Starta och driva eget företag
+ lite internetmarknadsföring
SDF + IMF
Peter Tilling dothat 2010
Peter Tilling
hjälper företag med marknadsföring/fsg via webb
bygger konsultgrupp spec. på Google/soc.medier
på gång med en ny egen webbutik
utbildar/föreläser inom IMF/e-handels området
konsult, rådgivare för nya och tillväxtföretag
(genom BRG, Business Region Göteborg)
startat/drivit företag (it-utbildning, webbyrå, e-handel)
ingenjör/elkraft - civ.ek SMEK/Matix
Västerås – Örebro - Göteborg
1fru-2barn-1hus-1basenji-1mc-1MiniCooper-8datorer-1server
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Upplägg
Starta och driva företag, en introduktion
- viktiga saker att tänka på och att göra innan/efter
- frågor
PAUS
Internetmarknadsföring, en introduktion
- vad det är, varför det är bra och hur du gör
- frågor
Målsättning
- inspirera, motivera, få bort hinder till att starta
- ge tips, underlätta för de som redan driver företag
- förmedla möjligheter med Internetmarknadsföring
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Introduktion StartaDrivaFöretag
Vid start/drift uppkommer frågor inom områden som ex.
-person, -marknad, -ekonomi, -juridik, -administration
Kräver att du bl.a undersöker
-möjligheter, -förutsättningar, -krav, vilja/drivkrafter
För få som vågar prova, det som inte dödar härdar ,-)
Kompetens, erfarenhet, kontakter som skapas
även värdefulla i ett liv som anställd.
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Introduktion SDF
Viktiga saker att planera och göra innan start undersöka och
beskriva bl.a :
- idén: kunder/marknad, behov/lösning, tjänst/produkt
- förutsättningar: volymer, prissättning, ekonomi, juridik
- genomförande: aktiviteter, marknadsplan, tidplan
- vem kan hjälpa mig med vad (nätverk, kontakter, rådgivn)
Sammanfattas i affärsplanen
Viktiga saker att göra under gång
-marknadsföring/sälj
-ekonomisk kontroll
-målfokusering
-planera din tid
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Starta företag
Starta företag
- en affärsidé (en god idé eller affärsidé)
- ett behov (inte bara hos dig)
- en lösning/koncept (bättre än andras för dina kunder)
Affärsidén beskriver/definerar
-Kunden/marknaden (Vem?)
-Behovet (Varför?)
-Produkten/Tjänsten/lösningen (Vad/Hur?)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Starta företag - fas1
Marknaden
- beskriv din produkt/tjänst/koncept
- beskriv vilka behov du löser (Egenskaper-Fördel-Innebörd)
- beskriv dina konkurrensmedel (6-P)*
- definiera din marknad/kundgrupper (total-, del-, segment-)
- beskriv hur kunder värderar dina konkurrensmedel
- värdera dina kunder (ABC, behov, geografi, vinst, rolighet)
- kundbehov 6-P, dina styrkor 6-P, konkurrenter 6-P
(* Produkt, Pris, Plats, Påverkan, Person, Profil)
Viktiga frågor att besvara:
- har jag en tydlig produkt/tjänst? (är den lätt att förklara?)
- löser jag ett verkligt behov?
- vilka kunder har störst behov, mest pengar, lättast att nå?
- vilka är mina viktigaste kunder?
- varför skall kunderna välja mig?
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Starta företag - fas2
Ekonomin (RB, LB, KB)
- beskriv mina kostnader (fasta och rörliga)
(sammanställs i resultatbudget, RB)
- hur mycket kostar företaget att köra vid vid 0 i försäljning?
- hur mycket måste jag sälja för att få in pengar ovan?
Hur många timmar/produkter måste du sälja.. (0-p, breakeven)
- timmar->beläggning, produkter->marginal
Kapitalbehov, beskriv mitt behov av pengar/kapital
(sammanställs i likviditetsbudget, LB)
- vad måste jag köpa in för att kunna starta? (investeringskapital)
- hur länge dröjer det innan kunder betalar (rörelsekapital)
Hur mycket pengar måste du låna/satsa… KB
(tjänster ofta rörelsekapital, handel ofta investeringskapital)
Vad finns i pengar/volym på marknaden > vad krävs?
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Starta företag - fas3
Personliga förutsättningar
- kunskaper/erfarenheter (företagande + bransch)
- vilja/drivkrafter/motivation
- kontakter/nätverk (för hjälp och för kundkontakter)
- social förmåga/intresse (presentation/sälj)
- familjen (engagera, få hjälp)
Legala förutsättningar
- tillstånd (livsmedel, yrkescertifikat, utskänkning, trafik)
- avtal (kompanjon, kund/lev, ), riskbedömning
- civilrättsliga aspekter (sambo, gift, barn)
- associationsrätt (bolagsform)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Starta företag - fas4
Affärsplanen, beskrivning av:
- affärsidén (vem är.., vad köper.., varför köper..)
- marknaden (kunder, partner, konkurrenter)
- koncept/mål/strategi (lösning, vägen till mål)
- marknadsplan (planera/göra, aktiviteter med tid/datum)
- ekonomiskplan (ResBudg, LikvBudg, KapBeh)
- juridiskplan (förutsättningar, rättigheter, avtal)
- nätverk (vem kan hjälpa mig med vad)
- tidplan (övergripande aktiviteter)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Starta företag - summering
Sammanfattning
- du måste ha en affärsidé (eller skapa/förfina under gång)
- du måste tillfredställa eller skapa ett verkligt behov
- du bör ha vissa personliga förutsättningar
- du måste ha vissa ekonomiska förutsättningar
- du måste ha legala förutsättningar
* Utveckla ditt koncept tillsammans med kund
* Dina första besök är marknadsundersökning (be om hjälp)
* Hellre rörliga än fasta kostnader
* Undvik avtal på längre tid (fasta kostnader)
* Initialt är rörelse viktigare än riktning (”att göra>vad göra”)
* Eget som anställningsform? Målsättning person/företag?
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Driva företag
Driva företag
- sätta upp mätbara mål (för mig och företag), korta/långa
- en strategi (vägbeskrivning till mål, jmf ”aff.plan”)
- koll på marknad, ekonomi och framtid (omvärldsbevakning)
- planlagda aktiviteter/taktik (vad/när, gärna hur/varför)
Marknad (gör en analys)
nuläge (jmf innehåll ”affärsidé)
- har jag de kunder jag vill/bör ha? (lönsamhet)
- varför väljer kunder dig idag? (kan jag välja kunder?)
- har jag prod./tjänster som kunder kan/vill köpa?
önskeläge
- vilka kunder skall jag skaffa/fasa ut?
- vilka prod/tjänster skall jag skaffa/fasa ut?
- vilka framtida behov kommer att finnas?
Eliminera hinder så kommer tillväxt! (hushåll med din tid)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Driva företag
Ekonomisk koll
- lönsamhet på produkter/tjänster, kund/marknad (+din tid)
- likviditet, när kommer pengar och hur mkt
- några enkla nyckeltal (ex. marginal/TB, kr/tim, 0-punkt)
Fokus på sälj/marknadsföring, skapa relationer (luncha mkt)
Sätt upp mål, korta/långa (både för dig och företaget)
Ha skoj, gärna med kunder (avdragsgillt)
Din förmåga att skapa relationer, lyssna och göra kommer att
vara viktiga framgångsfaktorer.
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Frågor och Paus
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
InternetMarknadsFöring,, intro
InternetMarknadsFöring
Internetmarknadsföring
- Vad är Internetmarknadsföring?
- Varför är Internetmarknadsföring bra?
- Vem har nytta av Internetmarknadsföring?
- Hur kan jag göra?
Områden inom IMF området
-SEO, -SEM, -Sociala medier/relationsmarknadsföring
-övriga IMF aktiviteter (e-post, affiliate, nyhetsbrev)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Introduktion IMF
Kostnadseffektiv marknadsföring, spec. i nya/små företag
Kunder hittar dig genom Google sök, SEO sökmotoroptimering
Du ger ett erbjudande via Google vid sök, (SEM, Adwords)
Marknadsföring i sociala media (individ/företag)
Att skapa kontakter och bygga relationer via sociala nätverk
på webben
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Nuläget
Vi påverkas mindre genom traditionella media
Vi söker efter information, prod/tjänster, leverantörer
Vi är svårare att sälja till
Vi lyssnar/litar mer på våra vänner än på leverantörer
Vi vet vad vi vill ha innan vi tar kontakt (med leverantörer)
Relationer och varumärken får större värden (person/profil)
Information om företag, produkter/tjänster sprids snabbare än
tidigare
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Förutsättningar/
Förutsättningar
/analys
Måste veta vem vi vill kommunicera med
- målgrupp/kundgrupp (och var i köpprocess de är)
Måste veta hur/var kunder söker info
- media, sökord (analys)
- vad är behovet, (ovetande, intresserad, köpvillig)
Måste analysera sökbeteende
-hur ser sökprocess ut (ord, synomnymer, platser)
*olika sökbeteende beroende på var i köpprocess de är
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Begrepp
SEO (sökmotoroptimering)
- att få din webbsida att komma högt i sökmotor
SEM (sökmotorannonsering)
- att visa annons/kampanj när någon söker på visst ord
Affiliate marknadsföring (annonsnätverk)
- att visa annons/kampanj i ett nätverk av webbplatser
Sociala medier, övrig IMF
- att skapa intresse, dialog, relationer
(FB/Linkedin/Twitter, bloggar, forum, nyhetssajter etc)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Internet marknadsföring
IMF=SEO +SEM+ Soc.medier+övriga aktiviteter
SEO: eft. målgruppsanalys, anpassa innehåll efter sökbeteende,
anpassa sajten tekniskt för optimal ranking i sökmotor
SEM: eft målgruppsanalys visa kampanjannonser när målgrupp
söker hos Google
Soc.media: skapa intresse/dialog/relation med målgrupp
Övr IMF: affiliate marknadsföring, utskick/nyhetsbrev,
Appar/SMS m.m
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Grunder IMF
En sak i taget (”Kundskap” nyckelbegrepp)
Målgruppsanalys (vem vill ha vad, hur när och varför)
Sökordsanalys (text, fras, ord, begrepp association, synonym)
Informationsbehov, struktur/innehåll, bilder/video/dok?
Tekniskt utformning, hur leverera, media, teknologi?
Innehållsproduktion, skriva på hemsida, film på Youtube?
Publicering, när publicera vad, ordning
Mätning (analytics) och korrigering
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Internetmarknadsföring
”Pull” (kund drar info), att använda Internet för att:
- öka tillgänglighet till företag och information
- underlätta för potentiella kunder att initiera köpprocess
- öka antalet förfrågningar och leads
- minska kostnader för ”prospects”, kundämnen
ex. SEO, sök via Google av målgrupp, finnas tillhands med rätt
info i rätt tid, när kunder letar. (även soc.medier)
”Push” (vi ger målgrupp info), aktiv kundletning
-påverka kunder, skapa behov/intresse
ex. SEM, affiliate/banner, soc.medier, e-post/nyhetsbrev
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Exempel
Hur gör dina kunder för att hitta leverantörer?
Syns du när kunder söker på sitt språk efter leverantör/prod/tj?
Finns du, syns du på webbplatser där dina kunder är?
=>kundanalys, processanalys, ordanalys, webbanalys
Snabbt resultat: SEM (PayPerClick, PPC)
Långsiktigt resultat: SEO (hamna högt i träfflista)
Skapa intresse/synliggöra: Affiliate marknadsföring, banner
Skapa relationer: kommunikation via Forum/Blogg, banner
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Strategier och möjligheter
”Pull” aktiviteter (passivt finnas tillhands när kunder
letar aktivt och har ett behov) SEO
”Push” aktiviteter (aktivt kontakta/leta kunder via
webben, skapa behov/intresse) SEM, banner, e-post
Search/sök är ett mycket viktigt media idag
Sociala medier har/får större betydelse, >Google?
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Grunder SEO
Vad krävs för en bra placering på Google?
Bra innehåll relevant till sökning (content)
Bra teknisk utformning (HTML, struktur, taggar etc)
Inlänkar, länkar från andra platser, ”pagerank”
Google:
-genomsökning (plats känd av Google?)
-indexering (Kan Google indexera webbplats?)
-visning (relevant innehåll för sökning?)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Sökmotor optimering (SEO)
Anpassa webbsidor för bättre ranking hos motorer
Kundanpassade sökord, så som era kunder söker
Sökordsanalys, Googlestatistik/-adwords, kunder
Anpassa er webbtjänst, skriv för sökmotorer
Interna länkar, webbkarta
Externa länkar/utbyte
Bildnamn, bildtexter
www.seo-seminarie.se/soekmotoroptimering
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
SEO och SEM
SEM resultat
SEO resultat
SEM analys, planering, aktivitet
Målgruppsanalys
Sökordsanalys
Kampanjplanering
Annonsproduktion
Mätning och uppföljning
Använda kunskap från SEM till SEO
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
SEM exempel
Hur söker en "kall" kund?
- att försöka intressera/skapa behov genom kampanj
Hur söker en intresserad kund?
- att vara tillgänglig med info
Hur söker en ”varm” kund?
- att vara tillgänglig för avslut/action (besök, sälj)
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
SEM exempel
Kundletning/prospektering, skapa whitepaper om:
1. betydelse/innebörd (varför köpa)
2. checklista leverantörer (hur välja lev)
3. checklista för process (hur styra leverans?)
skapa SEM annonser/nyckelord som styr sökare till
respektive whitepaper, var frikostig med kunskap, styr
kunden i valet, betona egna viktiga konk.medel
skapa landningssidor relevanta till söket, nyckelord skall
återkomma i annons, landningssida, öppna för kontakt (”jag
vill ha ett besök..”)
ex. ”kostnadsfri IT säkerhetsanalys”
Sociala medier,
medier, definition
Sociala media (enl. wikipedia)
”aktiviteter online som kombinerar teknologi, social interaktion
och användargenererat innehåll”
Verktygen eller kanalerna är till exempel:
bloggar, mikrobloggar (twitter), sociala nätverk (facebook,
myspace, linkedin)
Interaktion, dialog och att dela med sig, kännetecknar sociala
media
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Sociala medier
lätta att kopiera: produkt, pris, plats, påverkan
svåra att kopiera: person, profil
mål: skapa relation till individer, varumärken
från massdistribution till konversation/dialog
vad är sociala medier? (hur funkar verktyg)
varför sociala medier? (affärsnytta)
hur använder man verktygen optimalt?
var skall jag finnas, vilka verktyg kan jag välja?
när skall jag använda mig av verktyg/platser?
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Sociala medier,
medier, varför ..?
Förutsättningar
Vi söker inte längre efter nyheter, nyheterna hittar oss
Vi söker inte längre efter produkter/tjänster, de hittar oss
Som leverantör måste du skapa interaktion och dialog
med dina intressenter (kunder, blivande kunder,
påverkare/tyckare)
Igår påverkade vi 3-5 recensenter och hade monolog
(trad.reklam) till många kunder
Imorgon måste vi påverka tusentals recensenter och ha
dialog med ännu fler kunder
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Hur gör jag?
-
-
-
-
Sätt mål, beskriv syfte, Varför..?
Beskriva målgrupp/kund ("kundskap")
Analysera bloggar, forum, nätverk, hemsidor där
målgruppen/individer kan finnas.
Identifiera aktiva personer med
intresse/engagemang
Få dem att skriva/prata i sina nätverk, skapa
dialog, svara på frågor, ställ frågor, hjälp till..
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Planering
Arbetsprocess
beskrivning av målgrupper, nyckelord, infosök,
kartläggning, aktivitetsplanering
Dialogverktyg
bloggar, forum, webbplatser, facebook grupper,
platser på webben som besöks av målgrupp
Urval och identifiering av individer, aktiviteter/dialog
Arbete med skapa och skriva text/info som används på
olika platser för att skapa intresse/driva trafik, hitta
metoder, frågor som berör/intresserar, engagera
Uppföljning/mätning
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Blogg - sök
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Facebook
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Linkedin
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Sociala medier,
medier, affärsnytta
affärsnytta??
- Relationer med Individer och varumärken (2 sista P:n)
- Snabbhet (realtids chattar)
- Effekt (någon som känner någon, jmf “MLM”)
- Effektivitet (ofta låg transaktionkostnad)
- Mätbarhet/hänförbarhet (skapa förutsättningar för att mäta)
- Skapa dialog, skaffa kundskap, etablera relation
Extra viktigt media om du säljer tjänster/kunskap/tid
Bjud in till samtal, hjälp till/tipsa/fråga, inga dir. “erbjudanden”
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Plan
Arbetsprocess
beskrivning av målgrupper, nyckelord, infosök, kartläggning,
aktivitetsplanering, studera funktion, se/lär och sedan agera
Dialogverktyg
bloggar, forum, webbplatser, facebook/linkedin grupper,
platser på webben som besöks/används av målgrupp
Urval och identifiering av individer, aktiviteter/dialog
Arbete med skapa och skriva text/info som används på olika
platser för att skapa intresse/driva trafik, mål/strategi/taktik
Uppföljning/mätning (norsk blinkers "fungerer-fungerer icke")
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Frågor
-
Kombinera? (beror på mål-strategi-taktik)
Vilka verktyg är bäst? (beror på ovan, tidsfaktor)
Göra själv eller ta hjälp (ta in gratis förslag, utv.)
Vi har inte tid?
Vi har ingen kunskap?
Skillnad på leverantörer?
-
Oavsett leverantör, sätt mål, mät/värdera resultat
-
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Lycka till
- i uppstarten av ditt företag
- med ditt företagande
- med din internetmarknadsföring
Får du frågor maila gärna:
[email protected]
www.dothat.se
Peter Tilling
”Starta och driva eget företag + IMF”
dothat 2010
Länktips Starta och Driva Eget
www.expowera.com
www.verksam.se
www.almi.se
www.foretagande.se
www.startaeget.se
www.foretagarskolan.se
+ Wikipedia och Google
* Glöm inte att leta bland grupper i Linkedin och
Facebook, samt bland bloggar och övr forum
Länktips Internetmarknadsföring
www.google.se/adwords
www.seo-forum.se
www.seo-guide.se
www.socialamedier.com
+ Wikipedia och Google
* Glöm inte att leta bland grupper i Linkedin och
Facebook, samt bland bloggar och övr forum