Konferens Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande?

advertisement
Konferens
Kan fiskar känna smärta och uppleva
lidande?
30 november 2010
Kungligs Skogs- och Lantbruksakademien
Stockholm
Moderator; Nisse Hilldén
Tid
Titel
Föreläsare
08.00
Registrering
08.30
Inledning
Mats Sjöquist & Björn Dahlén
08.50
En fisk är inte en fisk är inte en fisk
Michael Axelsson (Göteborgs univ.)
09 30
09.30
Hur hanterar fiskar stress?
Svante Winberg (Uppsala univ
univ.))
10.10
En evolutionär syn på fiskars smärtsinne
Kjell Døving (Univ. i Oslo)
10.50
Paus
11.20
Smärta och nociception hos fisk
12.00
Lunch
13.00
Fisken: gröda, djur eller mittemellan?
Erik Petersson (Fiskeriverket)
13.30
Djurens Rätt om fiskar och fiske
Lena Lindström (Djurens rätt)
14.00
Etiska aspekter på fiskars - eventuella smärtupplevelser
Petra Andersson (Chalmers)
14.30
EFSA's aktiviteter inom fiskvälfärd
Bo Algers (SLU)
15.00
Paus
15.30
Lagstiftning för fisk
16.00
Visionsdebatt med panel
18.00
Ärter och punsch
Janicke Nordgreen (Norges veterinärhögskola)
Anders Gustafsson (Åklagarämbetet)
Download