v. 49 Filosofiprov, Semantik, Ontologi + Kunskapsteori

advertisement
Planering i filosofi Sp14 - Förslag
v. 35 Introduktion
v. 36 Semantik, Argumentation och argumentationsknep.
v. 37 Semantik och argumentationsknep.
v. 38 Semantik Värdepåståenden och Sakpåståenden.
v. 37 Semantik – Vaghet, precisering och definitioner.
v. 38 Introduktion av kunskapsteori
v. 39 Besök av politiker. Argumentation + politisk filosofi.
v. 40 Kunskapsteori + Information och kunskap
v. 41 London – en empirisk undersökning av Storbritanniens huvudstad
v. 42 Vad är kunskap +Goda skäl för kunskap
v. 43 Kunskapsteori – Rationalism + Empirism
v. 44 Höstlov
v. 45 Ontologi – Vad består allt av? Naturfilosoferna.
v. 46 Ontologi - Materialism: Demokritos
v. 47 Ontologi – Materialism + Idealism, Epikuros, Sokrates/Platon
v. 48 Ontologi – Idealism: Platon och grottliknelsen
v. 49 Filosofiprov, Semantik, Ontologi + Kunskapsteori ???
v. 50 Vetenskapsteori – Vad är vetenskap?
v. 51 Vetenskapsteori – Vetenskapliga metoder.
v.52 – v. 1 Jullov
v. 2 Likabehandlingsdag
v. 3 Moralfilosofi/Etik - Pliktetik
v. 4 Effektetik
v. 5 Utilitarism
v. 6 Kant – och det kategoriska imperativet
v. 7 Viljans frihet – avslutning moralfilosofi
v. 8 Sportlov
v. 9 Politisk filosofi – introduktion
v. 10 Marx och socialismen
v. 11 Liberalism: från Mill till Nozick
v. 12 Liberalism: från Mill till Nozick
v. 13 Prov eller Genus och Feminism?
v. 14 Livets mening – Existentiella frågor
v. 15 Påsklov
v. 16 Påsklov
v. 17 Existentialisterna
v. 18 Nietzsche – och Gud
v. 19 Prov? Dagens filosofiska frågor
v. 20 Prov? Dagens filosofiska frågor
v. 21 Prov? Dagens filosofiska frågor
v. 22 Utvärdering av kursen, med mera.
V 23 Återlämning av böcker, utvärdering, med mera.
NnAs - 16
Download