Examensarbeten/självständiga arbeten åk 2010

advertisement
Seminarium i barn och skolhälsovård
Glöm inte att ladda upp din uppgift och din PP i Studentportalen. Glöm inte att korrekturläsa åt varandra enligt den vanliga
korrekturläsningslistan. Läs allas arbeten.
Student
Ämne
Tid och rum
Utfrågare
presentation
Annica Sahlin
Hembesök efter hemgång
Barnsj. stora KR Christina Falk
på BB
30/1 13:15-13:30
Christina Falk
Hälsobesök åk 7
Barnsj. stora KR Annika H Ekström
30/1 13:30-13:45
Annika H Ekström Psykisk ohälsa
Barnsj. stora KR Erik Jansson
30/1 13:45-14:00
Sophie Hjort
Mässling
Barnsj. stora KR Admasu Desta
30/1 14:00-14:15
Erik Jansson
Tetanus/
Barnsj. stora KR Annica Sahlin
difterivaccinationer
30/1 14:15-14:30
Admasu Desta
Sjuksköterskans
Barnsj. stora KR Josefine Karlsson
hälsoundersökningar åk X
30/1 15:00-15:00
Josefine Karlsson
Synundersökningar på
Barnsj. stora KR Anna Z
BVC
30/1 15:00-15:15
Anna Zerpe
Psykisk ohälsa, skolvägran Barnsj. stora KR Petra Hedlund
30/1 15:15-15:30
Petra Hedlund
Psykisk ohälsa, stress
Barnsj. stora KR Sophie Hjort
30/1 15:30-15:45
Sara Fäldt
Post partum depression hos Barnsj. stora KR Sue Yeng Foo
invandrarkvinnor
30/1 15:45-16:00
Anna Backström
Första besöket i hemmet
Barnsj. stora KR Sara Fäldt
efter hemkosten från BB
30/1 16:30-16:45
Johanna Olafsdottir Ensamkommande barn i
Barnsj. stora KR Anna Backström
skolan
30/1 16:45-17:00
Terese Brunzell
Sömnrådgivning på BVC
Barnsj. stora KR Johanna Olafsdottir
30/1 17:00-17:15
Karin Blanksvärd
Emma
Gerhardsson
Sue Yeng Foo
BVC-sjuksköterskan roll
när barn far illa
MPR-vaccination
Psykisk ohälsa
Barnsj. stora KR
30/1 17:15-17:30
Barnsj. stora KR
30/1 17:30-17:45
Barnsj. stora KR
30/1 17:45-18:00
Emma Gerhardsson
Terese Brunzell
Karin Blanksvärd
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards