Spännande underjordiska hemligheter

advertisement
Spännande underjordiska hemligheter
Ronneby Rotaryklubb
2016-04-08
Göran Mossberg
Några av dörrarna in i Ronnebys berggrund…
Bergartscykeln
Tre eruptiva bergartstyper:
1a. Ytbergarter
1b. Gångbergarter
1c. Djupbergarter
1.
2.
1a.
1b.
3.
1c.
Tre typer av bergarter:
1. Eruptiva
2. Sedimentära
3. Metamorfa
Kort om bergarter
Ursprung
Bildning
Kornighet
Exempel
1. Eruptiva
(magmatiska)
1a. Ytbergart
Finkornig (p g a hastig
avkylning)
Basalt
” - ”
1b. Gångbergart
Medel- till finkornig
Diabas (diabas i små gångar
är finkornigast), Porfyrit
” - ”
1c. Djupbergart
Grovkornig (har stelnat på stort
djup dvs gott om tid för
mineralkornen att växa)
Gabbro, Granit
2. Sedimentära
(avlagrade
sediment som
läkts ihop)
Markyta/havs- el
sjöbotten
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
3. Metamorfa
(omvandlade)
Sjunken långsamt
omkristalliserad
bergmassa (tryck
& värme)
Oftast tydlig parallellstruktur
a) Finkorniga (”skiffriga”)
b) Lite grövre (”gnejsiga”)
Ej korniga
Finkorniga
Medelkorniga
Grovkorniga
Bergsalt, Kalksten, Kol
Skiffrar
Sandstenar
Breccia, Konglomerat
Skiffer, Kvartsit, Marmor,
Gnejs
Sprickzoner
Diabas
(finkornig)
Granit (yngre)
Gnejs
Granit (äldre)
Diabas
(grovkornig)
Gammastrålning – Uran
(radioaktiva isotopen U-238 i marken)
Gammastrålning – Torium
(radioaktiva isotopen Th-232 i marken)
Gammastrålning – Kalium
(radioaktiva isotopen K-40 i marken)
www.fortifikation.se
La Grotte de Han / De Grot van Han - Han-sur-Lesse
2 km lång naturlig grotta. Ständigt 13°C.
Några intressanta besök att börja med (öppna för alla)
•
Sverige:
–
–
–
–
–
–
•
Danmark:
–
–
–
•
Östra Själland - Rødvig Stevns: www.kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseum-stevnsfort/
• Tungt kustbatteri insprängt i kalksten
Fyn - Odense (kommunal kommandobunker under jord): www.odensebunkermuseum.dk
Mellersta Jylland – Mønsted (världens största kalkgruva): www.monsted-kalkgruber.dk
Belgien:
–
–
•
Karlskrona (civil ledningscentral och befolkningsskyddsrum i berg): www.kulturkompaniet.eu
Oskarshamn/Äspö: www.skb.se/forskning-och-teknik/laboratorierna/aspolaboratoriet/
Göteborg /Säve (f d F9): www.aeroseum.se
• Bl a berghangar (serie 3, 22 000 m2) + Nytt för feb 2016: Drivmedelsberg (grupper)
Oxelösund (lätt KA-batteri (serie 1) i berg): www.femorefortet.se
Härnösand/Hemsön: www.hemsofastning.se
• Tungt KA-batteri. (Grupper: Lätt KA-batteri (serie 1), Mätstation (serie 3))
Kiruna (gruva): www.lkab.com/sv/Karriar/Studerande/Studiebesok/
Sydöstra Belgien - Vallonien/Han-sur-Lesse, La Grotte de Han (naturlig grotta): www.grotte-de-han.be
Västra Belgien – Ieper/Kemmel (nationell kommandobunker):
http://toerisme.heuvelland.be/toerisme/4057-www.html
Kanarieöarna:
–
Norra Lanzarote, Cueva de los Verdes (naturlig grotta): www.lanzarote.com/cueva-de-los-verdes/
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards