Hur leder Gud

advertisement
Hur leder Gud
Leder Gud?
Jesus, Herden som
leder fåren.
Joh 10:3 fåren lyssnar till hans
röst, och han kallar på sina får
och nämner dem med deras
namn och för ut dem. 4 När han
har fört ut alla sina får, går han
före dem, och fåren följer
honom, därför att de känner igen
hans röst.
Psalm 25:9 Han leder de ödmjuka rätt,
han lär de ödmjuka sin väg.
Herren leder och
beskyddar
Jeremia 20:11 Men Herren är
med mig som en mäktig
hjälte.
Därför skall mina förföljare
komma på fall och inte bli mig
övermäktiga.
Luk 1:38 Maria sa: Maria
sade: ”Se, jag är Herrens
tjänarinna. Må det ske med
mig som du har sagt.”
Gud leder 1.
Dessa ex från Matt 5
T.ex genom anvisningar om hur
vi bör leva:
1. om någon slår dig på den högra kinden,
så vänd också den andra åt honom
2. Om någon tvingar dig att gå med en mil,
gå två mil
3. Ge åt den som ber dig, och vänd dig
inte bort från den som vill låna av dig
4. ”älska din nästa”
5. ”om ni hälsar endast på era bröder, vad
gör ni för märkvärdigt med det?”
6. Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt
utöver det kommer från den onde.
2 Timotierbrevet 3:
14 Men håll fast vid det som
du har lärt dig och blivit
överbevisad om. Du vet av
vilka du har lärt det, 15 och
du känner från barndomen
de heliga Skrifterna som kan
göra dig vis, så att du blir
frälst genom tron i Kristus
Jesus. 16 Hela Skriften är
utandad av Gud och nyttig till
undervisning, till
bestraffning, till upprättelse
och till fostran i rättfärdighet,
17 för att gudsmänniskan
skall bli fullt färdig, väl rustad
för varje god gärning.
Gud leder 2
När vi ber kan han tex.
• Ge oss en känsla om vad vi
ska göra.
• En tanke som dyker upp…
• Frid inför något vi ska göra.
Gud kan tala när som helst, när du promenerar, räknar matte,
samtalar, målar, sjunger eller sover.
Gud leder 3
•Profetior: Apg 11:27-28 förutsade en svår hungersnöd över
hela världen. – Den kom också.
• Drömmar: Matt 1:20 då visade sig en Herrens ängel för honom
i en dröm.
• Syner: Apg 16:9 På natten såg Paulus en syn.
• Änglabesök: Apg 12:7 Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte
honom och sade: ”Skynda dig upp!”
• En hörbar röst: 1 Sam 3:4-14 Då kom Herren och ställde sig
där och ropade som förut: ”Samuel! Samuel!” Samuel svarade:
”Tala, din tjänare hör.”
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar
utan pröva andarna om de kommer från Gud.
Dvs, ha inte bråttom, läs din bibel.
Prata med någon du har
förtroende för och be Gud om
bekräftelse.
Våra egna önskningar och
impulser kan lätt leda oss fel.
Gud leder 4
Gud gav oss hjärnan, att använda.
Efesierbrevet
1:9 Han har låtit
oss få veta sin
viljas hemlighet,
enligt det beslut
som han hade
fattat i Kristus,
Ordspråksboken
4:6 Överge inte
visheten och den
kommer att bevara
dig. Älska den och
den skall beskydda
dig.
Filipperbrevet 1:9
min bön är att er
kärlek mer och mer
skall överflöda och
leda er fram till insikt
och klart omdöme,
2 Tim 2:
23 Avvisa dumma
och meningslösa
dispyter. Du vet att
de föder strider,
- Gud låtit oss få veta. - överge inte visheten. - Kärleken leder till insikt
- Avvisa dumma diskussioner. -
Gud leder 4
När du sätter ord på det som Gud talat med dej om
kan du ofta se det klarare.
Tala med någon du har
förtroende för och bed gärna tillsammans.
Kom bara ihåg att
människors vilja att ge råd
kan vara större än
det tysta lyssnandets visdom.
Paulus omvändelse, tack vare Ananias som lydde Guds
uppmaning. Apg 9 Läs hela kapitlet
17 Då gick Ananias, och när han kom in i
huset lade han händerna på honom och
sade: ”Saul, min broder, Herren Jesus
som visade sig för dig på vägen hit, han
har sänt mig för att du skall kunna se igen
och uppfyllas av den helige Ande.”
Gud kan leda dej till någon med ett behov.
En annan kan vara ledd av Gud
till dej när du behöver.
Händelser 5
Ibland går det inte som vi tänkt.
• Något vi inte tänkt på blir DET som funkar, ett Guds ja.
• Något vi gärna vill visar sej inte fungera, kan vara ett Guds nej.
Människans behov av kontroll, den egna viljan, leder inte
alltid oss rätt.
Att lyda Guds vilja eller
den egna viljan är vår
svåraste utmaning.
Apg 13:36 När David
på sin tid hade tjänat
Guds vilja, insomnade
han och blev lagd till
vila hos sina fäder
Tänk att när
vi tjänat Guds vilja
få frid.
Ha inte så himla bråttom med dina egna beslut.
Snacka med någon klok kristen person.
Var villig att lyda din inre röst att göra något
för andra. Vänta inte.
Misstag gör alla, särskilt dom som gör något.
Att ingenting göra är nog värst näst efter
Att enbart tjäna sej själv.
Men för alla finns Jesu nåd till omvändelse
och förutberedda gärningar.
Download