Name - Cision

advertisement
PRESSMEDDELANDE
2009-09-18
Sverige har en av Europas glesaste vargstammar
Bara i fyra länder i Europa finns det färre vargar per kvadratkilometer än i Sverige.
Tjugo länder har större population per kvadratkilometer, visar statistik från FN. Trots
det vill regeringen stoppa tillväxten av vargstammen. I dagarna ska riksdagens miljöoch jordbruksutskott diskutera regeringens förslag att storskaligt börja skjuta vargar
varje år för att begränsa stammen till 210 individer som är en med europeiska mått
mätt mycket låg nivå.
Statistiken från FNs miljöorgan UNEP visar att länder som Grekland, Rumänien, Vitryssland,
Spanien och Ukraina har mer än tio gånger så mycket varg som Sverige trots att de är betydligt mer
befolkningstäta än Sverige. I Makedonien finns 31 vargar per tusen kvadratkilometer, i Sverige finns
0,5 vargar per tusen kvadratkilometer. I vårt grannland Polen finns 700 vargar och en
befolkningstäthet på 127 invånare per kvadratkilometer. I Sverige finns 220 vargar och 23 invånare
per kvadratkilometer.
– Var i Europa finns det plats för vargen om inte i Sverige? Här finns unika förutsättningar för
vargar och andra stora rovdjur. Här finns stora viltrika och glest befolkade naturområden. Sverige
framhåller sig gärna som ett land som värnar om natur och miljö och många områden är vi ganska
duktiga på, men knappast när det gäller vargen, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på
Världsnaturfonden WWF.
– Det skulle vara pinsamt om riksdagen beslutar om storskalig jakt på akut hotade vargar samma
halvår som Sverige är ordförande i EU, särskilt eftersom frågan om att värna biologisk mångfald står
högt på EUs dagordning. Sverige måste självklart ta ansvar för mångfalden som alla andra länder. En
omfattande vargjakt skulle skicka helt fel signaler till omvärlden, säger Mikael Karlsson, ordförande
i Naturskyddsföreningen.
– I rovdjursdebatten hörs ofta uttalanden att Sverige har väldigt många vargar och att vi snabbt måste
stoppa vargstammens tillväxt. Sanningen är att vi jämfört med andra länder i Europa har väldigt få
vargar. Dessutom har vi mindre problem med våra vargar eftersom de i huvudsak lever av naturliga
bytesdjur i livskraftiga stammar, säger Krister Persson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
I juni kom rovdjurspropositionen med förslaget om en begränsad vargstam på 210 individer. Just nu
diskuterar riksdagens miljö- och jordbruksutskott förslaget som kommer att klubbas i riksdagen i
höst. Förslaget innebär att ett antal vargar måste skjutas varje år för att begränsa stammen till 210
individer.
Miljörörelsen uppmanar nu i ett gemensamt uttalande riksdagsledamöterna att stoppa förslaget om
licensjakt på varg i Sverige.
– Det är dags att ta ansvar för den biologiska mångfalden. Stoppa licensjakten och ta bort taket på
210 vargar. Stammen är så genetiskt svag att den inte klarar sig långsiktigt på den nuvarande nivån,
säger WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen.
Rapporten från FN-organet UNEP visar också att det faktum att vargarna i Sverige inte är jämnt
spridda över hela landet utan mest förekommer i delar av Svealand, inte är unikt för Sverige. Det
gäller också för många andra länder med varg i Europa.
För mer fakta:
Läs hela tabellen med vargtätheten i Europa:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/tabellvargeuropa.pdf
Läs hela rapporten:
Status and Trends for Large Carnivores in Europé, LCIE report for the UNEP-WCMC project
“Biodiversity Trends and Threats in Europe”
by the Large Carnivore Initiative for Europe.
http://www.lcie.org/Docs/LCIE%20IUCN/LCIE%20REPORT%20for%20the%20UNEP%20(LAST
%20VERSION).pdf
För frågor, kontakta:
Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF, 08-624 74 02, 070-105 30 55
Tom Arnbom, rovdjursansvarig, WWF, 08-624 74 39, 070-554 40 66
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen 070-316 27 22
Krister Persson, ordförande, Svenska Rovdjursföreningen 070-643 88 69
Download