Ofrivillig misskötsel – de svåra

Ofrivillig misskötsel – de svåra
uppsägningsfallen
Tid: 16 november 2016, kl 8.30 – 16.00 inkl. gemensam lunch
Plats: Quality hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca: 1 685:Anmälan: 28 oktober 2016
Anmäl dig gärna även om sista anmälningsdagen har passerat för det kan
fortfarande finnas lediga platser. Om intresset för utbildningen är stort kan vi
ordna ytterligare utbildningstillfällen.
Du anmäler dig på Myndighetsnätverket.se
När du anmäler dig ska du också ange om du behöver specialkost. Anmälan är
bindande men inte personbunden, platsen kan överlåtas till annan person. Om
avanmälan inte inkommer debiteras myndigheten för tom utbildningsplats.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-chef, HR-specialist eller HRutvecklare .
Här får du möjlighet att delta en dag som ger pedagogiska sammanställningar av vad
som blir viktigt i en uppsägningsprocess samt klargör den senaste praxisen som
kommit från AD.
Innehåll
Hur hanterar du svåra uppsägningar på grund av:

Sjukdom (både fysisk och psykisk)

Samarbetssvårigheter

Bristande kompetens?
Sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem
både för de drabbade arbetstagarna och arbetsgivarna. LAS bygger på en stor
skyldighet för arbetsgivare att försöka åtgärda misskötsel som arbetstagaren
inte ses som ansvarig för, s.k. ofrivillig misskötsel.
Senare praxis har dock gett vissa förändringar. Det blir viktigt att klargöra
misskötselns omfång och effekter samt att beakta den intresseavvägning som
AD gör vid prövning av uppsägning i dessa fall.
Ofrivillig misskötsel är oftast den svåraste formen av misskötsel att hantera i
ett uppsägningsförfarande.
Innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen.
Sida 1
Var går gränsen för hur mycket arbetsgivaren måste försöka åtgärda när det
gäller sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens och när är det
nog. När föreligger det egentligen saklig grund för uppsägning. Vi gör också
koppling till personalansvarsnämnden (PAN).
Föreläsare
Annika Blekemo, Jur.kand., Stockholm Universitet,
[email protected]
Frågor
Har du frågor eller funderingar kring utbildningens innehåll det praktiska eller
andra särskilda behov kan du kontakta:
Birgitta Eklund, Bolagsverket, tel. 060 18 41 42 eller 070-626 95 31
Tänk på att vi har allergiker, dofta lagom.
Välkommen att anmäla dig
Innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen.
Sida 2