Produktblad med mer info om Kamratstöd

advertisement
KAMRATSTÖD – KRISSTÖD FÖR
MEDARBETARE
FÖR VEM?
Välkommen till en kurs för dig som vill bli kamratstödjare för medarbetare på din arbetsplats.
FÖRKUNSKAPER
Inga särskilda förkunskaper krävs.
KURSINNEHÅLL
Kursen ger dig kunskaper i hur man beter sig i rollen som kamratstödjare. Du får träna på att lyssna
aktivt i samtal och tillfälle att diskutera lämpliga
förhållningssätt vid bemötande av den drabbade.
PEDAGOGIK
Kursen blandar teori med eget arbete och praktiska
gruppövningar. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares
erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för
framtiden.
Under kursen behandlas bland annat följande
områden:
•Föreskriften ”Första hjälpen och krisstöd” AFS
1999:7
•Bemötande
•Kommunikation
•Aktiv lyssning i ett samtal
För tid och plats för kommande kurstillfällen se kursens
sida på www.msb.se/utbildning
KOSTNAD:
Kursavgiften är 2 500 SEK exklusive moms. Deltagarna
bokar och bekostar resor, mat och boende själva.
KONTAKT:
För ytterligare information kontakta Marie Jönsson på
0771-240 240 eller [email protected]
»DU HITTAR ALLA MSB:S KURSER
PÅ WWW.MSB.SE/UTBILDNING«
Download