Gruppövning 3

advertisement
*UXSS|YQLQJ
Skriva Algoritmer och metoder (på papper):
1) (Lätt)
a) Designa en algoritm för ett program som läser in positiva tal tills användaren
matar in 0 och sedan bestämmer det största inmatade talet
b) Implementera algoritmen som en Java metod
2) (Medel)
a) Designa en algoritm för ett program som läser in ett tal av användaren och sedan
vänder på siffrorna i talet. Tex skall talet 1234 bli 4321.
b) Implementera algoritmen som en Java metod
3) (Medel)
a) Designa en algoritm för ett program som ber en användare mata in n tal och sedan
avgör om de n talen var sorterade i stigande/fallande ordning eller osorterade.
b) Implementera algoritmen som en Java metod
4) (Svårare)
a) Enligt Christian Goldbach (1742) så har varje jämnt heltal större än 2 egenskapen
att den är summan av två primtal. Ingen har ännu lyckats bevisa att detta gäller för
alla sådana tal, men med hjälp av datorer har man kunnat visa att det gäller för
alla tal < 1014. Ett primtal är ett tal som endast är jämt delbart med 1 och sig själv.
Skriv en algoritm som letar reda på de två primtalen
b) Implementera algoritmen som en metod i Java (möjligtvis med en hjälpmetod).
Johan Eliasson
Datavetenskap
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards