FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA

advertisement
FÖRSTA HJÄLPEN
TILL PSYKISK HÄLSA
I NYNÄSHAMN, TYRESÖ OCH HANINGE
Första hjälpen till psykisk hälsa; Mental Health First Aid, har utvecklats i Australien. Avsikten
är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att minska fördomar och
stigmatisering. Tanken bakom utbildningen liknar den vid fysisk Första hjälpen-utbildning.
Innehåll
Utbildningen ger en god överblick av förekomsten
av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Man
får ingående kunskap om de tecken och symtom
som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd,
särskilt depression, psykossjukdomar och
ångesttillstånd och vilken behandling som finns.
Man får kunskap om hur man känner igen och kan
ingripa vid kriser som exempelvis
självskadebeteende, självmordsnärhet,
panikattacker och akuta psykostillstånd. Man lär sig
hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar
och uppmuntrar till att söka lämplig professionell
hjälp och hur man uppmuntrar användandet av
olika självhjälpsstrategier.
Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och
rekommenderas av experter.
Målgrupp
Vi riktar oss till alla intresserade som bor eller
arbetar i eller med anknytning till Nynäshamn,
Tyresö och Haninge, med människonära yrken
(personal inom socialtjänst, skola, polis,
kriminalvård, brandkår, individ- och familje-,
handikapp- och äldreomsorg, räddningstjänst och
primärvård, FK och AF), personer verksamma inom
den ideella sektorn och allmänheten.
Upplägg
12 timmar, uppdelat på två heldagar . Alla
kursdeltagare får en instruktiv och detaljerad
handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa. I
utbildningen ingår även filmvisningar, enkla
uppgifter och övningar i grupp. Efter avslutad kurs
får deltagarna ett intyg och blir certifierade Första
hjälpare.
Föreläsare
Catrin Fryklund, folkhögskolelärare, fil kand,
Brita Modig, leg arbetsterapeut, med kand, Henrik
Söder, jurist , brukarerfarenhet, Åsa Höij,
projektledare, brukarerfarenhet, Jouanita
Törnström, psykiatrisjuksköterska,
återhämtningskonsult, brukarerfarenhet, Cissi
Paulsson, personalvetare med brukarerfarenhet .
Alla från RSMH, Riksförbundet Social och Mental
Hälsa. www.rsmh.se
Tid och plats
Kurs 1: 21 september och 1 oktober, inriktning vuxna kl 9-16, Hamngatan 6, Nynäshamn
Kurs 2: 7 och 14 oktober, inriktning vuxna, kl 9 – 16, Hurtigs Torg, Jordbro
Kurs 3 20 och 28 oktober, inriktning unga, kl 8.30-16,Vendelsöv. 38-40, Trollbäcken centrum 3 min
promenad
Kaffe på för-och eftermiddagen ingår på heldagsutbildningen, lunch ingår ej
Mer information och anmälan- Läs mer om utbildningen på www.mhfa.se
Skicka din anmälan så fort som möjligt, först till kvarn gäller! Max 22 personer per kurs.
Utbildningen är kostnadsfri endast i år då den ingår i projektet Aktion Livräddning som genomförs av NASP:
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa på uppdrag av Stockholms Läns
landsting. Anmälan som är bindande görs till [email protected] 070-420 82 53
Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr för administrativa kostnader.
Download