Nyhetsbrev från KunskC

advertisement
Om brevet ser konstigt ut » Läs på webben
Nyhetsbrev från KunskC
11 november 2015
Hej, i decembermörkret!
I rikspolitiken rådde en viss skymning igår. Alla gick och väntade på hur vågmästarpartiets
kanske inte alltid så mogna och statsmannamässiga riksdagsgrupp ska rösta om
statsbudgeten. Förmodligen skulle Stefan Löfven inte haft något emot en liten
buggningsmikrofon vid detta sammanträde, även om han förstås aldrig skulle göra det, eller
erkänna det (att han skulle vilja, alltså). Och skymningen tätnade under kvällen. Idag är det
rent av skumt. ­ Hur det går med statsbudgeten har stor betydelse för många sektorer –
bland annat så avvaktar vi ivrigt vilka överenskommelser som träffas för 2015 för
regeringens satsning på psykiatriområdet (PRIO).
Vi är ju tur som är inte lika utsatta för mediabevakning, och har inte samma krav på oss vad
gäller korrekthet. Vi skulle gärna vilja ha en liten buggning på plats i det sammanträdesrum
där en ledningsgrupp för länets tunga huvudmän höll sammanträde samtidigt som det var
som skummast i huvudstaden. Vi har precis lämnat över ett förslag för ökad delaktighet och
ökat brukarinflytande på psykiatriområdet. Förslaget bygger på ett drygt halvårs
utvecklingsarbete som vi drivit i samarbete med huvudmännen. Det mest kontroversiella är
arvoderingsbiten. Förslaget är att brukare och närstående som deltar i brukarråd etc. ska
arvoderas för sina insatser. Okontroversiellt och självklart i många sammanhang. Men
knivigt för kommuner och landsting. Vi är nyfikna på hur dom bestämmer. Om dom nu
bestämmer… Förslaget bygger på den rapport man kan ladda ner från socialpsykiatri.se,
klicka på ikonen BRUKARINFLYTANDE.
MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa
Lätt är det inte att förverkliga allt sådant man tycker ”är bra”. Vi tycker MHFA är bra! Det är
ett väl beforskat utbildningspaket för såväl professionella som ”vanligt folk” i syfte att öka
beredskapen att agera när någon mår psykiskt dåligt. Vi tror att självmorden och
självmordsförsöken skulle minska om tillräckligt många som möter unga och äldre i skolan,
på arbetsplatserna eller i grannskapet hade gått MHFA. Den som genomgått utbildningen blir
mer beredd att ta kontakt med den som verkar må dåligt, och vet hur man gör för att påkalla
professionell hjälp när det behövs. MHFA bidrar också till att minska fördomarna om psykisk
ohälsa, och avståndstagandet från dem som är drabbade.
För några år sedan bjöd staten via NASP på instruktörsutbildning. I Västerbotten utbildades
över 20 instruktörer, och som pilotområde genomförde dessa instruktörer MHFA för över
1000 personer i länet, många var lärare, jobbade i socialtjänsten, primärvården eller inom
polisen. Effekterna utvärderades grundligt. Idén var att om det gick bra så skulle MHFA
implementeras i hela landet, och MHFA skulle bli ett reguljärt inslag i det
självmordspreventiva arbetet i Västerbotten precis som i alla andra län och regioner.
Utvärderingen visade att det gick bra.
Men den breda satsningen blev tyvärr inte av. Statens nationella satsning frös inne. Och
ingen annan tung aktör tog till sig uppdraget och ansvaret. KunskC har fått ett uppdrag att
upprätthålla nätverket av instruktörer och efter förmåga sälja MHFA till dom som är
intresserade. Under 2014 kommer cirka 150 personer att ha gått MHFA. Det är förstås
positivt, men långtifrån bra, och hästlängder från den volym som skulle krävas för att sätta
avtryck i självmordsstatistiken. Därför har vi ganska idogt försökt intressera de tunga
regionala aktörerna att ta sig an MHFA och göra frågan till sin. Men det har inte varit lätt.
regionala aktörerna att ta sig an MHFA och göra frågan till sin. Men det har inte varit lätt.
Landstinget ser det inte riktigt som landstingets uppgift. Kommunernas socialtjänster ser det
inte riktigt som kommunens uppgift. Folkhälosmyndigheten har uppdrag att utreda och
inventera vad som görs av suicidprevention i landet, men ser det inte som myndighetens
uppgift att verka för att det verkligen görs något ­ deras uppdrag är enbart ”utredande”. Till
slut har vi börjat tänka att alla tycker nog det är bra, men ingen tycker att det riktigt är deras
sak. Därför är det svårt att få fart, och alltfler instruktörer troppar av med förfallna licenser
(som instruktör ska man köra minst två – tre kurser per år). Så vi började tycka det rent av
va mörker! Men – sen fick vi lite positiva signaler från folkhälsonämndernas ordföringar. Så
det ser kanske lite ljusare ut!
HJÄRNKOLL / NSPH
Hjärnkoll är inte död, även om den nationella kampanjen avslutas vid årsskiftet. Nu övergår
detta anti­stigmaarbete till att bli lokalt och regionalt baserat. NSPH lokalt kommer att vara
huvudman för jobbet. Och i Västerbotten där det hittills inte funnits NSPH, är ett sådant
nätverk nästan på plats. Det är mycket positivt. Inte mörker. KunskC kommer fortsatt att
vara en del av Hjärnkollsarbetet.
LIZ BÖRJAR
Eftersom Karin Melander, vår långvariga medarbetare som länsdelssamordnare i
Skellefteåområdet, ska sluta. Det är ett mörker. Men eftersom livegenskapen (dessvärre?) är
avskaffad har vi inga kraftfulla medel att förhindra detta. Ljuset i sammanhanget är att vi
rekryterat hennes efterträdare; Liz Bertholdsson, som ska skolas in grundligt av Karin. Liz är
socionom och leg familjeterapeut, bor i Stålberget, Frostkåge, vilket kan låta lite mörker, men
är en ljus och vacker trakt. Hennes stora intresse – vid sidan av socialpsykiatriska frågor –
är jakt. Välkommen Liz!
GOD JUL!
­ Och även om detta nyhetsbrev innehöll en del mörker – så minns att det är aldrig så mörkt
som just innan det ljusnar!
Karl­Anton och Mikael
Senaste nytt på vår hemsida:
Psykeveckan i Västerbotten 2015
Medarbetare med brukarerfarenhet för psykiatri och socialpsykiatri
Lyckad kampanjdag för (H)järnkoll
Länsutbildningsplan för Västerbotten
#5min5maj (H)järnkoll vill få alla att prata om psykisk ohälsa
Psykeveckan i Västerbotten 2015
Vecka 45 drar Psykeveckan i
Västerbotten igång igen! Med
arrangemang från fjäll till kust lyfts
ämnet psykisk ohälsa i föreläsningar,
kulturella arrangemang och andra
aktiviteter. Eftersom vi håller på att
flytta hela vår webbplats till Regions
Västerbottens hemsida hittar du alla
program här:
Program Psykeveckan i Västerbotten 2015 >>
Medarbetare med brukarerfarenhet för psykiatri och
socialpsykiatri
Utbildningen "Medarbetare med brukarerfarenhet" vill förbereda personer med egen erfarenhet
av psykisk ohälsa och återhämtning för jobb i psykiatrin/socialpsykiatrin. Kursen
av psykisk ohälsa och återhämtning för jobb i psykiatrin/socialpsykiatrin. Kursen
genomfördes som ett samarbete mellan Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms
Psykiatri under 2014. Nu är kursen utvärderad vilket är intressant läsning, för något liknande
borde vi få till stånd även i Västerbotten. Utvärderingen visar att deltagarna var särskilt
positiva till hur utbildningen möjliggjort för dem att omvandla sina erfarenheter av att vara
brukare i psykiatrin till verktyg att använda i verksamheter.
Utvärdering av kursen Medarbetare med brukarerfarenhet >>
Lyckad kampanjdag för (H)järnkoll
Hjärnkolls aktivitet den 5 maj var mycket
lyckad. Runt om i landet arrangerade
ambassadörer och föreningar aktiviteter på
gator och torg, arbetsplatser, universitet, i
sina egna hem och på andra platser. Det
resulterade i många inslag i lokala medier –
tidningar, TV och radio. Genomslaget i
sociala medier var också godkänt, ca 50 –
70 000 personer nåddes av budskap taggade
med #5min5maj på Facebook, ca 26 000 på
Twitter. Nästa år upprepas vi aktiviteten, så
boka 5 maj redan nu!
Länsutbildningsplan för Västerbotten
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum har fått i uppdrag av länets kommuner att genomföra
utbildningar för baspersonal inom området psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning.
Utbildningarna skall genomföras under 2015 – 2017. Till utbildningarna kommer även
landstingspersonal (psykiatri och primärvård) att inbjudas. Brukarperspektivet garanteras
genom att i samtliga utbildningar ha medverkan av personer med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa.
Kursprogrammet är omfattande och kommer därför att växa fram allteftersom och
presenteras på hemsidan.
#5min5maj (H)järnkoll vill få alla att prata om psykisk ohälsa
­ Men sätt dig med en kopp kaffe och varva
ner lite grann, då kommer de ärliga samtalen,
säger Meta Umeander till svar på frågan om
hur vi startar ett samtal om psykisik ohälsa.
Ta fem minuter och prata om psykisk ohälsa
med vänner, kollegor eller på sociala medier.
Det är (H)järnkolls uppmaning under
kampanjdagen 5 minuter den 5 maj.
Ambassadörer över hela landet leder intiativet
och pratar öppet om psykisk ohälsa. Meta
Umeander, en av ambassadörerna i
Västerbotten, var med i Morgon i P4 och
talade om sina erfarenheter av psykisk
ohälsa och hur det var att vara öppen och
våga berätta.
Lyssna på Meta Umeander i Morgon i P4 Västerbotten >>
socialpsykiatri.se | [email protected] | Facebook
Download