PÅ LIV OCH DÖD - A Non Smoking Generation

FRIDA I SAMARBETE MED A NON SMOKING GENERATION
Barnen kan inte gå
i skolan eftersom
de måste vara på
tobaksfälten.
RÖKNING
Ofta får tobaksfamiljerna inte
ens tillräckligt mycket
pengar till mat. Om de hade odlat
till exempel majs
hade det i alla fall funnits någo
t att mätta hungriga
magar med. Nu svälter de i ställe
t.
PÅ LIV OCH DÖD
Många tvingas rulla bidis
12-14 timmar per dag.
Artikel 32 i FN:s barnkonvention
Tobaksbladen måste
hängas upp och torkas.
DEL 1
AV 3
Rökning är inte bara en fråga om din egen
hälsa. Det är en fråga om liv och död. Om du
använder cigaretter bidrar du till automatiskt
till barnarbete och en för tidig död för många
barn och ungdomar i fattiga länder.
av: BEATRICE BIRKELDH foto: PLAN/A NON SMOKING GENERATION, ALL OVER PRESS
Tobaksodling leder
till ökad fattigdom
för miljontals barn.
30
Citat: Blanchet, Therese, UNICEF (2000), Child Work in the Bidi Industry, Bangladesh, in Tobacco and Poverty – Observations from India and Bangladesh
I den här familjen i
Malawi får alla hjälpas
åt på tobaksodlingen.
T
änk att inte kunna gå i skolan
eftersom du måste jobba på en
tobaksodling. Ett tungt arbete
där risken är stor att du blir skadad eller
sjuk. Som i värsta fall gör att du dör.
Det är verkligheten för en halv miljoner
barn i olika utvecklingsländer, som lever
i fattigdom och som utnyttjas av de stora
tobaksbolagen.
– Jag får betalt en gång i månaden eller
varannan månad. Ibland vill fabriksägaren
inte betala oss men vi kan inte protestera
så mycket för då slutar de ge oss arbete. Vi
måste ta de pengar vi får, säger en 14-årig
flicka i Bangladesh till Unicef när hon
beskriver sitt arbete. Hon tjänar inte ens en
krona för sex timmars arbete, utan får nöja
sig med 70 öre.
Markägarna till tobaksplantagen och
tobaksbolagen anställer helst gifta män. Då
kan de utnyttja även hustruns och barnens
arbetskraft, men utan att behöva skriva
kontrakt eller betala ut lön för deras arbete.
Många barn kan inte gå i skolan eftersom de behövs på tobaksplantagen. När
de inte får en utbildning minskar också
möjligheten för dem att ta sig ur fattigdomen och bort från tobaksfälten.
Det finns också barn vars föräldrar har
dött eller blivit sjuka. Om föräldrarna hade
en skuld till plantageägaren flyttas denna
automatiskt över till barnen som får arbeta
av skulden, och samtidigt får se drömmen
om ett bättre liv gå i kras.
Barnen blir sjuka
Barnarbete är inget nytt fenomen, men
barnen i länder som producerar mycket
tobak utsätts för extremt stora risker.
För att skydda tobaken används starka
bekämpningsmedel. Inte nog med att
lukten är frän och gör så att det känns som
att man ska kvävas när man besprutar
växterna, det gör så att barnen kan dö i
Arbetet med tobak är
både tungt och farligt.
förtid. De giftiga kemikalikerna skadar
nämligen ögonen, huden och de inre
organen. Att utsättas för gifterna redan
som barn ökar risken för cancer, orsakar
skador på nervsystemet och försämrar
immunförsvaret. Dessutom får barnen sår,
skador, sömnsvårigheter, eksem samt bett
och stick från getingar, bin, fästingar och
andra insekter på plantagen.
Barnen kan också få en sjukdom som
heter green tobacco sickness när huden absorberar nikotin genom kontakt med blöta
tobaksblad. Det är en typ av nikotinförgiftning som orsakar huvudvärk, illamående,
kräkningar, andningssvårigheter, yrsel och
hjärtklappning. Någon möjlighet till sjukvård finns oftast inte.
Utsätts för bestraffningar
Enligt FN:s barnkonvention är barnarbete
förbjudet, men de stora tobaksbolagen
söker sig till länder som inte skrivit under
den. Två av länderna är Bangladesh och
Indien och där arbetar många barn med
att rulla bidis. Det är en billig typ av tunna
cigaretter inrullade i tendublad. Barnen
kan arbeta mellan tolv och fjorton timmar
om dagen, sex dagar i veckan. Om de
jobbar för långsamt är det inte ovanligt
att de drabbas av bestraffningar.
När de rullar bidis sitter de i samma
ställning hela dagen, och kan lätt drabbas
av tuberkulos, astma och andra lungsjukdomar av att ständigt andas in tobaksdamm. Ersättningen är så liten att den
kan jämföras med ett slavkontrakt.
– Förut var jag frisk. Nu är jag svag
och mager. Varje dag andas jag in tobaksdamm. Det är väldigt varmt i fabriken och
finns ingen luft. Jag måste sitta i timmar
i samma position. Jag växer inte normalt
eftersom att jag sitter ner hela tiden,
berättar en 12-årig pojke från Bangladesh
till Unicef.
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt
till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och
mot att utföra arbete som kan vara skadligt
eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska,
andliga, moraliska eller sociala utveckling.”
DU KAN GÖRA
NÅGOT SJÄLV!
Gjorde artikeln dig förbannad? Skulle du
själv vilja göra något för att motverka
tobaksindustrin? Nu finns möjligheten.
Agera är världens förmodligen yngsta
reklambyrå, med enda syfte att minska
tobaksanvändande bland ungdomar.
Förhoppningsvis blir vi även världens
största reklambyrå. I alla fall till antalet
medarbetare. På Agera är det nämligen
du och alla andra ungdomar som står för
idéerna, och Ageras första kund är FRIDA!
Ditt uppdrag blir att ta fram den sista
delen i FRIDAs artikelserie om tobak. Läs
mer om uppdraget på agerareklam.se eller
facebook.com/agerareklam.
Han är inte ensam om att hata sitt jobb.
– Min mamma låter mig inte gå i skolan.
Hon låter mig inte leka. Jag avskyr bidiarbetet men jag måste hjälpa min mamma, säger
en 7-årig flicka i samma situation till Unicef.
Anledningen till att lönen är så låg är för
att cigarettföretagen går ihop och erbjuder
dålig ersättning för tobaken. Världsbanken
har sagt att de stora uppköparna fungerar
som en kartell, de budar inte över varandra
på auktionerna. Det pressar priserna nedåt.
Efter utsädet, bekämpningmedlen, gödning
och skördning finns inga pengar kvar till
arbetarna på plantagen.
På nio år har priserna på råtobak sjunkit
med 40 procent, trots att priset på cigarettpaketen har ökat i handeln.
Mer pengar till de stora tobaksbolagen,
mindre pengar till de fattiga arbetarna. Allra
minst till barnen.
31