HBT-mötespats i Sundbyberg Syfte Homosexuella, bisexuella och

From: Viktor Tilling <[email protected]>
Sent:
den 25 augusti 2015 16:17:07
To:
Mirja Persson Kultur- och fritidsförvaltningen
Cc:
Subject: HBT och Kollo
Hej och tack för senast.
En sak som vi glömde ta upp på mötet om kollo, var att vi tidigare talat om att ev göra det billigare för de som bor i Hallonbergen att åka med. Hur
ser ni på det, om det ens är möjligt? Det är något vi bör ta upp i alla fall.
Här kommer lite kortfattat om hur vi tänker kring HBT-mötesplatsen. Och vi skulle vilja söka 20 000 kr som ett startbidrag för utbildning och
handledning av ledare.
HBT-mötespats i Sundbyberg
Syfte
Homosexuella, bisexuella och transpersoner är fortfarande en grupp som utsätts för mycket hat och diskriminering. Speciellt unga
som känner att de viker av från normen, kan ha svårt att känna trygghet i sig själva, hitta bra förebilder och gemenskap.
Verdandi är en organisation som arbetar mot utanförskap och för gemenskap. Vi vill skapa en plats i Sundbyberg där ungdomar som
ser sig själva som HBT ska kunna mötas, trivas och organisera sig.
Metod
Vi vill i samarbete med rfsl-stockholm och Allaktivitetshuset i Sundbyberg starta ett HBT-café. Detta innebär inte någon försäljning
eller något café i vanlig bemärkelse. Utan en verksamhet som återkommer en gång i veckan och det bjuds på fika. Under dessa
kvällar kan vi bjuda in föreläsare, spela spel, se på film eller bara umgås. Verdandi har liknande verksamhet i Malmö som fungerar.
Vi behöver någon ung person anställd på plats som kan förbereda och finnas tillgänglig. Verksamhet till den här målgruppen kan vara
känsligt av olika anledningar och då vill vi ha kompetent personal på plats. Vi vill då utbilda och kunna erbjuda handledning från rfsl
enligt Egalia-metoden.
Allaktivitetshuset i Sundbyberg erbjuder oss gratis passande lokal för ändamålet.
Målgrupp
Homo, bi och trans-personer (eller andra nyfikna) i åldrarna 15-25 som bor i eller i närheten av Sundbyberg.
Mål
Att under ett år ha återkommande träffar. En kväll i veckan med 5-15 besökare per träff.
Att under 10 av dessa träffar ha något tema med föreläsare eller film med diskussion.
Att sommaren 2016 delta i Prideparaden i Stockholm och Bergshamra pride.
mvh Viktor
Viktor Tilling
Ombudsman
Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt
070 710 64 74
[email protected]
eller
[email protected]