Alexander Aas - Lunds nation

advertisement
Lunds Nation - en nation som verkligen varit på uppåtgående de senaste åren.
Succéartade fester som Finn, Oktoberfest och nu senast, en väldigt lyckad
Novischfest. Sittningsutskott som får mycket beröm för både mat och miljö,
välbesökta idrottsutskott och andra framstående kulturutskott.
Jag tror på ett kuratel som har förmågan att utveckla och förbättra alla dessa utskott.
Som besitter förmågan och har drivet att ta nationen målmedvetet mot högre höjder,
och som har förmågan att vara ansiktet både utåt och inåt för en nation där varje
medlem känner sig som en del av vår gemenskap.
Vem är då jag som säger detta? Mitt namn är Alexander Aas. Jag är en 22-årig
halvnorsk, halvgöteborgsk go gubbe som varit aktiv på Lunds Nation i fyra terminer,
de senaste tre terminerna som förman. Min första termin höll jag i Sexmästeriet, andra
terminen vår torsdagsklubb Penthouse och för närvarande är jag förman för vår största
klubb Wonderland.
Jag har läst två av tre år på Ekonomie Kandidatprogrammet, trivs väldigt bra med det
och har ett stort intresse för ekonomi. I och med min utbildning så besitter jag
kunskap inom ekonomiska områden så som ekonomistyrning, organisation och
redovisning. Områden som om du frågar mig är högst relevanta för att kunna
genomföra de uppgifter som är ens plikt som Prokurator Ekonomi. Jag har även en
bartenderutbildning och flera års erfarenhet av restaurangbranschen vilket kommer
väl till pass när det kommer till frågor om utveckling och styrning av vår
krogverksamhet.
Jag ser mig själv som en ansvarstagande, social och engagerad person, egenskaper
som jag tror skulle komma väldigt väl till hands som Prokurator Ekonomi.
Lunds Nation är Lunds största nation. Det är något vi ska vara stolta över. Vi har
lokalerna, vi har resurserna och vi har förmågan att bli ännu större. För att uppnå detta
tror jag på att våga satsa ekonomiskt. För att kunna förbättra nationen långsiktigt
måste man våga ta beslut som kortsiktigt kan verkas vara överväldigande. Ett exempel
kan vara att anordna ett evenemang på AF på höstterminen som blir så lyckat att det
indirekt genererar medlemmar i flera år framöver.
Givetvis ska de ekonomiska medlen i nationen förvaltas på ett ändamålsenligt,
ansvarsfullt och genomtänkt sätt. Jag anser dock inte att detta på något sätt skulle stå i
strid med att ta väl begrundade beslut som i det långa loppet kan generera oerhört
mycket gott för nationen.
Jag söker posten som Prokurator Ekonomi därför att jag vet att jag är rätt person
tillsammans med resterande del av kuratelet, förmannakåren och alla våra andra
aktiva medlemmar att driva nationen framåt. Jag är rätt person för att vara ett
föredöme och ett ansikte både inåt och utåt i vår organisation. Jag är rätt person för att
ansvara för ekonomin på ett sätt som är gynnsamt för nationen. Jag är rätt person för
att vara Er Prokurator Ekonomi.
Tack för ordet
Alexander Aas
Download