Instuderingsfrågor Judendomen

advertisement
Instuderingsfrågor: Judendomen
1. Gud har genom tiderna ingått två förbund med människorna. Det andra
förbundet slöt Gud med Mose. Vad går detta förbund mellan Gud och judarna ut
på?
Gud talade till Mose och sa att det var han som skulle befria det israelitiska folket från
slaveriet. Det var på väg till Kanaan på berget Sinai som Mose slöt ett nytt förbund
med Gud och där Gud gav de lagar som kallas för Tio Guds bud. Dessa regler följer
judarna än idag.
2. Hur kom judendomen till?
Abraham blev uppmanad av Gud att bege sig till ett nytt land, ett land som skulle bli
hans om han lyssnade och trodde på Gud. Abraham började tro på en enda Gud och
begav sig av mot det förlovade landet Kanaan. Abraham ingår ett förbund med Gud.
Folket i Kanaans land drabbades av hungersnöd och därför fick de bosätta sig i
Egypten där de tvingades att arbeta som slavar. Mose blev deras befriare.
3. Vilka är religionens heliga texter?
Tanach - Det judiska namnet för GT. Den judiska bibeln innehåller samma skrifter
som Gamla testamentet i kristendomens Bibel.
Tora – är de Fem Moseböckerna som betyder läran eller lagen. Det centrala i Tora är
De Tio Budorden. I varje synagoga finns bokrullar med Tora, de är skrivna för hand
på hebreiska.
Talmud –utgör de tolkningar som finns om Tora. En hängiven jude ska känna till
Talmuds föreskrifter väl och följa dem efter bästa förmåga.
4. Vart anordnar man gudstjänster?
Synagogan
5. Vilka olika riktingar finns det inom religionen och vilka skillnader finns det
mellan dessa?
• Reform judendomen - Inom denna grupp vill man tona ner det avvikande i
judendomen och anpassa den till det moderna samhället. De anser att religionens
moraliska krav är de centrala: Behandla din nästa som du själv vill bli behandlad.
• Konservativ judendom - En blandning mellan ortodox och reform judendom.
Vill utveckla judendomen men ändå behålla traditionerna.
• Ortodox judendom - Betonar att judar utgör ett folk. De följer bokstavligen Toras och
Talmuds praktiska levnadsregler och man håller fast vid judiska traditioner.
•
Det som skiljer de olika riktingarna åt inom judendomen är att de har olika
uppfattningar om hur levnadsregler och skrifter ska följas samt hur man ska förhålla
sig till sin omgivning.
6. Hur ska man leva sitt liv och vad följer man för regler?
För en troende jude gäller en mängd olika regler, som är bestämda i Bibeln. En jude får
inte äta fisk, blod mat, fläsk eller skaldjur. Slakt ska utföras på ett korrektsätt och utföras
av speciellt utbildade slaktare. Kött får inte tillagas, serveras eller ätas med
mjölkprodukter. Det finns också många andra regler som handlar om mat och hur det ska
tillagas, dessa hittar man i Talmud och Tora. Judarna betonar vilodagen starkt. Endast det
absolut nödvändigaste arbetet får utföras på sabbaten.
7. Vem är jude?
Jude är den som har en judisk mor eller som väljer att bli jude, dvs. konverterar till
judendomen.
8. Vad innebär det att vara jude?
Att vara jude har en religiös innebörd: Att tro på en enda Gud, att be till Gud.
kulturell innebörd: att tycka om judiska sånger och att äta särskild mat osv.
historisk innebörd: att tillhöra ett folk och att förstå att händelser i det förflutna
påverkar livet idag.
social innebörd: att vara tillsammans med andra judar och att känna att alla judar hör
ihop.
politisk innebörd: att vara en del av ett folk som är utspritt över hela världen men har
sitt riktiga hem i Israel.
9. Berätta om de judiska högtiderna. Hur och varför de firas?
a. Sukot- Är lövhyddofesten och firas på hösten när skörden bärgats. Det firas också till
minne av folkets 40åriga vandring genom öknen från berget Sinai till Israel. Under
vandringen fick de bo i enkla hyddor. Under Sukot bygger en lövhydda i trädgården
där man vanligt ordnar fester och måltider.
b. Schavuot – Det firas till minne av hur Gud gav Tora till det judiska folket. Gud och
det Israelitiska folket ingick ett förbund, där folket lovad att följa och hålla alla bud
och regler som finns i Toran. Där Gud lovade att hjälpa sitt folk. Man säger ofta att
Schavuot är en födelsedag för det judiska folket eftersom det var denna dag som de
blev Guds egendomliga folk. Under glädjehögtiden betonas särskilt De Tio budorden
som läses under gudstjänsten.
c. Chanuka – Det är Tempelinvigningsfesten. Det är en glad högtid, då man ger
varandra presenter, spelar spel och hälsar på hos varandra. Den varar i 8 dagar och
varje kväll tänds ett nytt ljus på den åttaarmade chanukaljusstaken.
d. Rosch Hashana – Nyårsfest som firas på hösten. Enligt legenden är nyårsdagen den
dag när världen skapades. Till nyårsfirandet hör att man blåser i ett vrdurshorn eller
shofarhornet. De djupa tonerna vill kalla den troende juden till självprövning: till att
fråga sig själv om hon eller han levt som Gud vill.
e. Yom Kippur - Försoningsdagen
Försoningsdagen innefaller tio dagar efter nyårsdagen. De troende fastar ett dygn,
bekänner sina synder och söker på nytt försoningen med varandra och med Gud.
Judarna firar försoningsdagen genom att fasta, be bön, samlas till gudstjänster och be
människor om förlåtelse. Man lovar Gud att bli en bättre människa.
f. Pesach (Påsken): Påsken firats till minne av exodus, då lammets blod räddade det
judiska folket. Påsken firas till minne av uttåget från Egypten. Bibeln berättar om hur
Gud lät svåra landsplågor drabba egyptierna. Mose fick ett budskap från Gud, som
skulle sända sin dödsängel för att döda alla förstfödda i varje egyptisk familj.
För att ängeln skulle veta vilka som var judar skulle varje judisk familj offra ett lamm
och placera dess blod ovanför dörren. De två första kvällarna firas med en rituell
måltid och man läser böner, umgås med familjen osv.
g. Sabbat - Sabbaten: Den firas till minne av skapelse
Enligt Bibeln skapade Gud världen på sex dagar och på den sjunde dagen vilade han.
Sabbaten börjar vid solens nedgång på fredagen och varar till lördagskväll. Under den
tiden ska människorna vila och återhämta sig, både kroppsligt och själsligt.
Inget arbete får alltså utföras under sabbaten. Sabbaten är en vilodag då man umgås
med varandra, läser böner och besöker synagogan.
10. Berätta vad som är speciellt med koscher?
Koscher det är tillåten och rätt tillagad mat.
11. Varför har judar blivit förföljda i den kristna världen?
Det blev förföljda av kristna pga. att de höll sig för sig själva. Det var annorlunda och
det väckte motvilja hos andra. En minoritet som har annorlunda kläder, tro, och vanor
gör andra människor osäkra och misstänksamma. I kristna länder kom judarna att
betraktas som misstänksamma och de anklagades för Jesus död, därför utsattes de för
förföljelser.
12. Vilka får invandra till Israel?
Enligt Israelisk lag har alla judar rätt att bo sätta sig i Israel. Myndigheterna gör allt för
att flera judar ska invandra.
13. Hur kan man förklara att Israel och Jerusalem är så viktiga för judar?
Det heliga Templet fanns i Jerusalem och Israel är deras land. Israel är centrum i
judarnas historia och platsen är helig.
14. Vilket är sionismens mål?
Målet var att ena alla judar och återskapa den judiska staten.
15. Beskriv gudstjänsten i synagogan?
En synagoga är byggd så att riktningen framåt pekar mot öster. Längst fram finns ett skåp som
kallas arken, där förvaras judarnas heligaste text Tora. Synagogor ser ut på samma sätt runt
om i hela världen och gudstjänsterna följer ungefär samma mönster. Inom judendomen finns
inga präster så gudstjänsten leds av rabbinen som är församlingen lärare och ledare. Under
gudstjänsten går rabbinen och några av församlingens manliga medlemmar fram till arken,
lyfter ut en bokrulle och placerar den på läspulpeten. Sedan läser männen var sitt avsnitt ur
Tora. Under gudstjänster sjunger man och rabbin håller en kort predikan.
19. Placera händelserna i judarnas historia i rätt ordning.
a. Salomos tempel - 4
b. Kung David - 3
c. Babyloniska fångenskapen – 5
d. Abraham börjar tro på en enda Gud - 1
e. Förintelsen - 9
f. Romarna erövrar landet, templet förstörs - 6
g. Theodor Herzel vill återskapa den judiska staten - 8
h. Judarna börjar sin landsflykt - 7
i. Israeliterna flyr från Egypten, exodus - 2
j. Många judar tog sig till Palestina - 10
20. Förklara kortfattat följande ord
a. Tora – De fem moseböckerna
b. Talmud – Det är dem olika tolkningarna av Tora samlade i en skriftc. synagoga – Gudstjänstelokal.
d. rabbin – Lärdman, lärare. ledare
e. sionister – Anhängare till sionismen. De personer som slöt sig till Teodor Herzl
f. antisemitism- Judefientlighet
g. messianska tiden – Enligt Bibeln ska det bli fred på jorden när Messias kommer med
gudsrike. Enligt judisk tro ska Gud låta det goda härska på jorden, allt ont ska försvinna.
h. förintelsen – pågick under andra världskriget. Hitler utrotade 6 miljoner judar.
i. monoteism – Att det bara finns en Gud som är skaparen och Herren.
j. bar/bat mitzva- Kallas det tillfälle som en judiskpojke uppnår sin religiösa
myndighetsålder. Det gäller samma för flickor. Pojkar uppnår vid 13 och flickor vid 12.
21. När blir Israel en självständig stat?
Den 14 maj 1948 blev Israel en självständig stat.
22. I vilka två länder bor flest judar?
Det bor flest judar i USA och Israel.
23. Nämn exempel på svårigheter man kan stöta på som praktiserande jude i
Sverige?
T.ex. hålla sabbats reglerna, matreglerna, kläderna.
24. Judarna var under 2000 år utan eget land. Hur tror du att religionen kunde
överleva under så lång tid? Varför gick den inte under?
-
Stark gemenskap
Traditioner levar kvar eftersom det är kärnan i judendomen och är betydelsefull för
dem.
Gudsutvalda folk, ett folk som har sitt hem i Israel.
25. Beskriv förhållandet mellan judar och de muslimska araberna och varför
uppstår det strider mellan dessa grupper?
När judarna började flytta tillbaka till Israel efter förintelsen utbröt strider mellan judar
och araber. Förenta Nationerna bestämde att riket skulle delas in i en judisk och en
arabisk del. När Israel blev självständigt vägrade världens muslimer och araber att
godkänna den judiska staten och arabländerna angrep Israel. Israel vann striderna och
utvidgade sina gränser. Striderna utbryter ofta mellan judar och araber. Många judar
anser att hela landet egentligen tillhör dem men araberna anser att det är deras
hemland eftersom de bott där 1300 år.
26. Berätta om judarnas bild av:
a. människan: Människan är inte ond från födelsen. Judendomen har en ljus syn på
människan, då människan både har en vilja och förmåga att göra det goda. Men
honkan också välja att göra det som är ont. Det är att synda. De som djupt ångrar sina
synder kan be Gud om förlåtelse och bättra sig. Det goda är att leva som Gud vill.
Först och främst ska man älska Gud och visa kärlek till sina medmänniskor.
b. messias: Enligt judisk tro ska Gud en gång låta det goda härska på jorden. Detta ska
ske genom Messias, som kommer när tiden är inne. Enligt Bibeln ska det bli fred på
jorden när Messias kommer. Han ska vara en vanlig människa som är utvald och
välsignad av Gud.
c. mannen: Mannens uppgift är läsa och studera Tora och Talmud, gå på gudstjänster.
d. kvinnan: Hennes främsta uppgift är att vara en god hustru och ta ansvar för hem
och barn. Judiska kvinnor anser sig vara fria, själv ständiga och starka.
Download