JORDFELSBRYTARE s−ljblad

advertisement
JORDFELSBRYTARE
Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare är ett
skydd mot personskador
och bränder. Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och
förhindra brand om ett
fel uppstår i en elanläggning.
Jordfelsbrytare skyddar både liv
och egendom
Att installera jordfelsbrytare är en billig brand- och livförsäkring. Varje år inträffar ett antal bränder och dödsfall som
kunnat undvikas om fastigheten hade haft jordfelsbrytare
installerade. Jordfelsbrytare är ett effektivt skydd, något som
även försäkringsbolagen är medvetna om. Därför har flera
försäkringsbolag infört rabatter på hemförsäkringen om jordfelsbrytare är installerade.
Jordfelsbrytaren är en livräddare
En jordfelsbrytare reagerar mycket snabbt och gör att farliga
situationer normalt inte hinner uppstå när en person kommer i
beröring med en strömförande del. Om ett fel uppstår känner
jordfelsbrytaren av de små felströmmar som kan orsaka en
brand och strömmen bryts snabbt och effektivt.
Skydda hela elanläggningen
Målsättningen när man installerar jordfelsbrytare ska alltid vara
Din elinstallatör:
att hela elanläggningen ska vara så säker för användaren
som möjligt. För att undvika att t ex kyl, frys och värmesystem ska kopplas bort installerar man två eller flera jordfelsbrytare. På så sätt blir de ”känsliga” apparaterna skyddade med mindre risk för påverkan av andra elprodukter i
fastigheten.
Att tänka på
Jordfelsbrytaren skyddar inte om t ex ett barn sticker in
metallföremål i båda hålen i ett vägguttag. Då hjälper endast
petskyddade uttag.
Vi ser över din elanläggning
Installation av jordfelsbrytare ska utföras av behörig elinstallatör. Tala med din elinstallatör och låt honom se över din
elanläggning. Om du gör det så reducerar du risken för
felutlösningar och så får du en säkrare elanläggning.
Leverantörer:
Download