Placering av student i kommun utanför regionen

advertisement
Placering av student i kommun utanför regionen
Lärarprogrammet 90/210 – 270/300 hp
Fylls i av student
Namn ____________________________________________________________
Personnummer _____________________________________________________
Adress ___________________________________________________________
Postadress _________________________________________________________
Mobilnr __________________________ Tel.nr ___________________________
E-postadress _______________________________________________________
Inriktning; ämne/ämneskombination ____________________________________
Förskollärare
Förskoleklass – år 3
Grundskola år 4-6
Ämneslärare år 7-9
Ämneslärare Gymn
Yrkeslärare
Önskad placering
Kommun _________________________________________________________
Skola ____________________________________________________________
Studiegång för förskollärare:
Ht
UVK 1
3 veckor
praktiskt
lärararbete
Vt
Ht
Ämne 1
Vt
Ht
UVK 2
UVK 3 samt
7 v praktiskt ämne 1
lärararbete
Vt
Ämne 2
10 v
praktiskt
lärararbete
Ht
Ämne 2
samt
ex.arbete
Vt
Ämne 4 o 5
Ht
UVK 3
10 v
praktiskt
lärararbete
Studiegång för förskoleklass - år 3:
Ht
Ämne1
5 veckor
praktiskt
lärararbete
Vt
Ht
UVK 1 Ämne 1
Vt
Ht
UVK 2
Ämne 2 o 3
Ämne 2
5 v praktiskt
lärararbete
Vt
Ex.arbete
Högskolan i Gävle. Postadress: 801 76 Gävle. Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Telefon: 026-64 85 00. Telefax: 026-64 86 86. Hemsida: www.hig.se Postgiro: 78 81 17-0.
1(3)
Studiegång för ämneslärare 7-9:
Ht
Ämne 2
5 veckor
praktiskt
lärararbete
Vt
Ht
UVK 1 Ämne 1
5v
praktiskt
lärararbete
Vt
Ämne 2
Ht
Ämne 3
Vt
Ämne 1
Ht
UVK 2
Ämne 3
Vt
UVK 3
10 v
praktiskt
lärararbete
Ht
Ämne 1
Vt
Ämne 2
Ht
Vt
Ämne 1 o 2 UVK 3
samt UVK 2 10 v
praktiskt
lärararbete
Ht
Ex.arbete
Studiegång för ämneslärare Gymn:
Ht
Vt
Ht
Ämne 1
UVK 1 Ämne 2
5 alt 3veckor
praktiskt
lärararbete.
Beroende på
ämne
Vt
Ämne 1
Ht
Ämne 2
Studiegång fö yrkeslärare:
Ht
UVK 1
5 veckor
praktiskt
lärararbete.
Individuellt
utlagt enl ök
Vt
Ht
UVK 2 UVK 3
Ifylld blankett lämnas till lärarutbildningskansliet/VFU-enheten senast 15 september!
Högskolan i Gävle. Postadress: 801 76 Gävle. Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Telefon: 026-64 85 00. Telefax: 026-64 86 86. Hemsida: www.hig.se Postgiro: 78 81 17-0.
1(3)
Vt
Ex.arbete
Fylls i av ansvarig på området
Studentens namn:………………………………………….
Placering
Kommun _________________________________________________________
Skola ____________________________________________________________
Adress ___________________________________________________________
Rektor eller motsvarande
Namn ____________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________________
E-postadress _______________________________________________________
Lokal lärarutbildare
Namn _____________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________________
E-postadress _______________________________________________________
Underskrift ________________________________________________________
Datum ____________________________________________________________
Skicka till:
VFU-handläggare
Ann Gerhartz
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle
Högskolan i Gävle. Postadress: 801 76 Gävle. Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Telefon: 026-64 85 00. Telefax: 026-64 86 86. Hemsida: www.hig.se Postgiro: 78 81 17-0.
1(3)
Download