När NVS, NEA och Sydtotal tar nästa steg gör de det

advertisement
Malmö tisdagen den 26 mars 2013
En installationsbransch på tillväxt – både bredd och spets i fokus när
Imtech rustar för framtiden
Vi har sett flera installationsföretag göra det förut. När det nu är NVS, NEAs och Sydtotals
tur att slå sig samman, gör man det på helt egna premisser.
Från och med den 2 april går NVS, NEA och Sydtotal samman under det gemensamma
varumärket Imtech. Som koncernsyskon formar de ett av de största bolagen på den nordiska
installationsmarknaden. Till skillnad från andra företag i samma bransch som gjort en
liknande resa, väljer Imtech att behålla delar av den tidigare organisationen. Anledningen är
först och främst att värna spetskompetensen.
– Vi behåller våra tre teknikområden, VS, el och ventilation, men breddar vårt erbjudande till
att kunna omfatta allt inom installation, säger kommunikations- och informationschef AnnSofi Höijenstam.
Tillsammans ska Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation kunna ta hand om
allt som rör en fastighet, och ta fullständigt funktionsansvar.
– Med Imtech hamnar vi högre upp i värdekedjan, och blir något annat och mer än det
vi var tidigare.
Teknik- och installationsbranschen är i ständig utveckling. Det har hänt mycket under de
senaste decennierna – och det gäller att hänga med. Idag ställer kunderna krav på effektiva
tekniska lösningar som är bra investeringar i längden, både för plånboken och miljön.
– Den här utvecklingen kommer med allra största sannolikhet att fortsätta. Det innebär
att det finns stora möjligheter för en aktör som kan stå för helheten, det vill säga
konstruera, installera och serva, säger Ann-Sofi Höijenstam.
– Våra tre företag är vana att gå i täten och att våga satsa på nya idéer och processer. Det
är en nödvändighet för att kunna fortsätta utvecklas och bibehålla en hög
kundnöjdhet. Som jag ser det har vi ett väldigt gynnsamt utgångsläge inför vår
fortsatta resa.
Ann-Sofi understryker att det lokala anslaget, att finnas till för kunden på plats, kommer att
fortsätta vara i fokus. Detsamma gäller tanken om att även i fortsättningen åta sig både större
och mindre jobb.
– Alla våra tre företag har starka traditioner av att arbeta nära den lokala marknaden. Vi
vet hur viktigt det är finnas till hands i alla lägen. Våra kunder ska aldrig behöva gå
omvägar för att få den hjälp de behöver.
Kontaktperson
Ann-Sofi Höijenstam, kommunikations- och informationschef på Imtech Nordic,
tel 010-475 10 22, e-post [email protected]
Imtech Nordic
Imtech Nordic är en komplett teknik- och installationspartner, som med omkring 5 500 medarbetare och en
sammanlagd omsättning på närmare 6 miljarder kronor, är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget
utgörs av Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge
och Finland. www.imtech.se
Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka5,1 miljarder
euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. www.imtech.com
Download