Ett liv som räddas ska också levas - en

advertisement
Fri entré
Janusz Marcickiewicz kom till Sverige 1989.
Han fick anställning på Sjukhuset i Varberg.
Efter tio år började han på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset men 2009 återvände
han till sitt ”gamla” sjukhus där han nu är
överläkare på Kvinnokliniken.
Janusz Marcickiewicz är tjänstledig från sitt
jobb som chef på Centrum för gynekologisk
tumörkirurgi på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, men utför fortfarande en
del uppdrag och forskning inom områdena
cancer i livmoderkroppen, kirurgisk teknik för
framfall samt livmoderstransplantation.
Regionhandikapprådet
Torsdagen den
16 april 2015
kl 18.30 – 20.30
Hallands sjukhus
Varberg
Lokal: Bocksten
Nya Nationella Vårdprogram
för äggstock och
livmodercancer
Ett samarrangemang
Gyncancerföreningen GCF Anemonen
Halland är till för kvinnor som har eller har
Torsdagen den 16 april 2015
Kl 18.30 – 20.30
haft gynekologisk cancer, deras närstående och
för stödmedlemmar. Föreningen har till uppgift
Hallands sjukhus Varberg
Lokal Bocksten
att sprida information om gynekologisk cancer
(ligger i korridoren på höger sida
efter Biblioteket)
samt att stödja varandra genom personliga
kontakter och sammankomster.
Regionhandikapprådet i Halland är ett
Program
samrådsorgan för olika handikapporganisa-
Välkomna!
Gun-Brith Ottosson, ordförande i
GCF Anemonen hälsar välkomna
tioner och myndigheter i Halland. Rådet sprider
information om funktionsnedsättningar,
behandlar remisser och bevakar frågor inom
18.30
Information om Nya Nationella
vårdprogram för äggstock och
livmodercancer
Janusz Marcickiewicz, överläkare,
Medicine Doktor, Kvinnokliniken,
Hallands sjukhus Varberg
19.30
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås
20.00
Tid för frågor
20.30
Avslut
området funktionshinder.
Fri entré! Vi bjuder på kaffe/te och smörgås
Varmt välkommen!
Information och frågor samt anmälan
avseende samåkning från Hallands sjukhus
Halmstad kl 16.30
Ring Gun-Brith Ottosson 070 525 67 97, eller
Barbro Johansson, 035 – 21 64 82
e-post [email protected]
Download