Industriell värme

advertisement
Industriell värme
- värmelösningar med kabel
Fabriksgatan 11 · 280 10 Sösdala · tel: 0451-661 00 · fax 0451-614 37 · [email protected] se · www.backer.se
Självbegränsande
Självbegränsande värmekablar
FSM
Temperatur: ON/65°C - OFF/85°C
Effekt: 11, 17 W/m
Självbegränsande värmekablar minskar effekten
om yttemperaturen stiger och ökar effekten när yttemperaturen sjunker. Med andra ord ger värmekabeln effekt där behovet finns.
FSLE
Temperatur: ON/85°C - OFF/85°C
Effekt: 12, 17, 23, 31 W/m
FSR
Temperatur: ON/85°- OFF/85°C
Effekt: 10, 17, 25, 31, 40 W/m
FSE
Temperatur: ON/100°C - OFF/100°C
Effekt: 17, 31, 45, 60 W/m
FSP
Temperatur: ON/110°C - OFF/135°C
Effekt: 17, 31, 45, 60 W/m
Självbegränsande värmekablar används som frostskydd och för temperaturreglering. Tekniken har
många fördelar. De kan kortas av till lämpliga längder och överhettas inte om de läggs över varandra.
Därigenom blir det lättare att göra installationer på
platser med t.ex. ventiler, flänsar och förgreningar.
Backer kan erbjuda marknadens bredaste och mest
flexibla program för självbegränsande värmekablar.
Vi har kablar som klarar temperaturer upp till 250°C
och effekter upp till 90W/m.
Värmekablarna är godkända för användning i områden med explosionsrisk.
FSS
Temperatur: ON/150°C - OFF200°C
Effekt: 15, 30, 40, 55 W/m
FSU
Power Output
Temperatur: ON/200°C - OFF/250°C
Effekt: 15, 30, 45, 60, 75, 90 W/m
Temperature
VÄRMEKABEL - KALLT
VÄRMEKABEL - VARMT
När värmekabeln är kall drar kärnan
ihop sig och öppnar för elektrisk ström.
Därmed genereras värme.
I varmare områden utvidgas kärnan vilket
medför att den elektriska strömmen och
effekten reduceras.
Industriell värme
|
www.backer.se
VÄRMEKABEL - MYCKET VARMT
I mycket varmare områden hindras nästan den
elektriska strömmen helt att kunna passera beroende
på högt elektriskt motstånd. Detta gör att den
avgivande effekten reduceras till ett minimum.
Konstanteffekt
Värmekablar med konstant effekt
Parallellresistiva konstantwatt värmekablar är zonindelade.
De har en fast effekt per meter och är kapbara.
Parallella värmezoner
Värmekablar med konstant effekt används som frostskydd och för temperaturreglering. De är flexibla att använda genom att
de kan kortas av till lämpliga längder, de är dessutom enkla att terminera. Värmekablarna får inte läggas över varandra och
skall alltid användas tillsammans med termostat för att kontrollera temperaturen.
Backer har ett mycket brett program av värmekablar med konstant effekt för temperaturer upp till 285°C och effekter upp
till 70W/m. Ett undantag är Powerheat AHT som är en patenterad värmekabel med en yttermantel av aluminium som gör att
värmekabeln kan motstå temperaturer upp till 425°C och kan ge en konstant effekt på upp till 150W/m.
Värmekablarna är godkända för användning i områden med explosionsrisk.
Kabelbaserad
uppvärmning
EMTS / EMTF
Temperatur: 200°C
Effekt: 6,5, 13, 23, 33, 50 W/m
– industrins moderna
totallösning
Hos Backer möter du alltid en uppdaterad kunskap om de senaste möjligheterna
med att använda kabelbaserad uppvärmning
inom industrin.
Vi har erfarenhet och ett stort know-how,
vilket ger er den bästa lösningen.
Vårt breda produktprogram av industrivärmekablar säkerställer den moderna kundens
kvalitetsprodukter när det gäller att följa en
lång rad av både nationella och internationella
godkännanden.
Rådfråga oss och få en bra start.
MTF
Temperatur: 200°C
Effekt: 6,5, 13, 23, 33, 50 W/m
MTFJ
Temperatur: 200°C
Effekt: 6,5, 13, 23, 33 W/m
PHT
Temperatur: 285°C
Effekt: 10, 30, 50, 70 W/m
AHT
Temperatur: 425°C
Effekt: 15, 30, 50, 100, 150 W/m
|
www.backer.se Industriell värme
Serieresistiva
Serieresistiva värmekablar
Serieresistiva värmekablar ska användas för tillämpningar när den spänning som används har stor inverkan på värmekabelns
uteffekt. Serieresistiva värmekablar är idealiska för frostskydd och temperaturhållning om den sammanlagda kabellängden
överstiger 200 meter.
Backer har två olika typer av
serieresistiva värmekablar:
• 1-ledare teflonisolerad värmekabel som
levereras med motståndsvärden på
mellan 0,8 och 8000 ohm/km och kan
användas för tillämpningar där temperaturer på upp till 260°C kan förekomma, samt där spänningar på upp till
600V fordras.
Värmekrets konfiguration
Ex-HC3
Temperatur: ON/180°C - OFF/260°C
Ohm/Km: 0,8 ... 8000
Dimension: Ø4,2mm ... Ø5,2mm
HTS1F
Temperatur: 125°C
Effekt: Upp till 60 W/m
Installationslängd: Upp till 5 km
• Longline värmekablar klarar upp till 5
km från en försörjningspunkt. Longline kan användas för tillämpningar
där temperaturer på upp till 230°C kan
förekomma. Värmekabeln levereras i
1-fas- resp. 3-fas-utföranden och kan ge
en konstant effekt på upp till 60W/m.
Värmekablarna är godkända för användning i områden med explosionsrisk.
HTS3F
HTP1F
Temperatur: 125°C
Effekt: Upp till 60 W/m
Installationslängd: Upp till 2 km
Temperatur: 230°C
Effekt: Upp till 60 W/m
Installationslängd: Upp till 5 km
HTP3F
Temperatur: 230°C
Effekt: Upp till 60 W/m
Installationslängd: Upp till 2 km
Industriell värme
|
www.backer.se
Tillbehör
MO N TAG EBOX
INK L . RÖ R KO NSO L
S T R IPFR EE
T ER M INER IN G
T ER MOS TAT ER
T ILLBEH Ö R
Vi erbjuder ett komplett program av mekaniska
termostater speciellt lämpade för styrningar
och övervakning av värmekablar.
Termostaterna finns i området från 0°C till
300°C.
Montagetillbehör är en viktig del i en
komplett och säker värmekabelinstallation,
detta är du självklart säkrad om genom att
handla hos Backer.
|
www.backer.se Industriell värme
Tillbehör
MAN T ELG IVAR E
Flexibla temperaturgivare (thermo- och motståndsgivare används i samband med svårtillgängliga
mätpunkter och vid höga mekaniska påfrestningar.
Temperaturområdet för termogivare (FeCuNi ”J”
och NiCrNi ”K”) är -200°C till +1 200°C och med
motståndsgivare (Pt100, Pt500 och Pt1000) -200°C
till +550°C.
Dimensioner från 0,5 till 6 mm.
G IVAR E M ED KO PPLIN GSBOX ELLER KO N TAK T
Ger på samma sätt som kabelgivare stor flexibilitet beroende på givartyp.
Levereras med påmonterad kopplingsbox som kan ha inbyggd transmitter. Givarna tillverkas för direkt
motering i mediet, med utbytbar insats,
eller för montering i dykficka.
K ABELG IVAR E
Kabelgivare ger maximal flexibilitet när man ska
mäta temperaturer i områden med normalt tryck.
Kabelgivare tillverkas som termo-, motstånds- eller
NTC-givare och med eller utan monteringslösningar.
Valet av kabelgivare bestäms av omgivningen där
kabelgivaren ska placeras.
>> Fler av våra teknologier för elektrisk uppvärmning
RÖRELEMENT
Industriell värme
|
www.backer.se
TRYCK TA ELEMENT
PTC ELEMENT
UPPHÄNGDA TRÅ
ÅDELEMENT
Tillbehör
T R ANSM I T T ER S
Transmitters används för att omvandla en elektronisk
signal (termo- eller motståndsgivare) till en standardsignal (4 - 20mA, 0 - 20mA eller 0 - 10V) Transmittrarna kan placeras i temperaturgivarens kopplingsbox eller monteras direkt på en DIN-skena
AVANCER AD E PRO G R AMM ER BAR A R EGUL ATO R ER
KOM PAK T R EGUL ATOR ER
AVANCER AD E KOM PAK TA R EGUL ATOR ER
LINDADE TRÅDELEMENT
IR- OCH HALOGENELEMENT
SPECIAL
|
www.backer.se Industriell värme
Unika produkter ger unika lösningar
Backer har lösningen för ditt värmebehov
För detaljerad information om våra produkter hänvisar vi
till vår hemsida och standardkatalog:
www.backer.se
Huvudkontor: Backer BHV AB · 280 10 Sösdala · Tel: 0451-661 00 · Fax 0451-614 37 · [email protected] · www.backer.se
2010.05 Copyright 2011 © Backer BHV AB
Våra värmekablar och tillbehören för styrning och reglering i standardutförande finns alltid på lager
för omgående leverans. Vi arbetar också med kundanpassade lösningar och kundprojekt, både gällande värmekabel och andra teknologier, där vi tar ansvar för en större omfattning av leveranserna.
Presentera ditt värmebehov, så skräddarsyr våra försäljningsingenjörer en lösning just för dig.
Download