Sociala medier –
nya sätt att kommunicera
Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Hur lång tid tog der för olika medierna att nå
50 miljoner användare?
28 år
13 år
4 år
100 miljoner användare
på 9 månader.
Idag nästan en miljard användare.
PR 2.0
Ny teknik förändrar människors sätt att kommunicera. Internet har unika fördelar: räckvidd,
bredd och möjlighet till personlig kontakt.
”Det går inte att jobba enligt gamla ”PR-sanningar”.
Man måste börja skapa relationer och delaktighet
med kunder samtidigt som man fortsätter jobba
med att nå både traditionella och nya påverkare.”
Brian Solis
Många-till-många
S kifte från massmediespridning (ex TV) till
många-till-många-spridning.
Dialog mellan informationsspridare och deras
kontakter i sociala kanaler.
Demokratisering. Nya möjligheter för oss att
influera andra. Vi delar våra åsikter, vår
kunskap med alla vi känner.
Dialog med kunden
Sociala medier: möjligheter att lyssna till
kunder/omvärld. Vad de tänker och tycker.
Företag behöver ta av säljhatten och
istället berätta vad de kan hjälpa till
med och skapa dialog.
Relationer bygger varumärken
Företag måste:
delta i sociala medier
Varumärken, produkter, företags service diskuteras utan att företagen kan göra något åt det
via sociala medier. Företagen måste vara med.
vinna förtroende och lojalitet
Företag behöver vara delaktiga och skapa
innehåll, ge råd och information och på så sätt
stärka företagets rykte och varumärke.
dove evolution http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
Push och pull
Pushmarknadsföring
Traditionell kommunikation och marknadsföring. Mottagaren kan inte välja själv.
Pullmarknadsföring
Information finns tillgänglig när mottagaren vill ha den. Man väljer eller väljer
bort. Ger respons i form av kommentarer, spridning eller rekommendation av
innehållet.
Consumer to business, C2B.
Det handlar inte längre om att avbryta folk, utan istället leverera anpassat innehåll i just det ögonblick publiken vill ha det.
Individanpassat
Man måste vara tillgänglig, sökbar, finnas till
hands och vara intressant för de som vill ta
del av informationen.
Det handlar om att bli vald. Att leverera
anpassat innehåll i just det ögonblick publiken
vill ha det.
”Om vi vet vad våra kunder tycker och tänker kan vi snabbare
och mer kostnadseffektivt anpassa våra produkter eller tjänster.” Malin Zetterlund, communications officer, Stena Line.
Skapa buzz
Arbeta aktivt för att medvetet skapa en ”snackis”:
Att göra företaget, en specifik fråga eller varumärke till ett samtalsämne, på eller utanför webben.
Göra ett budskap så intressant att människor,
på eget initiativ, vill sprida information.
http://www.guldagget.se/2011/Info.aspx?b=3167
http://www.rolighetsteorin.se/
Hur skapa effektiv PR idag?
• Ta reda på vad ditt erbjudande/vara/
information egentligen betyder för kunden.
• Vilka är dina kunder och var söker de info?
• Följ med: läs bloggar, tidningar, följ forum, nyhetsbrev. Vad pratas det om?
• Dela inte ut information/budskap. Skapa konversationer för olika kundsegment.
• Anpassa budskapet efter olika typer av kunder/jour-
nalister/bloggare/strateger/ influerare. Vad skriver de om? Till vem? Varför?
• Tänk sociala medier. Vad går att göra?
http://www.youtube.com/watch?v=C2a6NI9Rua0
Vad är sociala medier?
Web 2.0: den sociala webben (2004).
Webbteknik och webbplattformar för kontaktskapande utvecklas. Den nya generationen
webbtjänster och affärsmodeller på nätet.
Användarna har stora möjligheter till interaktivitet,
samarbete och att bidra till webbens innehåll.
”Ett enda stort mingel”
Jerry Silfwer, PR-konsult.
Mötesplatser
Där man kan konversera, ta del av och
utbyta information, knyta kontakter.
Ofta användargenererat innehåll,
tillgängligt i ett öppet nätverk av människor.
”Sociala medier – kommunikationskanaler som
tillåter användare att kommunicera direkt med
varandra genom t ex text, bild eller ljud.”
Nationaltencyklopedin, 2009
exempel på sociala medier
Exempel
loggbok på nätet. Webbplats med
Blogg: Loggbok
inlägg, oftast i tidsordning.
Mikroblogg: Kortvariant av blogg. Varje inlägg
högst 140 tecken. Största tjänsten: Twitter.
Podcast: Ljudfilm eller film via webben,
poddradion eller -tv. För nedladdning och
avlyssning på t ex dator eller mobiltelefon.
Wiki: Snabb. Webbplats där sidorna enkelt
och snabbt kan redigeras av alla användare.
Wikipedia har öppet och redigerbart innehåll.
Flickr: Webbtjänst för uppladdning av
digitala bilder och videofilmer i privata eller
offentliga fotoalbum. Community.
YouTube: ”Broadcast yourself”.
Möjlighet för videouppladdning.
Ladda upp eget, titta på andras filmer,
skriva kommentarer, sprida filmer vidare.
SlideShare: ”YouTube för
powerpointpresentationer”
Sociala forum
Möjlighet att möta likasinnade, diskutera och
knyta kontakter. För olika åldersgrupper, specifika intresseområden, särskilda ändamål.
Några svenska exempel:
MySpace: Community populär bland musikintresserade. Möjlighet att presentera låtar,
blogga, ha presentation och bilder.
LinkedIn
Inriktad på arbetsrelaterat och affärsinriktat
nätverkande.
Facebook: Webbplats för nätverksbyggande. Utgörs av användarprofiler,
med kontaktuppgifter, innehåll, bilder.
Ning
En sajt som ger privatpersoner och företag
möjlighet att upptäcka nya eller skapa egna
nätverk med vänner, bekanta, kunder, fans m fl.
Shortcut
Karriärinriktat nätverkande med möjlighet till
medlemskap i klubbar, diskussionforum m m.
Resedagboken, Bondeliv, Garagenet.org,
odla.nu...
Olika typer av användare:
•
•
•
•
•
Kreatörer. Bloggar, publicerar, skapar,
laddar upp
Kritiker. Postar recensioner av produkter och tjänster, kommenterar i bloggar etc.
Samlare: använder rss-flöden, samlar
foton och länkar mm.
Deltagare; har en profil på och/eller
besöker regelbundet olika nätverkssajter.
Åskådare: läser bloggar, lyssnar på
podcasts, tittar på filmer, läser på forum.
Varför och hur använder
vi sociala medier?
• Hålla och knyta kontakter.
• Sprida information.
• Få svar på frågor och söka hjälp med
att välja rätt produkter.
• Få inspiration och kunskaper om olika
intresseområden.
I arbetslivet: Utöka kontaktnät, inhämta råd och
få inspiration. Bli medveten om kunderna, effektivisera supportärenden. Hitta medarbetare.
Hur arbeta med
sociala medier
Reklam, samhällsinformation, direktkommunikation med allmänheten, internkommunikation.
Rätt använda gör sociala medier stor skillnad:
Givande relationer med omvärlden, mer publicitet, bättre kontakt med kunderna, ökade
försäljnigssiffror etc.
Möjlighet att prata med omvärlden där den
befinner sig.
Ett företag väljer själv omfattningen av sitt engagemang i sociala medier. Däremot går det inte
att hindra åsikter och skriverier
om företag. Folk pratar med varandra med eller utan företagets
medverkan. Vare sig man vill
eller inte.
En del av helheten
All intern och extern kommunikation inom
företaget eller organisationen bör integreras och kombineras. Sociala medier bör
inte vara eget probjekt. Traditionella och
nya medier bör samverka.
Nyttan för företaget
med sociala medier
Omvärldsbevakning
• Löpande koll på marknad och omvärld. Vem är kunden, vad tycker hon och vill
hon ha?
• Komplement till kundundersökningar.
• Se styrkor och svagheter i egna och konkurrenters produkter.
• Möjlighet att upptäcka missnöjda
kunder i tid.
Ökad synlighet
Ju mer man deltar i sociala medier, desto mer
ökar tillgängligheten när folk söker information.
Direktkontakt med omvärlden
Skapa egen publiceringskanal: Möjlighet att
skapa dialog och relation, besvara frågor och
bemöta kritik. Få kontroll över vad som publiceras och när. Fokusera på angelägna frågor.
Nå ut snabbt med egen oförvanskad information.
Online PR
• Bredda mediemålgruppen. Aktivt skapa
relationer med journalister, bloggare och andra nyckelpersoner.
• Skapa uppmärksamhet, opinion och
spridningseffekt kring egna frågor.
• Arbeta med olika typer av kriskommunikation Skapa kanaler för att snabbt lösa problem.
Skapa nyhetsrum/social media newsroom
som man gör lättanvänt och lättillgängligt.
Rekrytering
Sociala medier kan med fördel
användas i rekryteringssyfte.
Bloggar, podcastade intervjuer,
annonsering av tjänster etc
Problemlösare/internkommunikation
• Information: intern blogg eller webbplats (ex yammer.com)
• Röriga projekt kan styras upp med hjälp av en wiki eller en projektblogg.
Bygga kundrelationer
Genom att hålla löpande kundkontakt, skapa
förtroende, ge kunden inblick i verksamheten, bygga långsiktiga relationer. Komma närmare kunden. Servie, support och kundvård.
Varumärkesbyggande
Varumärken tillhör alla som pratar om det. På
nätet är varumärken utsatta och utlämnade.
Sociala medier ger möjlighet att positionera
företaget eller varumärket, sprida dess filosofi och visa dess själ.
Få varumärket att fungera
i den sociala webbvärlden.
1. Fokusera på varumärkesnärvaro på webben:
sprida och vårda varumärket på webben.
Inte webbplatsfokus (driva trafik till webbplatsen). Om man gör det bra så kommer folk
hitta er ändå.
2. Varumärkesigenkänning viktigt.
Var konsekvent med hur varumärke ser
ut och uttrycks. Överallt.
3. Skapa värde och innehåll. Det funkar inte
att annonsera/marknadsföra företaget på sociala nätverk. Fokusera på att sprida innehåll
och ta en plats, som ingen kan ta ifrån dig.
4. Lär känna dina fans. Lägg tid på att lära
känna dina fans och vad som händer på nätet. Sök på ditt varumärke. Få koll på vad
som sägs kring det. Lyssna!
www.socialmention.com. www.google.com
5. Lev och andas sociala medier.
www.ronnestam.com
Skapa genomarbetad
social webbstrategi
För att lyckas krävs att man gör upp en
plan för hur detta ska gå till, för hur företaget ska förhålla sig till den sociala webben
och dess möjligheter. Styr, mät och utvärdera närvaron och det som görs.
Vad krävs?
• Insatser i form av personal?
• Hur arbetet skall passa ihop med övrig marknadsföring.
• Vilka arenor ger mest värde?
Tänk långsiktigt och avsätt personal som
kan sköta de åtaganden som organisationen har tagit på sig.
Tre modeller som hjälper till
Guidar i arbetet med att skapa en framgångsrik sociala medier-strategi.
ronnestam.com
Den sociala trappan
Fokuserar på hela processen och att skapa
en strategi för den.
Steg 1: Strategi.
Arbeta fram en strategi. Hur nås visionen,
målen och hur stöds det affärsmässiga
genom strategin? Vad får det kosta?
Vågar man bara prova?
Steg 2: Närvaro
Grunden till all konversation och kommunikation är innehåll. Genom ointressant innehåll eller genom att hålla tyst, får man inga
nya vänner. Vad kan organisationen bidra
med och i vilket format? Blogg, video, foto,
podcat, livestreams, spel, kunskap etc.
Hur gör man besökare till fans?
Ex: Social Media Wiki
(http://wiki.beingpeterkim.com/)
Steg 3. Verktyg
Det finns något för alla; varje verktyg har
sina fördelar. Vart gör sig organisationen
bäst? När verktygen är definierade gäller
det att fundera på när de ska användas och
när inte. Förbered för konversation.
Steg 4. Konversation
Börja konversera! Prata, lyssna, svara,
lyssna, svara. Interaktivitet. Hur ska
spiralerna som skapas hanteras?
Segmentera och fundera på hur man når
alla målgrupperna.
Den sociala verktygsmatrisen
Välj, analysera, kartlägg och strukturera de
verktyg som passar strategin.
När verktyg läggs in i matrisen tvingas
man svara på följande frågor:
• Vilka verktyg ska användas för att
uppfylla strategi? Välj noga.
• Varför ska detta verktyg användas?
• Vem ansvarar för uppdateringar?
• Var konsekvent i namnandet
• Hur vet man att man har lyckats? Försök hitta kvalitativa och kvantitativa mätmetoder.
• Vilken social spiral ska användas?
Den sociala virala spiralen
Att sprida budskap via sociala medier bör
göras med finess och timing.
Den sociala virala spiralen definierar var,
vad, hur och när material ska publiceras,
planteras på sociala webben. Konversationer
börjar alltid någonstans och ska sedan fortsätta i önskade sociala nätverk och verktyg, beroende på vilket syfte är.
Hur många spiraler samtidigt?
Kan vara bra att begränsa så att man har koll.
3-4 beroende på varumärke/företag.
Vilken fart? Marknadskampanjer behöver gå
fort. Organisationsinformation kanske behöver
längre tid på sig?
Saker som påverkar farten på spiralen:
• Typ av innehåll
• Tidszoner
• Tidpunkt för publicering
• Internetanvändarnas beteendemönster
• Var agerade företaget senast?
• Antalet followers på internet
• Antalet vänner i det sociala nätverket
• Antalet sociala nätverk man är verksam inom
• Hur unikt är innehåller som sprids?
• Vilket varumärke representerar man?
• Syfte: marknadsföring, nyhet, information?
Nu är det bara att börja skapa innehåll och få
hjulen att snurra.
Hur gör man då?
Tips för att komma igång
(Westander PR)
1. Testa er fram
Börja i någon kanal, öva på tekniken och
på att hitta rätt ton. Lyssna er fram – vad
skrivs det om och hur pratar man? Be om
råd från andra som varit aktiva längre än ni.
2. Klargör ambitionen
Vilket mål har ni med er närvaro på internet?
Varför ska ni ska använda sociala medier,
hur er närvaro ska se ut, vem som ska utföra
arbetet internt samt när och hur ofta ni ska
kommunicera? Publicera gärna er ambition.
3. Var personlig
Sociala medier bygger på att vi är personliga och tycker att det är roligt att interagera.
Bjud aktivt in andra att läsa det ni skriver,
dela med er av er kunskap och blanda gärna
era professionella nätverk med era personliga. Men tänk på att vara professionell.
5. Syns
4. Varniöppna
inte såoch
finns
dela
ni med
inte er
Att hamna
Var öppna
högtmed
i sökmotorerna
vem som ärkräver
avsändare
en
i
aktivallnärvaro
information
på webben
ni publicerar.
– i allt från
Lägg
bloggarut matenas rial
kommentarsfält
som filmklipp,
tilllogotyper,
webbomröstningar.
rapporter och
Länkar
pressbilder
såväl till på
som
erfrån
egen
er webbplats,
webbplats ökar
men även
chansen
på Youtube,
att hamna
Flickr,
högt Slideshare
bland sökresultaten.
eller andra
Ni kan
tjänster
ytterligare
som öka
tillhandahåller
intresset genom
material
att komför fri
mentera
användning.
de traditionella
Länkamediernas
alltid tillbaka
webbartiklar
till er egen
och webbplats
länka till dem
från
i sociala
dessamedier.
webbplatser.
6. Kartlägg och engagera bloggare
Kartlägg vilka bloggare som är intresserade
av ert område och som har läsare i er målgrupp. Använd RSS-flöden för att hålla er
uppdaterade om vad de viktigaste bloggarna
skriver. Bland andra Google, Knuff, Technorati och Bloggportalen erbjuder enkel och
gratis teknik för detta. Skicka ert pressmaterial till bloggare som skriver för er målgrupp
och bjud in dem till förhandstitt, premiär eller
smygläsning.
7. Skapa en företagsblogg
Ger en möjlighet att regelbundet publicera
texter/bilder, ge en uppdaterad bild av företaget, stärka varumärket, öka intresset. Skriv
kontinuerligt, tillåt era läsare att kommentera
och svara dem snabbt.
Exempel på vad man kan skriva om:
produktnyheter, vardagsbetraktelser, support,
tips och råd, bruksanvisningar, inspiration,
goda exempel, nya kunskaper.
Hur ofta? Så ofta man har något att berätta.
Det går snabbare att få en stor läskrets om
man är väluppdaterad, aktiv och engagerad.
Öka aktiviteten med hjälp av widgets och
genom att koppla era Facebook- och Twitterflöden till bloggen. Pinga era inlägg på
webbplatser som Twingly och Nyligen. Tagga
inläggen med teman som även andra bloggare skriver om.
Hur gör man?
Använd ett bloggpubliseringsverktyg (ex wordpress.com eller blogger.com). Idag använder
fler och fler företag ett bloggverktyg i ”botten” av
sin webbplats, dvs man bygger in funktionerna.
Men man ser också fler som utgår från ett bloggverktyg när de gör sin webbplats.
8. Skapa en sida på facebook
Facebook är, efter tv, Sveriges näst största
mediekanal. Grupper, upprop, evenemang
och fansidor är lättanvända Facebookverktyg som kan nå många. Välj vilka alternativ
som passar. Undersök om det redan finns
en fansida eller grupp som startats av någon
annan, och fundera i så fall på hur man ska
förhålla sig till det. Studera hur andra gör.
Exempel: En Facebookgrupp samlade på några veckor 14 000
personer och lyckades därigenom stoppa Coops planer på att
sluta sälja skånskproducerad mjölk.
9. Starta ett Twitterkonto
Kortare och snabbare kommunikationsform.
Inte lika tidskrävande. Krävs inte lika mycket
research, skrivande, administration. Många
företag ser den som en snabbkanal för nyheter, erbjudande och länkar till mer information.
Hur göra? Var aktiv och artig. Besvara, kommentera och vidarebefordra (retweeta) andras
inlägg och se till att följa alla seriösa aktörer
som följer er. Identifiera andra nyckelpersoner, följ dem och deras följare. Delta i aktuella informationsflöden genom att använda
hashtags (#). Prenumerera på sökningar på
ord inom ert område och på ert namn.
Exempel:
@SFBIO
@bokus_com
@boxerRobert
@krisinformation
10. Skapa en egen wiki
På uppslagsverket Wikipedia kan ni tillsammans med andra skapa bilden av er organisation. Be personer i era nätverk att skriva och
påverka texter om er. Se till att det finns länkar
och mediehänvisningar till er på Wikipedia.
Skaffa gärna ett eget wikiverktyg genom den
öppna programvaran MediaWiki eller tjänster
som Wikispaces. Skapar delaktighet.
Exempel: Westander bjöd in vänner och läsare att utveckla
och redigera dessa 10 tips om sociala medier via en egen
wiki: westander.wikispaces.com.
Vad kostar då egentligen
sociala medier?
Kräver ingen stor budget: Kostar ingenting att starta konton. Men det kostar tid
och engagemang, kunskap. Graden av engagemang är avgörande för resultatet.
Hur mäter man resultatet av
sociala medier?
Kan ta tid innan man ser resultat. Först ska
man få en läsarskara. Nyttan/effekten går
eller bör inte alltid mätas i reda pengar.
Klargör vad man vill mäta så kan man sedan resonera kring hur man ska göra det,
och om det går.
Mäta hårda fakta: läsare (besökare, sidvisningar, fans, prenumeranter etc), ökad
försäljning och mer synlighet. Hur många
som skriver om företagets blogg ex, sökord.
Mäta mjuka fakta: ökat förtroende etc.
(Svårare)
RoI: return of Investment
Hur mycket företag tjänar på en investering efter det
att kostnaderna dragits bort. När det gäller bloggar:
hur har försäljningen av en specifik produkt förändrats sedan företaget engagerade sig i sociala medier?
Eftersom sociala medier handlar om så mycket mer
än bara enstaka kampanjer och produktförsäljning
behövs alternativ till RoI. Ofta är faktorer som engagemang, deltagande och uppmärksamhet viktigare
än faktiska antal besökare på en blogg. Värdet ligger
istället för hårda fakta, i relationer, nätverkande och
nya kunskaper och vad de innebär för företaget.
RoB: Return on Blog
Börjar användas för att peka på värdet av de kontakter, konversationer, nya upptäckter och intern effektivitet som en blogg kan generera.
RoE: Return of Engagement
RoI: Return of Involvement
RoA: Return on Attention
Hur engagemanget för företaget har växt bland
kunder och omvärld sedan företaget blev aktivt i sociala medier. Kan mätas i antal kommentarerer, frågor,
uppladdande bilder och annat som visar på dialogen
med omvärlden.
Framgångsfaktorer
• Engagemang
• Äkta intresse för nätverkande/kontaktskapande
• Nyfikenhet kring nya medier
• Öppenhet inför nya sätt att kommunicera
• Relativt snabb organisation med korta beslutsvägar
• En plan
• Förmågan att anpassa innehåll till vad tänkta
målgrupper vill ha. Lär känna dem.
• Snabb reaktion på omvärldens respons
• Mod att experimentera, ta vissa risker, göra fel, justera sina planer och förbättra.
• Uthållighet
Skapa en publik
En stor publik, aktiva dialoger och andra
positiva effekter är sällan en slump. Det
ligger engagemang, goda idéer och gediget arbete bakom. Ett intressant innehåll är
A och O. Krävs också ihärdigt arbete för att
sprida kännedom.
Generella tips för att få fler läsare:
• Sökmotoroptimera innehåll
Tagga, etikettera, kategorisera och skriv med
relevanta ord så blir innehållet mer sökbart i
söktjänsterna.
• Gör det enkelt att dela och sprida
Använd ex AddThis och gör en shareknapp. Då blir det enkelt för läsarna att dela med sig av och sprida innehållet.
• Länka
Till andra och uppmuntra andra att länka tillbaka.
• Uppmuntra till interaktion
Svara på kommentarer, tacka för länkar, mail tips och gör det lätt att prenumerera på innehållet.
• Samordna aktiviteter
Koppla ihop twitterflödet med bloggen, youtube-
kanalen och så vidare. Glöm inte heller de
traditionella medierna. Integrera så mycket som möjligt i den egna sajten.
• Arbeta aktivt för spridning
Använd Digg och Pusha, sprid via Twitter,
använd företagets nyhetsbrev, kontakta press och bloggare, skriv i forum, skapa relationer – friends, followers, contacts. Möjligheterna är många.