Bästa Styrelseledamot, Miljontals barn lever i utsatthet och har ett

advertisement
Bästa Styrelseledamot,
Miljontals barn lever i utsatthet och har ett särskilt behov av skydd. Det handlar om barn som
arbetar, barnsoldater och barn som utsätts för människohandel. UNICEF finns över hela världen
och kämpar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. För att kunna förverkliga
barns rättigheter och skapa varaktiga förändringar för barn krävs samverkan och då har
företagen en viktig roll att spela.
UNICEF Sverige har tillsammans med The Academy for Human Rights in Business/CSR Sweden
initierat ett praktiskt utbildningsinitiativ för att öka kunskapen inom CSR (corporate social
responsibility) med inriktning på de nya barnrättsprinciperna för företag. Principerna täcker ett
brett spektrum av viktiga frågor, exempelvis förbud mot barnarbete, rimliga arbetsvillkor,
barnsäkra varor och tjänster och etisk marknadsföring.
Barnrättsprinciperna är en uppmaning till alla företag, stora som små, över hela världen att
utvärdera sin påverkan på barns rättigheter och vidta åtgärder för att förändra barns
livssituation. Företag har en unik möjlighet att påverka – och med barnrättsprinciperna kan
företagen ta CSR-arbetet till en högre nivå. Principerna är framtagna av UNICEF, FN:S Global
Compact och Rädda Barnen.
Vi tycker att det är viktigt att du som styrelseledamot förstår hur angelägen frågan om barns
rättigheter är och att du är med och lyfter principerna inom ditt företag. Därför vill vi bjuda in
dig till ett utbildningstillfälle där de tio barnrättsprinciperna presenteras samt knyts an till de
risker som företag löper i sina inköp, i sin produktion och i sina affärskontakter.
Du är varmt välkommen något av följande datum
20 maj
21 maj
Utbildningen är kostnadsfri.
Utbildningen hålls på svenska, men vid anmälan av engelskspråkiga gäster så kommer
utbildningen att hållas på engelska.
Tid och plats
Tid: 08:30-12:00, dagen inleds med frukost
Plats: Stockholm, lokal meddelas senare
Anmälan
Vänligen anmäl dig till: [email protected], ange i mailet vilket datum du önskar delta.
Anmälan är bindande och eventuell frånvaro debiteras med 1000 kr.
Varmt välkommen!
Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare, UNICEF Sverige
Finansierat av:
The Academy for Human Rights in Business/CSR Sweden och huvudtalare
Parul Sharma
The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åtagandet
till FNs ramverk för mänskliga rättigheter och den nya brittiska mutbrottslagen. Företag brister ofta i
efterlevnad av de koder och riktlinjer och den styrning (governance) de själva formulerat. Detta beror
inte på att frågorna inte prioriteras, utan på att det är komplexa skeenden att ha kontroll över. Många
företag har verksamhet över hela världen och delar därmed dessa utmaningar, oberoende av bransch.
Akademins genomför diplomerande program och workshops för att stärka kompetensöverföringen
mellan styrelseledamöter, företag i skilda branscher.
Huvudläraren Parul Sharma är rektor för The Academy for Human Rights in Business med gedigen
erfarenhet i CSR frågor i s.k. högriskländer. Amnesty Business Group, EU Kommissionen, Sandvik
AB är några exempel på var Parul har arbetat med CSR perspektivet. Under 2010-2012 rankades Parul
Sharma som en av Sveriges mest inflytelserika CSR-experter. 2013 hamnade hon på listan för de
miljömäktigaste i Sverige.
Läs gärna mer på: http://www.csrsweden.se/Academy
UNICEF
UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till
överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande - både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att
skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela
världen. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets
politiska ledning. Läs gärna mer på unicef.se
UNICEF Sverige driver sedan april 2012 ett projekt för att utbilda svenska företag i barns rättigheter.
Detta projekt finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Vill du veta mer om barnrättsprinciperna? Läs
mer på: www.unicef.se/csr
Finansierat av:
Download