litteraturhistoria-antiken-pp

advertisement
ANTIKEN
Ca: 800 f.kr – 476 e.kr
mytologi
litteratur
filosofi
demokrati
ETT IDEAL GENOM HISTORIEN
VARFÖR LITTERATURHISTORIA?
Låt oss fråga:
Sofie Sager, Karl XII,
Slaven, Slavägaren,
Herman Lindqvist,
Alla de döda!
LITTERATURHISTORISK TIDSLINJE
SKRIFTENS FÖDELSE
De äldsta texter som hittats är från ca: 3000 f.kr.
I Mesopotamien (dagens Irak) skrev man med kilskrift.
I Egypten använde man sig av hieroglyfer.
I Indien har man hittat skrifter från ca: 2500 f.kr.
I Kina från ca: 1500 f.kr.
Vissa kallar denna tid för forntid, vissa menar att antiken börjar
redan här.
Ur dessa skriftspråk har dagens moderna alfabet vuxit fram.
De antika grekerna var de första att skapa ett komplett alfabet med
konsonanter och vokaler.
HIEROGLYFER I EGYPTEN
Skrevs på papyrus som sedan sattes ihop till bokrullar
ANTIKEN
NÄR BÖRJADE ANTIKEN?
De första skrifterna från ca: 3000 f.kr.?
De antika grekiska kulturerna ca: 700 f.kr.?
Forskarna är oense!
NÄR SLUTADE ANTIKEN?
Romarriket faller år 476 e.kr. Kristendomen tar över Europa. Därefter
följer medeltiden.
När Romarriket breder ut sig över Grekland försvinner den antika
grekiska kulturen, och man talar istället om romersk antik.
VÅRT FOKUS:
Det antika Grekland.
Vilkas historia berättas i den svenska skolan?
Vilkas historia berättas inte om?
Är detta acceptabelt, tycker du?
DEN GREKISKA MYTOLOGIN
KRISTENDOM/ISLAM/JUDENDOM:
En idealisk Gud.
En riktig, sann tro.
Gud är god
God moral
En sann, god moral.
Himmelriket.
GREKISKA GUDAR:
Inga moraliska ideal!
Lynniga, nyckfulla, otrogna, intrigerande,
våldsamma, orättvisa, hämndlystna.
Bråkar, väsnas och låter sig mutas.
Lägger sig ofta i människors liv: man måste
därför offra till dem och blidka dem.
DEN GREKISKA MYTOLOGIN
Många gudar! Många myter och legender!
Muntliga berättelser – men också skrivna verk vi
stöter på här.
Människorna likt slavar under gudarnas makt.
Blidka dem!
Om en gud var osams med en annan fick
människan problem hur hon än gjorde.
ÖDET STYR!
Vi bestämmer ej själva över våra liv. Gudarna styr.
Ödet är redan bestämt, din historia är skriven.
Gudar kan ändra på ödet.
Av Patrick Denker from Athens, GA - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1015362
UPPGIFT: GREKISKA GUDAR & MYTER
Arbeta enskilt eller i grupper om max 3 personer.
Under två lektioner ska ni forska om en gud eller en myt inom den grekiska
mytologin. Den tredje lektionen ska ni presentera ert arbete för klassen.
NÅGRA FÖRSLAG PÅ FORSKNINGSOMRÅDEN:
• En gud:
Zeus, Athena, Hera, Poseidon
Ares, Apollon, Demeter, Afrodite, Hades, m.fl.
• En myt:
Oidipusmyten, Myten om Orfeus & Eurydike,
Myten om Narcissus, Skapelsemyten m.fl.
• En varelse:
Kentaurerna, Sirenerna, Titanerna m.fl.
Lektion 1: Hitta källor och samla ihop den information ni behöver.
Lektion 2: Sammanställ er info och planera hur ni ska presentera den.
Visa gärna många bilder!
DEMOKRATI OCH KULTUR
Blomstrande ekonomi
befolkningen ville få mer inflytande.
Folket störtade sina ledare
politisk reform: demokrati
(för fria män)
Kulturen blomstrade!
en viktig del av samhället.
Bildkonst, litteratur, dramatik, filosofi, poesi, arkitektur.
ETT IDEAL genom historien: Antiken som en ren, oskuldsfull tid
när demokratin föddes och kulturen blomstrade.
Drömsamhället!
(men…systemet byggde på slaveri)
EPIK
LYRIK
Homeros:
Sapfo
Aischylos: Orestien
Iliaden
Ovidius
Euripides: Medea
Odysséen
FILOSOFI
Sokrates
Platon
Aristoteles
DRAMATIK
Sofokles: Kung Oidipus
KOMEDI
&
TRAGEDI
HOMEROS (CA: 700 F.KR)
Skrev eposen Iliaden och Odysséen
Eller? (Den homeriska frågan)
Muntlig tradering blev här skriftlig kultur – skrev någon ner vad han sade?
Nästan 3000 år efter sin död läses Homeros böcker flitigt i hela världen.
ILIADEN
28 sånger på hexameter:
som en nyhetsrapport?
som musiklyrik?
Skildrar slaget om Troja
Skildrar Akilles vrede och mod
Människorna är i gudarnas händer,
och gudarna är nyckfulla och otrogna
Vad utmärker egentligen en hjälte?
ODYSSÈEN
28 sånger på hexameter:
Ytterligare en hjälteberättelse?
En historia om hemkomst?
Skildrar hur Odyssevs ska
återvända hem efter det
Trojanska kriget
men han bråkar med
havsguden Poseidon,
och resan tar tio år.
En odyssé betyder idag
en lång upptäcksfärd.
d
HOMEROS BERÄTTARTEKNIK
Hexameter:
både ett versmått och en minnesteknik
Rapsodiskt (pratsjungande)
Liknelser
Stående epitet:
Rosenfingrade Eos = Solen
De snabbseglande = Båtarna
Information och släktberättelser
(Skeppsförteckningen i Iliaden)
SAPFOS LYRIK
Poet från ön Lesbos. (ca: 500 f.kr.)
Lyrik = dikter sjöngs till lyra (dagens låttext: lyric).
Dikterna återfinns i fragment – ej fullständiga.
Stor mytbildning! En kvinna! Lesbisk!? Blir en symbol.
Kvinnornas situation i det antika Grekland.
DEN DEMOKRATISKA TEATERN
Det var en medborgerlig plikt att gå på teater:
Medborgarna röstregistrerades där – ibland fick man t.o.m. betalt.
En del av den offentliga debatten - en del av demokratin.
Amfiteatern gjorde storpubliken möjlig  dagens arenor och stadium
Grekiska körer kommenterar händelseförloppet som kommentatorer:
EN MODERN GREKISK KÖR SPELAR OIDIPUS
KOMEDI & TRAGEDI
Komedin slutar lyckligt
Tragedin slutar olyckligt
Maskerna illustrerar stämningen
Scenen  skene
Teatern  teatron
Kvinnor knappt ens tillåtna i publiken:
teatern en tragedi i sig?
Katharsis = själens rening genom tragedi.
Uttrycket myntat av Aristoteles.
Känslomässigt klimax: sammanbrottet ersätts
av en känsla av nytt liv och lärdom.
Inom psykoanalys används ordet för att beskriva
en omvälvande och stärkande effekt.
FILOSOFERNA
Sokrates, Platon och Aristoteles – varandras mentorer
Alexander den store var Aristoteles elev.
Filosof = Älskare av vishet
Logik -
Retorik
-
Moralfilosofi
Vad är sant? Vad är falskt? - Politisk filosofi
PLATONS
GROTTA
PLATONS GROTTA I MODERNARE VERSION
The Matrix (1999)
UPPGIFT: MERITOKRATI
Platon tyckte ej om demokratin. Han ville införa meritokrati istället.
MERITOKRATI:
De bäst lämpade ska styra samhället.
Om du ej är lämpad att rösta ska du ej få det.
Din kunskap, din skicklighet och dina meriter ska avgöra vad du ska göra.
Din bakgrund, din klass, ditt kön eller din hudfärg spelar ingen roll.
Allas meriter ska tas tillvara. Ex:
Filosofer  Styr landets politik, vetenskap etc. De snickrar inte.
Snickare  Snickrar. De styr inte landets politik, vetenskap etc.
1. Vad är positivt och negativt med meritokrati, tycker du?
2. Vad är positivt och negativt med demokrati, tycker du?
3. Vad är viktigt för att en demokrati ska fungera bra?
ROMARRIKET (753 F.KR. – 476 E.KR)
Tar över det antika Grekland och hela medelhavsområdet.
För vidare den grekiska kulturen och mytologin – men ger den nya namn.
Bygger vägar, akvedukter, utbildningsanstalter etc. Dock stor social oro.
Bekämpar först kristendomen: Kejsar Nero korsfäster Petrus upp och ner!
Men: inför kristendom som statsreligion år 324 – början till slutet på antiken.
Översätter bibeln till latin ca: år 400: Vulgatan.
Romarrikets fall och kristendomens intåg = Antikens död och medeltidens födelse
ROMARRIKETS UPPGÅNG OCH FALL
ANTIKEN har genom historien varit ett idealsamhälle för många.
En tid av kultur, visdom, krigisk styrka och renhet.
(det var också en tid av slaveri, förtryck och våldsamheter)
Antikens idéer, konstarter och estetik upprepas om och om igen:
Akropolis (Grekland)
Frankrike (romarriket)
Högsta domstolen (USA)
Nazityskland
Download