av Swedish Brain Power på svenska.

advertisement
Tvärvetenskapligt nätverk för forskning
om neurodegenerativa sjukdomar
Bengt Winblad, Director
Angel Cedazo-Minguez, Co-director
Gunilla Johansson, Adm coordinator
www.swedishbrainpower.se
Forskningsbehovet
Demens är vår tids snabbast växande folksjukdom. Idag
finns ingen bot.
I Sverige insjuknar 25 000 per år. I världen upptäcks ett nytt
fall var 4e sekund.
Kostar svenska samhället 63 miljarder kr per år – mer än
alla andra sjukdomar.
För att hejda utvecklingen krävs satsning på demensforskning
med tvärvetenskaplig kompetens nu!
Våra forskningsområden
Grundforskning biomarkörer – imaging – genetik
Kliniska prövningar tidig diagnos – behandling
Epidemiologi populationsstudier – riskfaktorer –
prevention – hälsoekonomi
Umeå
Nordanstig
Omvårdnad rehab
Samlar ledande hjärnforskare inom olika
discipliner runt om i Sverige!
Uppsala
Stockholm
Linköping
Göteborg
Malmö
Lund
Våra målsättningar
Tidigare diagnos
Effektivare behandling
Bättre vård
Ökad samverkan med samhälle och näringsliv
Sann translationell forskning!
Vår unika modell
Vårt nätverk
Resultat hittills
Nya biomarkörer för tidig diagnos och effekter av behandling.
Identifierat riskgener och mutationer för als och frontaltemporal demens.
Första val vid multinationella kliniska prövningar gällande alzheimer.
Nya instrument för funktionsbedömning och livskvalitet.
Gemensamma kliniska och epidemiologiska databaser, biobanker och
kvalitetsregister.
Ökat samarbetet mellan ledande forskningsgrupper och mellan akademi,
näringsliv och samhälle.
Forskning i världsklass
Harvard Univ.
Stanford Univ.
Swedish Brain Power
Univ. Cambridge
Imperial College London
Jämförelsen visar
i vilken grad
vetenskapliga
artiklar citeras i
andra vetenskapliga
arbeten inom
samma område.
Univ. College London
Karolinska Ins tutet
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Certain data included herein are derived from the Web of Science ® prepared by THOMSON REUTERS ®, Inc. (Thomson®), Philadelphia,
Pennsylvania, USA: © Copyright THOMSON REUTERS ® 2014. All rights reserved.
Framtida planer
Implementering av nya kriterier för demenssjukdomar.
Strategier för individualiserad behandling.
Utveckling av nya targets och test av nya läkemedel.
Fördjupad förståelse av sjukdomsmekanismerna.
Nationell demensplan som omfattar basal, klinisk och
omvårdnadsforskning.
Ökat nationellt och internationellt samarbete.
www.swedishbrainpower.se
Download