Sociala risker – ett hot mot samhället?

advertisement
Sociala risker – ett hot mot samhället?
Stockholm 22 april 2015, Fazer konferens, Hörsalen.
PROGRAM
Moderator: Rainar All, MSB
Hela seminariet kommer att filmas av Utbildningsradion och visas på Kunskapskanalen i efterhand.
9.00 Registrering, kaffe, smörgås
12.10 Lunch
9.30 Inledning
Helena Lindberg, MSB
13.00 Att förebygga radikalisering och
extremism
Hur förebygger vi en utveckling av polarisering
mellan radikala grupper? Hur samarbetar
socialtjänst, räddningstjänst, skolor, polisen,
frivilliga organisationer i det förebyggande arbetet?
Vad finns det för internationella exempel att lära av?
Hur går vi från ord till handling?
9.40 Social grogrund och sociala risker – hur
hänger det ihop?
Vad menas med en social risk? Vilka är
konsekvenserna? Hur hänger kedjan social
grogrund, risker och kriser ihop? Vad kan
forskningen bidra med i det förebyggande arbetet?
Presentationer
- Per-Olof Hallin, Malmö högskola
- Anders Wigerfelt, Malmö högskola
Panelsamtal
- Per-Olof Hallin, Malmö högskola
- Anders Wigerfelt, Malmö högskola
- Johnny Lindh, Polisen Västerort
- Eva Hamberg, Länsstyrelsen i Stockholm
Samtalsledare: Katarina Hildingsdotter, MSB
10.30 Andningspaus, frukt, dryck
10.40 Att identifiera och kartlägga sociala
risker
Hur kan kommuner identifiera sociala risker i sitt
arbete och sina analyser? Vem upptäcker de tidiga
tecknen på social oro och andra problem – skolan,
hemtjänsten eller polisen? Kan lokalt samarbete öka
möjligheterna till tidig upptäckt? Hur arbetar
Stockholm, Göteborg och Malmö?
Presentationer
- Kriminella nätverk i lokalsamhället, Lars Öjelind,
Polisen
- Fördjupade trygghetsundersökningar i Malmö,
Manne Gerell, Malmö högskola
- Trygghetsarbete i Angered, Johanna Söderlund,
Göteborgs stad och Ulf Merlander, Polisen Göteborg
- Säkerhet och trygghet i Stockholm, Sara Lind,
Stockholms stad
Panelsamtal
- Per-Olof Hallin, Malmö högskola
- Kurt Petersen, Lunds universitet
- Michael Frejd, Stockholms stad
- Suraya Reif Abdali, Angered SDF
- Malin Martelius, Malmö stad
Samtalsledare: Rainar All, MSB
Presentationer
- Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan
- Lari Nyroos, Säkerhetspolisen
- Daniel Poohl, Expo
- Malin Martelius, Malmö stad
14.30 Kaffe
15.00 Att förebygga radikalisering och
extremism, fortsättning
Panelsamtal
- Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan
- Daniel Norlander, Nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism
- Peder Hyllengren, Försvarshögskolan
- Örjan Wallin, SST
- Lari Nyroos, Säkerhetspolisen
- Stefan Anering, MSB
Samtalsledare: Matilda Broman, Säkerhetspolisen
15.30 Tillit i det svenska samhället
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola
15.50 Arbetet mot våldsbejakande extremism
Mona Sahlin, Nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism
16.20 Ny kunskap om en komplex fråga
Per Sundström, MSB
16.30 Seminariet avslutas
Rainar All, MSB
Download