hade vad man kallade laga
försvar och därför kunde sättas i fängelse!
Arbete har åter blivit ett tvång att slita för andras vinning för att överleva, inte en
nyttig verksamhet för allas bästa.
Men gör du dej en förmögenhet av skattebetalarnas pengar i hemtjänst och
sjukvård och skolor, genom att snåla med löner och antal anställda. Genom att
hyra in billig personal från bemanningsföretag eller utomeuropeiska
gästarbetare, en personal som inte vågar klaga för att de riskerar att avskedas
eller kastas ut ur landet. Gör du en ordentlig vinst på detta då är det okej – du
har varit driftig och duktig och kan gott få din belöning för det.
Och när du placerar din skattepengarvinst i hemliga konton i skattefuskarnas
paradis bevakas du inte så noga.
Eller om du, som nu händer, helt lagligt drar undan 50 miljoner kronor i skatt,
som skulle ha gått till allas välfärd, och sen sätter dej i styrelsen för ett statligt
företag för att hjälpa det att förbättra deras etiska regler! Då har du bara följt
alla regler och ingenting kan göras. Är det nån som begriper det?
Men, kamrater – ett annat samhälle är möjligt, ett solidariskt samhälle.
2
Där vi ersätter högerordet valfrihet med verklig frihet. För frihet är nåt helt
annat än att välja elbolag eller skola eller vårdcentral eller teleoperatör.
Frihet är att slippa det tunga trycket av pengaknapphet, när högen av räkningar
växer och plånboken är tunn och ungarna måste stanna hemma när klassen åker
till fjällen.
Frihet är att veta att du varje dag i 6 timmar gör nytta i ett fast heltidsjobb, där
du känner att du jobbar för det gemensamma bästa, där du kan säja din mening
om något inte är bra, utan att riskera att svartlistas eller avskedas, och där lönen
är tillräcklig för att du och dina barn ska leva ett värdigt liv. Och att du efter
dagens arbete har gott om ork att arbeta politiskt, gå på fackföreningsmöte,
träffa vänner, läsa en bok eller tillsammans med barnen gräva i bostadsområdets
gemensamma grönsaksland.
Frihet är att kunna bygga sin egen framtid i goda, gemensamt ägda och
demokratiskt styrda skolor, där alla pengar går till lärarlöner, fortbildning,
undervisningsmateriel och lagom små elevgrupper där varje unges begåvning tas
till vara och där ingen stämplas som värdelös och sorteras bort. Och där inte en
enda slant av skattepengarna slängs ut på marknadsföring i konkurrens med
privatstyrda aktiebolag eller stoppas i aktieägares fickor.
Frihet är att veta att du, när du blir sjuk, kostnadsfritt tas emot av välavlönad
sjukvårdspersonal, som har god tid att behandla din sjukdom. Och där du inte
blir bortsorterad för att du har för mycket olika krämpor och därför inte är
lönsam. Och där inte en skattekrona slösats på att locka patienter från den
privatiserade grannen.
3
Frihet är att leva trygg i ett Sverige som tagit emot dej utan misstänksamhet, när
du flydde från livsfara, diskriminering och förföljelse, och där din kunskap och
din erfarenhet tas emot av intresserade arbetsgivare. Och du ska slippa att lockas
hit av falska löften om arbete och hög lön, bara för att finna att du måste slita för
kanske hälften av den lön du blivit lovad.
Frihet är att när du blir gammal få gå en promenad tillsamman med en vän från
kommunens hemtjänst, att utan stress diskutera dagens tidning vid en kopp
kaffe, och somna i trygghet när natten kommer. Veta att du har pension nog till
morrondagens jazzkonsert i Folkets hus, en middag med goda vänner och en
varm vinterkappa.
Och – kamrater - ett samhälle för fria människor är möjligt – ett samhälle där
klyftorna mellan människorna krymper i stället för att vidgas ,och vi känner in i
märgen att vi alla är lika mycket värda!
Första maj är visionernas dag. Drömmarnas och hoppets dag. Men också
kampens dag.
Och det är ingen omöjlig kamp.
Det är praktiska drömmar som går att
förverkliga, om man följer socialismens uppmaning att ta av var och en efter
förmåga och ge åt var och efter behov.
Pengarna finns till drömmen om ett värdigt och jämlikt liv för alla.
Så här kan man göra:
Ta tillbaka de stora pengar som gått till de rika genom jobbskatteavdragen och
RUTbidragen.
Återinför förmögenhetsskatten.
Inför progressiv skatt i
kommuner och landsting, så att de rika beskattas högre än de fattiga. Ta ut en
4
rejäl skatt på finansiella transaktioner. Skärp lagarna om skatteflykt och höj
bolagsskatten i stället för att sänka den.
Och dom här pengarna ska vi använda till att skapa jobb genom att investera. T
ex i miljöteknik och klimatforskning som samtidigt kan rädda vårt gemensamma
jordklot.
Skapa jobb genom att renovera miljonprogrammets bostäder och
placera solceller på deras tak. Skapa jobb genom att bygga bort bostadsbristen,
så att var och en av oss kan bo bra för hyror som alla kan betala. Och ta tillbaka
all kollektivtrafik i gemensam regi och rusta upp den ordentligt.
Vi ska beskatta rejält de utländska exploateringsbolag som gräver upp våra
naturtillgångar och drar iväg med dom. Vi ska återföra hela den offentliga
sektorn till gemensam, demokratisk regi, där varje krona gör nytta. Och vi ska
sluta tillverka vapen och anfallsflyg, som bara har en uppgift – att döda.
Och – varför ska ett lands ekonomi leverera ett överskott? Landet är ingen
bank. Det ska inte spara. Inte spekulera i aktier. De inkomster från skatter och
avgifter som staten, landstingen och kommunerna drar in ska användas – till
sista kronan - till att skapa jobb, välfärd och trygghet och inte ett öre ska rinna
ner i privata konton.
Pengar finns till allt i våra första-maj-drömmar – de ligger bara i fel fickor.
Ja, kamrater,
en annan värld är möjlig; en jämställd, hållbar och solidarisk värld - endast i en
sådan värld kan den fria människan växa
Det är inga drömmar – det är möjligheter
Låt oss aldrig sluta kämpa för att förverkliga dem
Tillsammans!
5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards