Einstein`s Allmänna relativitetsteori

advertisement
Einstein's Allmänna relativitetsteori
Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori
förklaras så att ALLA kan förstå den
Allmänna relativitetsteorin - Fakta

Einsten presenterade teorin 10 år efter den speciella

Einsteins slutliga teori är nu heltäckande och gäller
under samtliga allmänna förhållanden

Till skillnad från den första teorin som bara gällde
rörelse under konstant hastighet så inkluderar den
allmänna teorin även rörelse under acceleration

Teorin inkluderar även gravitationen (tyngdkraften)
som Einstein visade är likvärdig med acceleration

Om den första teorin raserade Newton's bild av tid &
rum så om omkullkastade denna Newton's bild av hur
Universum fungerar
Newton's vs Einstein's världsbild

Newton ansåg gravitationen som en kraft
som verkade mellan himlakroppar med massa

Newton kunde dock inte förlara hur gravitationen
verkade/funderade

Små avvikelser i Merkurius bana kring solen hade
observerats men Newtons teori kunde inte förklara
dessa – Det kunde däremot Einsteins med sin teori

Einstein ansåg gravitationen inte som en kraft utan
som en effekt/konsekvens av att himlakroppar med
massa gjorde tunga avtryck i universums rymd
Den “krökta” 4-dimensionella rumtiden

Istället för gravitationen som en kraft så sa Einstein
att kroppar med massa kröker “rumtidsväven”

Himlakroppar rör sig genom rumtidsväven
i de naturliga banor som krökningen av
rumtiden skapar. Vilket gäller även för ljuset!
Ljuset böjs av i närheten av en massiv kropp
Likhet mellan acceleration & gravitation
Acceleration med
9,82 m/s²
Tyngdacceleration (tyngdkraft)
på 9,82 m/s²
Upplevd motriktad kraft
Einstein konstaterade att det inte går att märka någon
skillnad mellan tyngdkraften på jorden och den kraft
som upplevs instängd i rymdskepp som accelererar
En ljusstråle böjs av i en
accelererande rymdraket
Stillastående rymdraket
Accelererande rymdraket

En ljusstråle som skickas genom en stillastående
raket träffar “vågrätt” väggen på andra sidan

I en accelererande raket träffar ljustrålen något
lägre ner eftersom raketen hinner röra sig framåt
Det ser ut som ljusstrålen “böjs av”
Gravitationen “böjer av” ljuset

Då det inte går att märka någon skillnad
mellan acceleration & gravitation, och

Ljuset böjs av i en accelererande rymdraket, så

Måste gravitationen också böja av ljuset

Detta var emot Newtons
gravitationslag då ljuspartiklar saknar massa
och det bara skulle vara
partiklar med massa som
skulle påverkas enl. lagen
Bevis för den Allmänna teorin

Teorin förutsade att krökningen av rumtiden/
gravitationen skulle kunna bli så stor att inte ens
ljuset skulle kunna komma undan dvs Svarta hål

Att ljuset böjs av vid en tung himlakropp kunde observeras 1919 då
en stjärna A som befann sig bakom
solen kunde obeserveras vid punkt
B under en solförmörkelse
Extrem gravitation ger stora effekter

Riktigt tunga himla kröker rumtidsväven till den
grad att att tiden sakta ner i närheten av dem

I ett svart hål är kökningen så
stor att stannar tiden stannar
av helt och hållet i en singularitet
där fysikens lagar bryter samman

Teorin öppnar teoretiska möjligheter till extrem krökning av
rumtidsväven så att “maskhål”
skapas som kan innebära resor
i tid och rum via genvägar som skapas
Konsekvenser av teorin

På höjden för GPS satelliter är gravitationen lägre så tiden går saktare, så
Allmänna teorin måste också beaktas
när klockorna på satelliten kallibreras

Gravitationslinser är också en kosekvens av
teorin som låter astronomer se
stjärnor och galaxer som ligger
bakom en annan galax.

Gravitationslinsen fungerar som
ett förstoringsglas och på bilden
syns bakomliggande galax som en ring
Summering

Allmänna teorin gav oss en ny bild av hur universum fungerar och var lika omvälvande som
Darwins teori om naturlig selektion

Tunga himlakroppar kröker den 4-dimensionella rumtidsväven och böjer av ljusstrålar

Himlakroppar rör sig i naturliga banor som den
krökta rumtidsväven skapar

Einstein fick aldrig nobelpriset för sina relativitetsteorier utan bara för fotoelektriska effekten
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards