Goda råd vid servering av julbord

INFORMATION från miljöförvaltningen
Viktig information till er som
serverar julbord!
Beredning
Servering
 Tillaga och återupphetta maten ordentligt
till minst + 72°C.
 Lägg inte upp mer än vad som beräknas gå
åt inom en halvtimme. Byt ut fat ock skålar
istället för att fylla på de som redan stått
framme. Diska innan påfyllning med ny
mat.
 Värmebehandlade rätter som skall
serveras kalla måste kylas ned snabbt.
Nedkylning till högst + 8°C får inte ta
längre tid än 4 timmar. Ris á la Malta är
till exempel en mycket känslig rätt som
kräver snabb nedkylning.
 Ta fram lite i taget av kylvarorna vid
förberedelserna så att kylvaror inte
förvaras onödigt länge i rumstemperatur.
När förberedelserna är klara skall maten
snabbt sättas in i kylen igen.
 Antalet serverade portioner och antalet
rätter på julbordet måste anpassas till
kökets kapacitet, särskilt när det gäller
kylutrymmen. Olika råvaror och
färdiglagad mat ska hållas åtskilda för att
undvika spridning av bakterier mellan
livsmedel.
 Var noga med handhygienen! Tvätta alltid
händerna innan du börjar laga mat,
mellan hantering av olika råvaror och
efter toalettbesök.
 Grönsaker och frukt som skall användas
som garnering eller ingå i en maträtt skall
vara väl rengjorda och tvättade.
 All utsmyckning och garnityr på och i
närheten av maten skall vara hygieniskt
och väl rengjort.
God Jul!
 Mat som stått framme för servering, bör
kasseras och inte serveras igen.
 Överbliven mat som varit ute på julbordet
bör kastas. Detta gäller även garneringarna.
 Ställ fram de olika livsmedlen så att gästerna
inte behöver sträcka sig över andra rätter,
för att ta mat.
 Välj redskap som är utformade så att de
inte glider ner i maten. Gör i ordning maten
så att gästerna inte själva behöver skära upp
till exempel skinka eller korv.
 Varma rätter ska varmhållas varmare än
+60°C. Varmhållning bör inte ske mer än
högst 2 timmar.
 Kalla rätter skall placeras i kylbuffé, på kylt
underlag eller i kylt utrymme så att rättens
temperatur håller högst + 8°C under hela
tiden serveringen pågår.
 Tips! Placera en liten skål med ris a´ la
Malta, i en större skål fylld med krossad is
och vatten. Byt ut skålen med ris a´ la Malta
och skålen med is ofta.
Om du har frågor, kontakta oss gärna på
telefon 0456- 816 000 eller e-post:
[email protected]
Miljöförbundet Blekinge Väst kommer
att utföra oanmälda inspektioner under
julmatshanteringen 2011.