Fåglar
En bra tid för att lära sig känna igen våra vanligaste fåglar är tidigt på våren. Tiden strax innan
flyttfåglarna dyker upp i april och maj. Möjligheten är då större att eleverna kan få se och lära sig att
urskilja t.ex. talgoxen sång. Temat Fåglar innehåller övningar som förstärker möjligheten att lära in
några av våra vanligaste fåglar. Om man önskar arbeta med fåglar en annan tid av året så går det
naturligtvis bra.
Här kommer några exempel som visar på kopplingen till Lgr 11:
Centralt innehåll i Biologi åk.1-3
 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djur och växters livscykler och
anpassningar till olika årstider
 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn
på några vanligt förekommande arter
 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
Centralt innehåll i Biologi åk.4-6
 Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter
 Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas