Kuratorskandidatur - Jacob Mattsson

advertisement
Kuratorskandidatur - Jacob Mattsson
Lunds nation har under de senaste tre åren varit mitt hem, min
arbetsplats och en andra familj. Här har jag fått chansen att utvecklas
enormt på många plan och gett mig en positiv upplevelse som jag vill
att alla ska kunna vara med om!
Mitt namn är Jacob Mattsson, jag är 22 år gammal och studerar för
närvarande Civilingenjör Lantmäteri. Jag kom till Lund hösten 2009
och ett år senare blev jag förman. Under dessa sex terminer har jag haft
utskotten lunch, klubb, sittning, Agardhsgatan och nu jazzen. Med
dessa utskott, i kombination med ett år i valberedningen, anser jag mig
ha en bred förståelse för hur nationen fungerar som organisation. Med engagemang i RadioAF
och Humanistkåren har jag även fått en inblick i hur andra föreningar i Studentlund fungerar.
Jag söker posten som Kurator för jag vill kunna bidra fullt ut med mitt engagemang och
kunskap. Mest av allt vill jag göra skillnad. För den enskilde studentens utveckling, för
förmannakårens välmående, men främst för Lunds nations framtid. Min inställning är att vi
aldrig ska vara bekvämt nöjda. Vi kan alltid göra ännu bättre! Och med rätt sug efter att
utvecklas och med fler nya medlemmar, som har oss som förstahandsval, kan vi göra ännu
mer och riktigt bra. Jag uppmuntrar nya idéer, företagsamhet och kreativitet, vilket jag tror är
till nytta för nationen om jag blir vald till Kurator. Det som för nationen framåt är just den
kreativitet och de idéer som finns i förmannakåren. I ett starkt lag tar man vara på varandras
olikheter, idéer och vågar pröva och lära av dem. Det för oss in i framtiden.
Jag ser mig själv som en positiv, driven och konsekvent person, som kan fatta och stå för tuffa
beslut. Jag bemöter alla med en direkt, tydlig och ärlig approach och med stort hjärta. Det
underlättar i dialogen och samarbetet och minimerar risken för missförstånd och osämja.
Vi har ett stort år framför oss med Karneval, Gåsfest och Arkivet. För ett par veckor sedan
började byggprojektet Arkivet. Det här brinner jag för och har massor att ge! Med två år av
studier i bland annat fastighetsrätt och fastighetsbildning känner jag mig väl rustad att driva
nationens ägarintressen i projektet. Karnevalen kommer att vara ett tungt projekt där vi måste
tänka på att göra det så attraktivt som möjligt för jobbare lika väl som gäster att delta. Vid
sidan av skolan har jag de två senaste åren jobbat extra på ett företag som jobbar med
produktivitetsutveckling. Det jag lärt mig där och insett är att det finns mycket goda idéer att
hämta och överföra till nationens verksamhet och organisation.
Jag gillar att jobba hårt, men också att ha kul medan jag samarbetar med andra. Med min
kreativitet, lojalitet, mitt brinnande engagemang och vilja att utveckla hoppas jag kunna få
chansen att visa mig vara lämplig. Jag vill verkligen ge järnet för att ge nya studenter en minst
lika bra nationsupplevelse som jag själv har haft!
Om du har några frågor eller om någonting är oklart får du gärna höra av dig till mig!
Jacob Mattsson (0735-443996)
Download