Kusten

advertisement
Kusten
Vatten i och runt Sverige
Nära till vatten
• Sverige flesta nära till vatten
• Hav runt
• Stora och små sjöar
• Vattendrag
• Älvar
Älvar
• Norra Sverige
• Stora vattendrag
• Kallas älvar
• Rinner från fjällen i väster
• Östersjön i öster
• Bildas av flera fjällbäckar som
rinner samman
Södra Sverige
• Rinnande vattendrag
• Åar
• Vattnet rinner långsammare
Hallands åar
• Viskan
• Ätran
• Nissan
• Lagan
Land möter hav
• Alla tider bosatt sig nära vatten
• Vid kusten
• Inga vägar lättare ta sig fram på
vatten
Kust
• Land möter hav
• Sverige 250 mil lång
• Ser olika ut
• Sandstränder, höga klippor
• Skärgård
Vik
• Del av havet eller sjön som skär
in i land
Udde
• Land som sticker ut i havet eller
sjön
• Har vatten på alla sidor utom en
Bukt
• Havet skär in i land i en stor båge
Halvö
• Vatten omkring på tre sidor
• Sitter ihop med fastlandet på en
sida
Download