pp fåglar - Orsa Kommun

advertisement
Orsa Kommun
NO, Flytt- och stannfåglar, vecka 46-48
Förankring i kursplanen:
Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska
sammanhang och nyfikenhet och intresse för att veta mer om… naturen
Pedagogisk planering
Centralt innehåll:
 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Förväntat resultat:
Du ska kunna:
 Känna igen och namnge 3 stannfåglar. T ex Domherre
 Känna igen och namnge 3 flyttfåglar. T ex Bofink
 Något skäl till varför en del fåglar måste flytta och varför en del kan stanna.
Examinationsuppgift:
Sara kommer att visa bilder på fåglar vi har jobbat med och du ska tala om vad fågeln
heter och om det är en flyttfågel eller stannfågel och varför den stannar eller flyttar.
Undervisning:
Under dessa veckor kommer vi att:
 Läsa om fåglar
 Titta på bilder av fåglar
 Se film om fåglar
 Räkna fåglar vi fågelmataren på fritids och se vilka fåglar som kommer dit.
 Skriva fakta om fåglar.
Dokumentation:


Fotografier
Det du skriver om fåglarna.
Orsa Kommun
Download