TDBInfo

advertisement
Information om
tävlingsdatabas
tdb.ridsport.se
TDB
• Ett centralt anmälningssystem för arrangörer och deltagare
– Alla officiella tävlingar måste anmälas via TDB
• Ryttar och hästlicens finns i TDB
– Man måste ha licens för att kunna tävla
– Man måste ha grönt kort för att kunna lösa licens om man är
över 14 år
• Under 14 år måste målsman eller annan ansvarig ha licens
• Tävlingar kan betalas via TDB eller på plats
– Arrangör bestämmer
Hur fungerar det?
• För varje användare - som kan vara t.ex. ryttare eller arrangör
- har ett personligt konto.
– Till kontot kan en ryttare göra insättningar via sitt pluseller bankgiro
– Användaren kan se insättningar och uttag
• När betalningsdag för tävling är dras pengar automatiskt från
kontot.
– Finns inte pengar då kan arrangör dra pengar vid senare
tillfälle
Hur fungerar det?
En
tävlingsarrangör
lägger upp sin
tävling på internet
för att ta emot
anmälningar.
Ryttaren söker upp
och anmäler sig till
tävlingen.
Ryttaren sätter in
anmälningsavgiften
på sitt konto med
hjälp av sitt
personliga OCRnummer.
Efter sista dagen
för återtagande av
anmälan förs
pengarna från
ryttarens till
arrangörens konto.
tdb.ridsport.se
Giltig mailadress måste
finnas
OBS!
Det är via denna
tävlingar kontaktar
deltagande
Användare är skapad men
inte aktiverad.
Aktivera användare genom att
logga in med lösenordet som
skickats till din E-post.
Måste aktiveras inom ett dygn
annars blir den borttagen.
• Anmälningar
• Beställningar
– Licenser etc
• Ekonomiöversikt
• Resultat
• Sökningar
• Favoriter
• Flera sökmöjligheter
• Status på tävlingar
• Länk till tävling
Jag vill anmäla
tdb.ridsport.se/meetings/19312
Klasser och info
Ryttare och häst
Genom för anmälan
• Betalning på plats
• Betalning via TDB
Betalning via TBD
• Administrationskostnad på10 kr
– Tänk på att justera istället för att ta bort och göra ny
• Likviddag
– Pengar måste finnas på kontot – annars kan du bli struken
– Arrangör kan acceptera att dra pengar senare
– Om ej betalning görs, stoppas ytterligare anmälningar
• Arrangör måste markera som uppgjord
• Återtagning av anmälan
– Info om datum redovisas på tävlingen
• Efteranmälan
– Ofta extra kostnad, pengar behöver finnas på konto
• Avanmälan (efter likviddag)
– Ingen återbetalning utan intyg från vet
Mer info…
För sen betalning
Om din betalning kommit in försent – kontakta genast arrangören och hör om din anmälan ändå accepteras.
I så fall kan arrangören dra din betalning manuellt.
Endast om arrangören nekar dig plats på tävlingen upphör din betalningsskyldighet.
Obetald anmälan
Du skyldig att avanmäla dig om du inte tänker komma till tävlingen. Du är fortsatt betalningsskyldig. Kontakta
arrangören om hur ni skall göra upp ekonomiskt.
Betalningsskulder kommer innebära att du inte kan anmäla utan att ha pengar på ditt TBD konto.
Uppgjord
Är en anmälan uppgjord betyder det att arrangören inte har några ekonomiska krav på dig för den
anmälningen. Läs mer under rubriken Efter tävlingen.
Aavanmälan som är Återtagen anmälan
Fram till och med likviddagen (betalningsdagen/oss tillhanda) kan du utan kostnad återta din anmälan.
Enstaka klasser tas bort på sammanställningssidan.
Du behöver inte kontakta arrangören.
• Här lägger du upp de
hästar/ponnier du vill
kunna anmäla till
tävling
• Hästar med befintlig
licens
• Registrerade i ASVH
• Egen registrerade
– För tex
klubbtävlingar
För att kunna tävla lokalt
eller mer måste licens
finnas
• Ryttare du vill kunna
anmäla, och betala
tävlingar för
• Ryttare med befintlig
licens
• Lägga till ryttare utan
licens
– Licens kan lösas från
båda konton
För att kunna tävla lokalt
eller mer måste licens
finnas
Återtagnade
av tävling
• Lista över kommande
och historiska
tävlingar
Länk till detaljinfo
• Möjlighet att återta
anmälan (möjligt
innan likviditetsdag)
Meddelande till
arrangör
Justering av
anmälan
Borttag av
enskild klass
• Info när betalning skall
ske
• Möjlighet att meddela
arrangör och göra
förändringar på
anmälan
Betalningsinfo
• Personligt OCR
• Historik
• Uttagskonto
Vad mer…
• TR – Tävlingsreglementet
– Länk:
http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/
• Licensguide
– Länk: http://www3.ridsport.se/Tavling/Licensguide/
• Equipe Online
– Resultat och startlistor (ej alla tävlingar)
– Länk: http://online.equipe.com/
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards