Document

advertisement
1. ------IND- 2014 0654 FIN SV- ------ 20150112 --- --- PROJET
Statsrådets förordning
om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som
anses som narkotika
Antagen i Helsingfors den [datum] [månad] 2015
—————
I enlighet med statsrådets beslut ska bilaga IV till statsrådets förordning nr 543/2008 om
ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, i dess ändrade lydelse enligt förordning
nr 589/2014, ändras enligt följande:
———
Denna förordning träder i kraft den [datum] [månad] 2015.
Helsingfors, den [datum] [månad] 2015.
Omsorgsminister Susanna Huovinen
Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman
Bilaga IV
Följande ämnen:
-----4-fluoro-α-2-(1-pyrrolidinyl)-valerofenon (4-fluoro-α-PVP, 4F-PVP)
-------
Download