Emellertid, då en analysgrupp tillsatt av styrelsen granskat andra

advertisement
Uppsala 2016-11-30
Bakgrund till revidering av reglemente för klubbverket
Med anledning av den påbörjade processförändringen nationen genomgår för tillfället har
det gjorts uppföljningsprocesser för att tillse att allting går som det ska samt att vi uppnår
de delar nationen strävar mot med förändringen. Vad som uppkommit är att förändringen
mellan 2Q – GV – CM har skett i stort sett felfritt och implementeringen har gått som
tänkt.
Emellertid, då en analysgrupp tillsatt av styrelsen granskat andra delar av processen har
det uppdagats att Klubbchefen samt Barmästaren inte sett samma förbättring. De jobbar
inte mindre än i föregående system, de har fler arbetstimmar än de övriga i klubbverket
samt att det går att se ökade ekonomiska kostnader.
Analysgruppen har kommit fram till det finns vissa steg som tagits för snabbt samt att
vissa kompromisser som gjorts från grundförslaget skapat oklarheter i
processförändringen.
Med bakgrund i detta föreslår styrelsen Landskapet att tillsätta ytterligare en klubbverkare
till vårterminen 2017. Denna klubbverkare skulle fokusera på Orvar med personal och
produktutveckling. Observera att detta inte är den tidigare Orvarvärden (som togs bort
inför vt16) då vi strävar mot att behålla det positiva samarbetet som varit mellan Orvar
och resten av klubbverksamheten.
Styrelsen föreslår därför för Landskapet att anta den föreslagna reglementesrevideringen
enligt nedan (rödmarkerat är det ändrade):
§2
Om klubbverkets sammansättning
Nationens klubbverk utgörs av klubbchef, gillevärdinna, barmästare, pubmästare och cafémästare.
Respektive klubbverkares enskilda ansvar regleras närmare i respektive befattningsbeskrivning.
Med landsmannahälsningar,
Gustaf Flodström
Adress
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala
Telefon
018-65 70 70 (växel)
018-65 70 71 (direkt)
E-post
[email protected]
Hemsida
www.norrlandsnation.se
Uppsala 2016-11-30
Förste kurator
Norrlands nation
Adress
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala
Telefon
018-65 70 70 (växel)
018-65 70 71 (direkt)
E-post
[email protected]
Hemsida
www.norrlandsnation.se
Download