Repetition Sveriges natur la xa till 1 sept

advertisement
Repetition Sveriges natur laxa till 1 sept







Sverige är ett långt och smalt land. Mellan
Treriksröset i norr och Smygehuk i söder är
det lite mer än 157 mil.
I Sverige finns många olika slags natur; höga
berg, djupa dalar, små och stora sjöar,
skogar och hav.
Halva Sveriges yta är täckt av skog. De
största skogarna finns i norra Sverige.
I södra Sverige finns istället öppna slätter
som används att odla på.
De höga bergen, som vi kallar fjäll, finns i
nordväst.
Överallt i Sverige finns vattendrag, från
lugna åar till vilda strömmande forsar och
många små och stora sjöar. De tre största
sjöarna heter Vänern, Vättern och Mälaren.
I väster har vi landsgräns mot Norge och längst upp i norr mot Finland. Resten av Sverige
gränsar mot havet. Vi har en lång kust.
Vad är speciellt med Sverige?
Sverige skiljer sig från många länder i världen. Det är
inte många länder som har:
 en så lång kust, i öster, söder och väster.
 så stora skillnader i natur mellan norr och söder.
 så många insjöar.
 så mycket skog.
 fyra årstider.
Vatten i och runt Sverige














I Sverige har de flesta nära till vatten. Runt stora delar av Sverige finns hav och i landet finns
det gott om både stora och små sjöar.
I norra Sverige finns det vattendrag som vi kallar älvar. De rinner från fjällen i väster till
Östersjön i öster.
I södra Sverige kallas de rinnande vattendragen åar.
Människor har i alla tider gärna bosatt sig nära vatten, vid kusten. När det inte fanns några
vägar på land var det lättare att ta sig fram på vattnet.
Kust är där land möter hav. Sverige har ca 250 mil kust.
Vattendrag är rinnande vatten i naturen. Älvar, åar och bäckar är exempel på vattendrag.
En vik är den del av havet eller sjön som skär in i land.
En udde är land som sticker ut i havet eller sjön. Udden har vatten på alla sidor utom en.
En bukt är när havet skär in i land i en stor båge.
En halvö har vatten omkring sig på tre sidor. Halvön sitter bara ihop med fastlandet på en
sida.
Fastland är ett mycket stort område med land.
Ett sund är ett smalt område med vatten, som binder ihop hav eller sjöar med varandra.
En ö är land som har vatten omkring sig på alla sidor.
Ett skär är en liten ö av klippor.
Download