DRIFTJOURNAL Egenkontroll

advertisement
DRIFTJOURNAL
Egenkontroll
Ta kontroll över badbelastning, kemförbrukning och anläggningens prestanda
Säkerställ att verksamheten fungerar vid revision i samband med sjukdom eller liknande genom
att löpande dokumentera uppmätta värden i en driftjournal. Procesing har anpassat en färdig
driftjournal med de parametrar som vi anser behövs för dessa ändamål, se nedan.
Art nr
Benämning
Pris
920050
Driftjournal som sträcker sig över ett år
31:00 /st
Vecka ................
År ................
Måndag
/
Tisdag
/
Onsdag
/
Torsdag
/
Fredag
Bassäng ...............................................................................
/
Lördag
/
Söndag
/
Förbrukning
Manuellt
Avläsning
kl.
Fritt klor
mg/l
pH
pH
Redox
mV
Bundet klor
mg/l
Temperatur
0
Flöde
m3/h
Filtertryck
bar
Fritt klor
mg/l
Total klor
mg/l
Bundet klor
mg/l
C
pH
pH
Alkalinitet (CaCO3)
mg/l
Klor
l(kg)
Syra
l(kg)
Flock
l(kg)
Spädvatten
l(kg)
Badantal
Övrigt
Filterspolning
Kalibrering
Driftstörning /
Anteckning
Signering
Slut på hyllan eller i kärlen? Beställ förbrukningsvaror på tel. 0300 - 83 70 00 eller dygnet runt på epost [email protected]
Provtagning och städrutiner
Benämning
Bassängvatten: Vatten ur bassäng, ca 50cm från kant, 30cm djupt
Råvatten: Vatten före filter 1)
Filtrat: Vatten efter filter (men före klorering) 1)
Renvatten: Vatten efter klorering (färdigbehandlat vatten) 1)
Fyllvatten: Vatten som används för fyllning och spädning 1)
Rekommenderad provtagning (utöver driftjournal)
Intervall
Heterotrofa bakterier (bassängvatten och filtrat)1)
månad
Pseudomonas Aeruginosa (bassängvatten och filtrat)
månad
Kemisk syreförbrukning i bassäng, CODMn 2)
kvartal
Kemisk syreförbrukning i renvatten, CODMn kvartal
1)
3)
THM (kloroform max 100 µg/l )
1) Använd flamsteriliserbar provtagningsventil
2) Jämför bassängvatten mot fyllvatten;
max 0,75 mg/l högre i bassäng
3) Jämför renvatten mot fyllvatten; max
0,5 mg/l högre i renvatten
4) För små bassänger (tex bubbelpooler, plaskbassänger, kallbad, varmbassänger etc) rekommenderas tätare
intervaller ända ner till daglig rengöring
156
år
Grumlighet i bassängvatten
vecka
Grumlighet efter filter (filtrat)
vecka
Alkalinitet (min 35 mg/l CaCO3)
vecka
Rekommenderad städning
Intervall
Bassäng (tömning med grundlig rengöring och desinfektion)
4)
år
Bassängbotten
dag
Bassängväggar
varannan vecka
Överloppsränna (med omkoppling till avlopp)
vecka
Utjämningstank
(tömning med grundlig rengöring och desinfektion)
halvår
Utjämningstank bubbelpool
(tömning med grundlig rengöring och desinfektion)
kvartal
www.processing.se Tel: 0300-83 70 00
Download