Statlig medfinansiering

advertisement
Hej!
Nu är det dags att ansöka om statlig medfinansiering för 2018.
Statlig medfinansiering
Ansökan om statlig medfinansiering ur Länstransportplanen kan göras ur potterna för
- Cykeltrafik
- Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö
- Kollektivtrafik
Ansökan om medfinansiering för cykelåtgärder, trafiksäkerhet, trimning och miljö på
kommunalt vägnät hanteras som tidigare genom en ansökan till Trafikverket.
Ansökan om medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder hanteras av Värmlandstrafik AB
på uppdrag av Region Värmland. I bilaga 3 finns Värmlandstrafik AB’s förslag till
kollektivtrafikåtgärder.
Marknadsanpassning, utredningar och åtgärdsvalsstudier
I länsplanen ingår också en åtgärdsgrupp för medfinansiering inom området
marknadsanpassning, utredningar och åtgärdsvalsstudier. Ta kontakt med Trafikverket för
ytterligare dialog om ni är intresserade av att söka medel för den typen av åtgärder.
Potterna beskrivs mera utförligt i Länstransportplanen.
Vi ser nu fram emot era ansökningar för 2018.
Vänliga hälsningar,
Marcus Smedman
Inger Molander-Ranheim
Peter Wretman
Strateg för kommunikation
och infrastruktur
Region Värmland
Chef, enhet Åtgärdsplanering
Trafikverket Region Väst
Kollektivtrafikchef
Region Värmland
1
Arbetsprocess 2017
Februari
Ansökningsbrev skickas ut till alla kommuner
28 mars
Kommunernas svar ang. Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2017-2019 ska
ha inkommit till Värmlandstrafik AB
28 april
Kommunernas ansökan av statlig medfinansiering ska ha inkommit till
Trafikverket
Värmlandstrafik AB inkommer till Trafikverket med länsgemensam lista med
åtgärder för kollektivtrafik
Maj-juni
Kommunernas förslag och ansökningar bereds av Regionala transportgruppen
Juni
Beslut tas för 2018 års åtgärder och utskick om beslut görs till alla kommuner
Höst
Länsdelsmöten (bland annat uppföljning av planeringsprocessen)
Bilagor
Bilaga 1. Brev angående ansökan om statlig medfinansiering 2018
Bilaga 2. Ansökningsmall för ansökan om statlig medfinansiering 2018
Bilaga 3. Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2018-2020
Bilaga 4. Svar ang. Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2018-2020
Bilaga 5. Publikation 2016:169 ” Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala
gator”.
Allt material samt kompletterande underlag om processen finns att hämta på
www.regionalatransportgruppen.se samt www.trafikverket.se/statligmedfinansiering
2
Inlämning av material och ansökningar
Kollektivtrafik
Förslaget från Värmlandstrafik AB (bilaga 3) stäms av med kommunernas planer. Svar från
avstämning lämnas i bilaga 4 och skickas till Värmlandstrafik senast den 28 mars, till epostadress: [email protected]
Kommunala ansökningar om statlig medfinansiering övriga potter
Ansökningar om statlig medfinans (bilaga 2) skickas till Trafikverket senast den 28 april
2017.
Ansökan adresseras till kontaktperson enligt nedan.
Ansökan skickas till Trafikverket.
E-post
[email protected]
Ange diarienummer: TRV 2017/17316
För att underlätta vår beredning ser vi gärna att ni skickar in
ansökningar digitalt i bifogad mall, se bilaga 2.
Övriga upplysningar
Kontakta Trafikverket för frågor angående ansökan om statlig
medfinansiering:
Linda Saarikoski, lin[email protected], tel: 010-123 59 73
För frågor om kollektivtrafikåtgärder, kontakta Värmlandstrafik:
Lena Thorin, [email protected], tel: 010-484 81 80,
För övriga frågor om materialet eller processen är ni också välkomna att kontakta:
Mattias Landin, [email protected], tel: 054-701 10 61
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards