Instuderingsfrågor i filosofi för Sa12, ht 14

advertisement
Instuderingsfrågor i filosofi för Sp12a
Följande sidor ingår i provet den 10/12: s 9-19, 25-41, 148-149 +Kopian om Epikuros
världsbild, s 152- 158 + Platonkopian, 219-224.
1. Vad är ett sakpåstående respektive ett värdepåstående?
2. Ge exempel på tre olika typer av definitioner
3. Vad innebär vaghet, mångtydighet, tolkning och precisering?
4. Vad kan man ställa för krav på en god argumentation?
5. Vad är kunskap? Vad är information? Hur skiljer sig kunskap från information?
6. Ge exempel på en vanlig definition av teoretisk kunskap.
7. Ge fem exempel på vad man kan anse vara ’goda skäl för kunskap’. Förklara också
respektive skäl och ge exempel.
8. Vad innebär begreppet vetenskap enligt läroboken?
9. Vad är en hypotes? Ge exempel på hypotesprövningen inom medicinen.
10. Vad betyder ord som – d v s definiera begreppen – metafysik, idealism och
materialism.
11. Redogör för Demokritos (och Epikuros) atomteori (materialism). Hur förklarar de
förändring, världen och människan.
12. Beskriv Platons idealism. Vad innebär hans idélära? Hur ser han på språket?
13. Beskriv Platons politiska utopi.
14. Vad kan man ha för filosofiska invändningar mot Demokritos/Epikuros materialism
och mot Platons idealism och hans politiska utopi.
NnAs-14
Download