Cinebox infoblad häfte Hösten 2007 kompletterad.indd

advertisement
Fiskar
- så fungerar de
Gädda, lax eller en liten spigg. De flesta av oss har någon
gång stått med ett fiskespö och ivrigt väntat på napp! Den
här filmen berättar mer om fiskar som är vanliga i svenska
och tyska vatten, om hur de lever och hur de får ungar.
Dessutom får du ingående veta mer om gälarnas och
simblåsans funktion och hur de tar sig fram i vattnet.
Filmens mål är att
– berätta mer om fiskar och hur de lever
– förklara hur gälandningen och simblåsan fungerar
– skildra fiskarnas utveckling
– berätta om spigg, sarv, gädda, ål och laxartade fiskar
Speltid: ca15 min.
Årk: 1-5
Ämne: Biologi, Zoologi
Originaltitel: Ein leben im
wasser: Fische
Produktion: Focus, Tyskland
Svensk version:
Cinebox Media, 2007
Ansvarig utgivare:
Mats Högberg
Filmnr: 13068
CINEBOX MEDIA
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
Epost: [email protected]
Om fiskar
Fiskar är djur som lever i vatten. Alla fiskar
lever i vatten, men alla djur som lever i vatten är inte fiskar. Fiskar är ryggradsdjur, liksom däggdjuren (även människan), fåglarna,
kräldjuren och groddjuren. Alla som har ätit
en hel fisk vet att den har ett långt, kraftigt
ben, ryggraden, längs hela kroppen och att
andra, mindre ben är fästade vid ryggraden.
En typisk fisk har spolformig kropp med
hårda och samtidigt lite hala fjäll som täcker
kroppen. Den kroppsformen passar bra för
ett djur som simmar i vatten. I stället för
armar och ben har fisken fenor: ryggfena,
stjärtfena och bröstfenor. Fenorna hjälper
fisken att styra och hålla balansen. Fiskar andas syre, som alla andra djur, men de tar sitt
syre ur vattnet, inte ur luften. Därför har de
gälar i stället för lungor. På land kan fisken
inte andas.
Det finns ungefär 25 000 olika arter av fiskar,
och långtifrån alla ser ut som beskrivits här
ovan. Det finns till exempel nästan platta
fiskar, som flundror, och det finns runda
fiskar och fyrkantiga fiskar. Det finns fiskar
som är flera meter långa, och det finns de
som bara är någon centimeter. Hajar brukar
räknas som fiskar, fast deras skelett är helt
annorlunda uppbyggt. Många fiskar är goda
att äta. Många andra är oätliga eller till och
med giftiga.
Några vanliga fiskar i svenska vatten:
Spiggfiskar
Familj spiggartade fiskar med tio små arter,
som högst kan bli ca 20 cm långa. Spiggfiskar finns vid kusterna på norra halvklotet
och beroende på art kan de leva i både
salt- och sötvatten. De äter huvudsakligen
små kräftdjur. Till leken bygger hanen ett bo
av växtdelar, som han vaktar tills ynglen kan
klara sig själva. I svenska vatten finns arterna
små-, stor- och tångspigg.
Gädda
Gäddan är den populäraste fisken att fånga
för svenska sportfiskare. Det hänger ihop
med att den kan bli stor och att den bjuder
motstånd när den fångas. Det finns gäddor som vägt runt 35 kilo och varit nästan 2
meter långa. Men det är ovanligt. De flesta
gäddor som fångas väger några få kilo eller
mindre. Gäddan finns i nästan hela Sverige.
Lax
Laxen är en fisk som finns i haven runt
Sverige och även i övriga Nordatlanten.
Laxar lever i havet men simmar upp i floder
och älvar för att para sig (leka) och lägga
rommen. När ungarna kläckts stannar de på
samma plats ett par år innan de simmar ut i
havet. Några år senare, när de blivit vuxna,
återvänder de till den flod eller älv där de
en gång föddes för att själva para sig. Man
tror att de hittar vägen med hjälp av smaken.
Laxen kan bli stor, som mest ungefär en och
en halv meter, och väga upp till 40 kilo. Den
är populär som matfisk.
Ål
Ålen är en speciell fisk. Den är långsmal,
nästan som en orm, och har små fjäll som
inte känns och syns. Ålen känns alldeles hal.
Den finns i nästan hela Sverige. Ålen blir
högst 1,5 meter lång, i regel mindre, och
väger som mest drygt 5 kilo. Den är aktiv på
natten då den äter alla slags djur och även
avfall. Ålarna simmar tvärs över Atlanten
till Sargassohavet utanför USA för att para
sig. De nykläckta larverna driver sedan med
Golfströmmen tillbaka mot Nordeuropa. De
är då 7–8 centimeter långa och kallas glasålar. När de kommer fram simmar de upp i
åar och älvar. Hanen stannar sedan i kanske
9 år, honan i upp till 25 år, innan de åter
simmar över Atlanten tillbaka till Sargassohavet.
Diskussionsfrågor
1. Kan du ge exempel på några olika
svenska fiskar?
2. Vad är ett revir?
3. Beskriv hur en spigghane uppvaktar
sin hona.
4. Vad är gälandning för någonting?
5. Nämn minst en fiskart som saknar
gällock.
6. Vad har simblåsan för funktion? Beskriv gärna hur den används.
7. Ge exempel på hur det kan gå till;
från att en fisk lagt sina ägg till vad
som händer sedan.
8. Vilken fiskfamilj tillhör arten sarv?
9. Vilken tror du är Europas mest kända
rovfisk?
10. Ge exempel på några goda matfiskar
som nämns i filmen.
Här kan du hämta mer information
http://sv.wikipedia.org/ - Wikipedia
http://www.fiskbasen.se/ - mycket om fiskar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskar - fakta
om fiskar
http://www.snf.se/verksamhet/kust-hav/livet-fiskar.htm - Svenska Naturskyddsföreningen om fiskar
http://fisk.daddy.se/jsp/fiskarter.jsp - Svenska fiskar
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/
vanliga-arter.aspx - matfiskar
http://www.susning.nu/ - uppslagsverk
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/ länkskafferiet
Download