Begrepp i kursen förnybar energi

advertisement
Begrepp i kursen förnybar energi
Huvudkomponenter i alternativa energianläggningar
Ett exempel är huvudkomponenterna i ett värmepumpsystem som även kan användas i
kylsystem.
Energiomvandling
Begreppet energiomvandling innefattar kunskaper om olika former av energi samt hur man kan
omvandla energi från en form till en annan. Ett exempel är omvandling av rörelseenergi till
elektrisk energi i ett vattenkraftverk.
Drift- och underhållsrutiner
I drift- och underhållsrutiner ingår även att föra driftjournal, följa driftinstruktioner, optimera
driftrutiner och skriva driftrapporter.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards