Bilaga 1 - Strukturtorget

advertisement
Bilaga 1
Standardiserade plattformar och verktyg
Vittraskolorna AB  101 24 STOCKHOLM 
Telefon 0771-191090  epost [email protected]  www.vittra.se
För att kunna genomföra en framgångsrik digitalisering inom Vittra finns Vittras IT-strategi
som en bas och guide.
Denna bilaga är ett dokument som syftar till att underlätta för våra verksamheter genom att
tydliggöra dem standarder som finns inom Vittra inom följande områden:
1.
Digital lärplattform och elev- och skoladministrativt verktyg
2.
Klienthårdvara
3.
Utbildningar
2
Digital lärplattform och elev- och skoladministrativt verktyg
Inom Vittra kommer vi att arbeta med en sk ”molnbaserad” digital lärplattform. Det är
en internetbaserad plattform som inte kräver några lokala installationer och inte heller
specifika klienter.
Vittras val av digital lärplattform är:
Google Apps for Education samt Google Classroom
Dessa verktyg möjliggör bla. kollaborativt arbete, åtkomst till materialet som finns lagrat i
”molnet” från vilken klient som helst med en internetuppkoppling.
Vittra kommer även fortsättningsvis att som elev- och skoladministrativt verktyg
använda sig av:
Schoolsoft
Detta verktyg är till för kommunikation mellan hem och skola, närvarohantering, skriftliga
omdömen, betygssättning, provscheman, planeringar, nyheter, forum mm.
Det är även ett elev-, vårdnadshavar- och personalregister.
Klienthårdvara
För att kunna stödja våra barn och elevers kreativitet och nyfiken med bla digitala verktyg tror
vi på en homogen park av klienter. Våra pedagoger och lärare kommer att använda samma
klienter som våra barn och elever.
Vid behov av support kommer centrala IT avdelningen vara familjär med denna klientpark.
3
BARN OCH ELEVER
HÅRDVARA
MÅLGRUPP
MÅLBILD 3 ÅR
iPad med stöttåligt skydd
Förskolebarn
1 iPad / 10-12 barn
iPad med stöttåligt skydd
iPad Mini med stöttåligt skydd alt iPad med stöttåligt
skydd
iPad Mini med stöttåligt skydd alt kombinerat
tangentbord/skydd alt iPad med stöttåligt skydd eller
kombinerat tangentbord/skydd
Förskoleklass
1 iPad / 10 barn
1 iPad Mini/elev alt 1
iPad/2 elever
iPad Mini med stöttåligt skydd alt kombinerat
tangentbord/skydd alt iPad med stöttåligt skydd eller
kombinerat tangentbord/skydd alt Chromebook*
Elever i minior (åk 1-3)
Elever i junior (åk 4-6)
1 iPad Mini/elev alt 1
iPad/2 elever
Elever i senior (åk 7-9)
1 iPad Mini/elev alt 1
iPad/elev alt 1
Chromebook/elev
Tillbehör
Externt tangentbord
PEDAGOGER OCH LÄRARE
HÅRDVARA
MÅLGRUPP
MÅLBILD 1 ÅR
iPad med kombinerat tangentbord/skydd
Pedagog förskolan
1 iPad/pedagog
iPad med kombinerat tangentbord/skydd
Pedagog förskoleklass
1 iPad/pedagog
iPad med kombinerat tangentbord/skydd
Lärare i minior (åk 1-3)
1 iPad/lärare
iPad med kombinerat tangentbord/skydd
Lärare i junior (åk 4-6)
1 iPad /lärare
iPad med kombinerat tangentbord/skydd alt
Lärare i senior (åk 7-9)
Chromebook*
Övriga medarbetare/Ev
seniorlärare som inte
MacBook Air 11 tum alt PC 11 tum
undervisar elever med
Ipad/ Ev Specialpedagog
För mer avancerad
Stationär iMac/Stationär PC
användning inom ett lag
och administratör
MacBook alt bärbar PC av kraftfullare
För speciella behov
modell
(godkännes av VD)
Tillbehör
Tillbehör
1 iPad/lärare alt 1
Chromebook/lärare
1 MacBook/medarbetare alt
1 PC/medarbetare
1 per lagarbetsrum/2 per
elevlag
Dockningsstation för
anslutning av extern
skärm till iPad
Extern skärm
* Denna hårdvara förutsätter att enheten har erfarenhet av och är väl insatt i användande av Google Apps for
Education.
4
Utbildningar
För att våra lärare och pedagoger i skola och förskola ska ha god kompetens att hantera digitala
verktyg och modern teknik har följande utbildningar tagits fram:
GRUNDUTBILDNINGAR
HÅRDVARA INNEHÅLL
MÅLGRUPP
Grundläggande steg i användning av iPad uppdelat Alla medarbetare
på hårdvara och operativsystem.
med i Pad
Medarbetare inom
Grundläggande steg i användning av Chromebook senior med
Chromebook uppdelat på hårdvara och operativsystem.
Chromebook*
iPad
Utbildning i adminverktyg för konfigurering och
Chromebook hantering av användare, appar och policyer.
IT- administratör*
TIDPUNKT
15/16
15/16
15/16
* Denna utbildning förutsätter att enheten har erfarenhet av och är väl insatt i användande
av Google Apps for Education.
PLATTFORM
Lärplattform
Elev- och
skoladministrativt
verktyg
Lärplattform och elevoch skoladministrativt
verktyg
5
INNEHÅLL
Grundläggande steg i
användning av Google
Apps for Education och
hur man utbildar elever i
användningen av Google
Apps for Education
MÅLGRUPP
Medarbetare inom junior- och senior
TIDPUNKT
15/16
Grundläggande steg i
användning av Schoolsoft
och hur man utbildar
Alla medarbetare
elever i användningen av
Schoolsoft
15/16
Grundläggande steg i
användning av Google
Apps for Education och
Schoolsoft
15/16
Vårdnadshavare
FORTSÄTTNINGSUTBILDNINGAR
HÅRDVARA
INNEHÅLL
Mer avancerad användning
av iPad med
kringutrustning
Mer avancerad användning
av iPad med
kringutrustning
Mer avancerad användning
av iPad med
kringutrustning
Mer avancerad användning
av iPad med
kringutrustning
iPad
iPad
iPad
iPad
MÅLGRUPP
TIDPUNKT
Anpassad utbildning för
medarbetare inom förskola
Anpassad utbildning för
medarbetare inom minior
Anpassad utbildning för
medarbetare inom junior
Anpassad utbildning för
medarbetare inom senior
PLATTFORM
INNEHÅLL
MÅLGRUPP
Google Apps
for Education
Schoolsoft
Mer avancerad användning av Google Apps for
Education samt Google Classroom.
Mer avancerad användning av Schoolsoft
Alla medarbetare
inom junior- och
senior
Alla medarbetare
MJUKVARA
INNEHÅLL
MÅLGRUPP
Ämnesanpassade
appar
Användande av utvalda appar
inom ämnen som ex svenska
och matematik
Anpassad utbildning för
medarbetare inom förskola
Ämnesanpassade
appar
Användande av utvalda appar
inom ämnen som ex svenska
och matematik
Anpassad utbildning för
medarbetare inom minior
Ämnesanpassade
appar
Användande av utvalda appar
inom ämnen som ex svenska
och matematik
Anpassad utbildning för
medarbetare inom junior
Ämnesanpassade
appar
Användande av utvalda appar
inom ämnen som ex svenska
och matematik
Anpassad utbildning för
medarbetare inom senior
Ämnesanpassade
tjänster
Användande av utvalda
webbaserade tjänster inom
ämnen som ex svenska och
matematik
Anpassad utbildning för
medarbetare inom senior med
Chromebook
6
TIDPUNKT
TIDPUNKT
Download