Användning av appar i barnpsykiatrisk behandling

advertisement
Varför blir det som det blir?
Camilla Ekstrand
Enhetschef ADHD-center
leg. psykolog
Agenda
• Syfte med föreläsningen
• Fallexempel
• Metoder för att förstå och förändra vardagen
1.
2.
3.
4.
5.
Karta av en dag
Prioritera
Analysera situationer
Välja strategi
Prova och utvärdera
Syfte med föreläsningen
• Ni är experter på er
livssituation
• ADHD-center kan
metoder för att förstå
och förändra vardagen
• Mål: Ni är experter på
båda!
Agenda
• Syfte med föreläsningen
• Fallexempel
• Metoder för att förstå och förändra vardagen
1.
2.
3.
4.
5.
Karta av en dag
Prioritera
Analysera situationer
Välja strategi
Prova och utvärdera
Fallexempel
Elsa 8 år
Styrkor
• Spelar flera instrument
• Påhittig och kreativ
• Bra på att imitera kändisar
Psykiatriska diagnoser
• ADHD
• Trotssyndrom
5
Fallexempel
Amir 16 år
Styrkor
• Programmering
• Stort socialt umgänge på
nätet
• Bra på att lyssna
Psykiatriska diagnoser
• ADD
• Depression
6
Agenda
• Syfte med föreläsningen
• Fallexempel
• Metoder för att förstå och förändra vardagen
1.
2.
3.
4.
5.
Karta av en dag
Prioritera
Analysera situationer
Välja strategi
Prova och utvärdera
Karta av en dag
6:30:Pappa väcker
Elsa blir arg
Går upp ca 7.30
efter bråk
Blir påklädd av
pappa och ledd ut
i köket
Äter fil och flingor
till frukost
Borstar tänderna
och håret ibland
Promenerar till
skolan med pappa
Blir ledd till hallen
och påklädd
ytterkläder av
pappa
Karta av en dag
6:30:Klockan
ringer
7.00 Går upp
Klär på sig
Äter en macka
Fixar sig i
badrummet
Cyklar till skolan
Hallen
Ytterkläder och
väskan
Övningsexempel
Karta av en dag
Agenda
• Syfte med föreläsningen
• Fallexempel
• Metoder för att förstå och förändra vardagen
1.
2.
3.
4.
5.
Karta av en dag
Prioritera
Analysera situationer
Välja strategi
Prova och utvärdera
Prioritera
6:30:Pappa väcker
Elsa blir arg
Går upp ca 7.30
efter bråk
Blir påklädd av
pappa och ledd ut
i köket
Äter fil och flingor
till frukost
Borstar tänderna
och håret ibland
Promenerar till
skolan med pappa
Blir ledd till hallen
och påklädd
ytterkläder av
pappa
Prioritera
6:30:Klockan
ringer
7.00 Går upp
Klär på sig
Äter en macka
Fixar sig i
badrummet
Cyklar till skolan
Hallen
Ytterkläder och
väskan
Övningsexempel
Prioritera
Agenda
• Syfte med föreläsningen
• Fallexempel
• Metoder för att förstå och förändra vardagen
1.
2.
3.
4.
5.
Karta av en dag
Prioritera
Analysera situationer
Välja strategi
Prova och utvärdera
Vad fyller beteendet för funktion?
Ställ frågorna:
• Vad gör den här personen?
• När gör hon/han det?
• Vad händer när hon/han gör det?
Analysera situationer
Situation
När gör han/hon
beteendet?

Beteende
Vad gör
han/hon?

Konsekvens
Vad händer efteråt?
• Ett sätt att förstå varför beteenden uppstår och
vidmakthålls
• En förutsättning för att påverka och förändra
beteenden
Analysera situationer: Beteende
Situation

Beteende
Elsa tar på ena
strumpan.
Sedan spelar
hon munspel .
Beteende:
det man gör eller säger

Konsekvens
Analysera situationer: Situation
Situation

Beteende

Konsekvens
Morgon. Elsa
ska klä på sig.
Pappa står
bredvid.
Situation:
förutsättning för att beteendet ska uppstå
Analysera situationer: Beteende
Situation

Beteende

Konsekvens
Pappa tjatar och
lirkar .
Roligt med
munspel men
tråkigt med tjat!
Konsekvens:
Det som händer efter beteendet
Konsekvenser
• Konsekvenser kan vara positiva på kort sikt
men negativa på lång sikt
– Kortsiktiga konsekvenser styr vårt beteende i
högre grad
– Långsiktiga konsekvenser är svårare att hålla i
minnet
– Kortsiktiga konsekvenser kan vara svåra att motstå
Analysera situationer
Situation 
Morgon. Elsa
ska klä på sig.
Pappa står
bredvid.
Beteende 
Elsa tar på ena
strumpan.
Sedan spelar
hon munspel .
Konsekvens
Kort sikt
Pappa tjatar och
lirkar .
Roligt med
munspel men
tråkigt med tjat!
 Konsekvens
Lång sikt
Elsa kommer ofta
sent till skolan.
Pappa är helt slut
efter
morgonrutinen.
22
Analysera situationer
Situation 
Amir går in i
badrummet för
att fixa sig.
Beteende 
Amir duschar
länge.
Konsekvens
Kort sikt
Mamma knackar
på
badrumsdörren.
Skönt med
varmvatten,
tråkigt med tjat!
 Konsekvens
Lång sikt
Amir kommer
ofta sent till
skolan och skäms
för det.
Får sämre betyg.
23
Övningsexempel
Analysera situationer
Situation 
Beteende 
Konsekvens
Kort sikt
 Konsekvens
Lång sikt
24
Kunskap om ADHD är avgörande!
Ta med i beräkningen:
• Koncentrationsförmåga
• Impulsivitet
• Aktivitetsreglering
Även:
• Känsloreglering
• Exekutiva funktioner
• Arbetsminne
• Perception
Beteende och ADHD
Kan ha svårt att:
• komma på hur man ska göra i stället
• automatisera rutiner
• stoppa sig från att göra ”fel”
Situation och ADHD
Kan ha svårt att:
• avsluta och komma igång med aktiviteter
• uppfatta tid
• hantera förändringar/övergångar
• reglera känslor
• hantera sysslolöshet
Konsekvenser och ADHD
Kan ha svårt att:
• motiveras av långsiktiga konsekvenser
• komma ihåg konsekvenser från tidigare
situationer
• dra slutsatser från tidigare situationer
Analysera situationer
Situation 
Morgon. Elsa
ska klä på sig.
Pappa står
bredvid.
Beteende 
Elsa tar på ena
strumpan.
Sedan spelar
hon munspel .
Konsekvens
Kort sikt
Pappa tjatar och
lirkar .
Roligt med
munspel men
tråkigt med tjat!
 Konsekvens
Lång sikt
Elsa kommer ofta
sent till skolan.
Pappa är helt slut
efter
morgonrutinen.
Elsa har svårt att
veta vad hon ska
börja med, i
vilken ordning
hon ska klä på
sig och att
komma igång.
29
Analysera situationer
Situation 
Amir går in i
badrummet för
att fixa sig.
Amir har svårt
med tid och
planering!
Beteende 
Amir duschar
länge.
Konsekvens
Kort sikt
Mamma knackar
på
badrumsdörren.
Skönt med
varmvatten,
tråkigt med tjat!
 Konsekvens
Lång sikt
Amir kommer
ofta sent till
skolan och skäms
för det.
Får sämre betyg.
30
Övningsexempel
Analysera situationer
Situation 
Beteende 
Konsekvens
Kort sikt
 Konsekvens
Lång sikt
31
Agenda
• Syfte med föreläsningen
• Fallexempel
• Metoder för att förstå och förändra vardagen
1.
2.
3.
4.
5.
Karta av en dag
Prioritera
Analysera situationer
Välja strategi
Prova och utvärdera
Välja strategi
Redan gjort!
Att tänka på när man väljer
• Vilka funktion fyller beteendet?
– Utifrån ADHD-symtom
– Kortsiktiga konsekvenser
• Vad funkar för oss i andra situationer?
• Kan vi använda strategier för att förändra
– Beteende
– Situation
– Konsekvens
Tips till Elsas pappa
Situation 
Morgon. Elsa
ska klä på sig.
Pappa står
bredvid.
Beteende 
Elsa tar på ena
strumpan.
Sedan spelar
hon munspel .
Konsekvens
Kort sikt
Pappa tjatar och
lirkar .
Roligt med
munspel men
tråkigt med tjat!
 Konsekvens
Lång sikt
Elsa kommer ofta
sent till skolan.
Pappa är helt slut
efter
morgonrutinen.
Elsa har svårt att
veta vad hon ska
börja med, i
vilken ordning
hon ska klä på
sig och att
komma igång.
35
Tips till Amirs mamma
Situation 
Amir går in i
badrummet för
att fixa sig.
Amir har svårt
med tid och
planering!
Beteende 
Amir duschar
länge.
Konsekvens
Kort sikt
Mamma knackar
på
badrumsdörren.
Skönt med
varmvatten,
tråkigt med tjat!
 Konsekvens
Lång sikt
Amir kommer
ofta sent till
skolan och skäms
för det.
Får sämre betyg.
36
Övningsexempel
Välja strategi
Redan gjort!
Agenda
• Syfte med föreläsningen
• Fallexempel
• Metoder för att förstå och förändra vardagen
1.
2.
3.
4.
5.
Karta av en dag
Prioritera
Analysera situationer
Välja strategi
Prova och utvärdera
Prova och utvärdera
• Viktigt att ha en plan!
–
–
–
–
När?
Hur länge?
Vem gör vad?
Hur vet vi om det gått
bra eller dåligt?
– Vad gör vi sedan?
Övningsexempel
Prova och utvärdera
• Situation: ___________________________
• Strategier: ___________________________
Dag
Hur gick
det?
(1-5)
• När utvärdera:
_____________________________________
Frågor
Download