Prislista 2016

advertisement
Gäller från 2016 01 01
Laboratoriet för klinisk kemi
Prislista 2016
VOLYMAVTALSKUNDER VG - PRIMÄRVÅRD
System
Analys
P/SDialysvätska-, P/SUSLkcP/SSSSUP/SP/SPP/SUP/SP/SaBaBcvBcvBkBvBvBaBPUSSP/StUP/SP(aB)SkBSSUSBenmärgBBCsvSB-
ALAT
Albumin
Albumin/Kreatinin-kvot
Alfa-1-Antitrypsin
Alkalisk fosfatasaktivitet (LAPA)
Alkaliska fosfataser
Alkoholer (Aceton, etanol, metanol, isopropanol)
Allergi, specifikt IgE, singelallergen
Allergi, specifikt IgE, panel
Amfetamin (screening)
Amylas, pankreas
Anti-TPO
APTT
ASAT
Bensodiazepiner (screening)
Bilirubin
Bilirubin konjugerat
Blodgaser
Blodgaser, utökad
Blodgaser
Blodgaser, utökad
Blodgaser
Blodgaser
Blodgaser, utökad
Blodgaser, temperaturkorrigerade
BNP
Buprenorfin, (screening)
C3
C4
Calcium
Calcium
Calcium albuminnormerat
Calcium, joniserat
Calcium, joniserat
Calcium, joniserat
Cancerantigen CA 19-9
Cancerantigen CA 125
Cannabismetaboliter (THC) (screening)
CDT, disialo
Celler, morfologi
Celler, morfologi, cytokemisk (ingår i Hematologistatus)
Celler, morfologi, mikroskopi
Celler, cerospinalvätska
Ceruloplasmin
Ciclosporin
6,57
7,24
70,79
40,93
182,11
6,40
220,96
109,14
136,41
31,73
13,76
102,32
31,38
6,60
90,72
6,65
10,82
107,88
283,88
107,88
279,77
281,15
201,99
251,79
17,75
364,33
69,02
40,93
40,93
6,59
17,31
1,38
11,59
60,97
75,02
155,60
108,25
155,60
144,41
1 306,09
0,00
165,11
118,00
40,93
439,23
System
Analys
P/SP/SPP/SSPSBUBSSP/SPPP/SSP/SP/SP(aB)
DialysvätskakPLedvätskaPPleuraCsvtUfPtfPtSP/SUP/SB-
CK
CK MBmassa
CRP (snabbmetod)
CRP
Cystatin C inkl. beräknad njurfunktion
D-Dimer, kvantitativ
Digoxin
Erytrocytprofil (EPK, EVF, HB, MCV, MCH, MCHC, TPK)
Etanol
EVF (ingår i Erytrocytprofil och Hematologistatus, inkl. cytokemisk diff)
Fenobarbital
Fenytoin
Ferritin
Fibrin- S
Fibrinogen
Folat
Follikelstimulerande hormon
Fosfat
Gamma GT
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Glukosbelastning
Glukosbelastning, barn
Haptoglobin
HCG
HCG
HDL-Kolesterol
Hematologistatus inkl. cytokemisk diff
10,04
35,00
45,02
10,98
26,39
103,22
25,80
16,44
110,48
0,00
101,63
80,47
23,16
52,51
87,31
20,53
101,63
10,26
6,87
20,47
10,23
20,47
7,47
7,03
7,47
20,47
21,85
261,21
261,21
40,93
29,53
59,34
12,71
16,44
(Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCV, MCH, MCHC, diff)
B-
Hematologistatus (AVC)
12,18
(Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCV, MCH, MCHC, diff+ B-Kvot Neutrofila/Lymfocyter)
BBFFLkcP/SSSSSSP/SB-, BenmärgP/SP(aB)-
Hemoglobin
Hemoblobin A1C
Hemoglobin (Hemoccult)
Hemoglobin, humanspecifik
HLA B-27
Homocystein
IgA
IgD
IgE Totalt
IgG
IgM
IL6
Immunofenotyp
Järn
Kalium
16,44
53,88
53,88
53,88
439,23
96,43
40,93
204,60
105,72
40,93
40,93
143,94
2 252,76
7,19
10,23
System
Analys
PtUUSSP/SBP(aB)P/StUUP/SBSDialysvätska-, P/StUUPtLedvätskaSP(aB)PCsvfPtUP/SAscitesBLedvätskaPerikardievätskaPeritonealvätskaPleuraAscitesPerikardievätskaPeritonealvätskaPleuraP/SSSP/StUBBSB-, SP(aB)P/StUBPUS-
Kalium
Kalium
Kappakedjor
Kappakedjor, fri, Lambdakedjor, fri inkl. kvot
Karbamazepin
Karbonat
Kleinhauer Betkes test
Klorid
Klorid
Klorid
Kokain (screening)
Kolesterol
Kolmonoxidhemoglobin
Kortisol
Kreatinin
Kreatinin
Kreatinin (för kontroll av tox.prover)
Kreatininclearence
Kristaller
Kryoglobuliner
Laktat
Laktat
Laktat
Laktosbelastning
Lambdakedjor
LD
Leukocyter
Leukocyter (ingår i Hematologistatus)
Leukocyter
Leukocyter
Leukocyter
Leukocyter
Leukocyter, poly
Leukocyter, poly
Leukocyter, poly
Leukocyter, poly
Lipidstatus (Kolesterol, Triglycerider, HDL, LDL)
Litium
Luteiniserande hormon
Magnesium
Magnesium
Malaria, snabbtest
Methemoglobin
Metotrexat
Mononukleostest
Natrium
Natrium
Natrium
Neutrofila granulocyter
NT-proBNP
Opiater (screening)
Orosomukoid
5,69
19,76
101,63
372,96
55,10
23,18
227,80
10,23
5,68
27,97
90,72
6,56
87,31
18,70
7,18
7,94
15,69
17,99
160,97
104,33
109,14
15,95
109,14
473,33
101,63
6,56
52,51
0,00
52,51
52,51
52,51
52,51
31,40
31,40
31,40
31,40
35,13
22,87
169,82
8,72
83,89
185,79
87,31
439,23
57,96
10,23
5,69
19,76
0,00
174,48
90,72
40,93
System
Analys
SUErc(B)P/SkP-, PSP/SP/SP/SP/S-
Osmolalitet
Osmolalitet
Osmotisk resistens
Paracetamol
PK
Procalcitonin
Profil 1 (Na, K, Kreatinin)
Profil 2 (Ca, Albumin, Ca Albuminnormerat)
Profil 3 (Bilirubin, ALP, ALAT)
Profil 4
59,34
59,24
2 175,01
101,63
26,59
342,32
18,56
15,21
19,62
61,16
(Na, K, Kreatinin, Urea, Albumin, Ca, Ca Albuminnormerat, Bilirubin, ALT, ALAT)
SSAscitesLedvätskaPleuraP/SCsvtUSUP/SPSBBP/SUSCsvBkBBSvalgsekretPtP/SP/SBSSP/SSP/SfP/fSBP/SP/SP/SDialysvätska-, P/StUU-
Progesteron
Prolaktin
Protein
Protein
Protein
Protein
Protein
Protein
Protein-elektrofores
Protein-elektrofores
PSA
PSA-kvot
PTH
Retikulocyter, automation inkl CHr
Retikulocyter, mikroskop
Salicylater
Sediment (Sediment + Testremsa)
SHBG
Spektrofotometri
SR
SR, mikro
Standardbikarbonat
Strep A
Svett-test
T3, fritt
T4, fritt
Takrolimus
Teofyllin
Testosteron
Tobramycin
TRAK
Transferrin inkl. beräknad TIBC
Triglycerider
Trombocyter (ingår i Erytrocytprofil m.m.)
Troponin I
TSH
Urat
Urea
Urea
Testremsa
(protein, glukos, erytrocyter, leukocyter, acetoacetat, nitrit, pH)
163,66
126,86
26,59
8,93
8,83
8,83
26,59
35,49
388,13
494,04
31,09
248,00
169,82
19,17
16,60
57,85
141,08
132,89
368,31
15,69
40,93
17,75
87,31
952,27
19,84
17,45
439,23
83,76
110,73
272,54
378,88
19,19
7,94
0,00
36,44
17,34
7,65
7,77
36,08
25,92
System
Analys
SP/SP/SSS-
Valproat
Vancomycin
Vitamin B12
Vitamin D
Östradiol
PtPtPtPtBenmärg-
AKUT-prover
Provtagning, kapillär på avd
Provtagning, kapillär på lab
Provtagning, venös på avd
Provtagning, venös på lab
Utstryk
Övriga tjänster
41,89
272,54
19,97
166,10
169,82
dubbelt pris
151,40
76,37
121,39
62,06
Download