Information till dig som väntar barn

advertisement
Information till dig som väntar barn
De flesta kvinnor fortsätter att arbeta under större delen av sin graviditet, och
tycker också att de mår bra av det. Men det kan finnas saker i arbetsmiljön som
behöver åtgärdas för att inte du ska behöva riskera din eller barnets hälsa. Det
är din arbetsgivares skyldighet att göra det. Om det inte går kan du ha rätt att
vara ledig och få graviditetspenning från Försäkringskassan.
Din arbetsgivare ansvarar för din arbetsmiljö
När din arbetsgivare får veta att du är gravid ska de genast undersöka om du i ditt
arbete utsätts för risker som kan ha skadlig inverkan på din graviditet eller för hälsan i
övrigt. Arbetsgivaren ska sedan så fort som möjligt vidta de åtgärder som behövs för
att ta bort riskerna och informera dig om resultatet av riskbedömningen. Det kan till
exempel handla om att anpassa ditt arbete så att du inte behöver utföra tunga lyft eller
stå upp och arbeta större del av dagen.
Om det inte går att ta bort riskerna ska arbetsgivaren undersöka alla möjligheter till att
du kan få andra arbetsuppgifter under graviditeten. Går inte det kan du ha rätt att vara
hemma och få graviditetspenning från Försäkringskassan.
Det ska finnas möjlighet att ligga ner och vila på arbetsplatsen
Även om du kan fortsätta arbeta så kan graviditeten göra att du behöver vila mer än
vanligt under arbetsdagen. Arbetsgivaren är skyldig att se till att du som är gravid har
möjlighet att ta pauser under arbetsdagen där du får ligga ner. Det ska alltså finnas ett
vilrum med en säng på arbetsplatsen.
Arbetsmiljöverket har mer information
Du kan läsa mer om risker i arbetsmiljön på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se
Sök på Graviditet och amning.
Kombinera behandling med arbete
Behöver du gå på medicinsk behandling som till exempel sjukgymnastik eller liknande
som gör att du inte blir sjuk eller att din sjukskrivning blir kortare så kan du ha rätt till
förebyggande sjukpenning för den tid du är förhindrad att arbeta på grund av
behandling. Din läkare ska ha ordinerat behandlingen. Ansöker gör du direkt på
www.försäkringskassan.se
Om du inte kan fortsätta att jobba under graviditeten
Om du har ett jobb som är omöjligt att fortsätta med under graviditeten kan du ha rätt
till graviditetspenning. Det kan bero på att jobbet är tungt och fysiskt krävande eller att
det finns andra risker i arbetsmiljön. Om du har ovanligt svåra besvär på grund
sjukdom under graviditeten kan du i vissa fall få sjukpenning i stället. När det är 60
dagar kvar till den beräknade förlossningen har du alltid rätt att ta ut föräldrapenning.
Läs mer om vilka ersättningar du kan ansöka om från Försäkringskassan på
webbplatsen www.forsakringskassan.se Där kan du också ansöka om ersättning direkt
på webben, utan att behöva fylla i någon pappersblankett.
Download