VÅR PROFIL SPRÅK KOMPETENS TILLÄGGSTJÄNSTER

VÅR PROFIL
När du väljer oss som utförare utformas insatserna i samråd med dig som
brukare. Din kontaktperson blir den ansvarige som kommer att utföra
hemtjänsten hos dig. Vi ger ett personligt engagemang och hög kontinuitet med en egen kontaktperson. Vi utformar hemtjänsten tillsammans
med dig och utifrån ditt önskemål. Ledorden för vår verksamhet är trygghet,
respekt och gott bemötande.
SPRÅK
Svenska är huvudspråket, men vi har även personal som kan andra språk
än svenska till exempel arabiska, tigrinja och amrinja
KOMPETENS
Våra kompetenta medarbetare är socionomer, undersköterskor och vårdbiträden med många års erfarenhet av äldreomsorgen.
TILLÄGGSTJÄNSTER
Vi erbjuder också hushållsnära tjänster till de hemtjänstkunder som vill
komplettera sin hemtjänst, exempelvis fönsterputs, skottar snö med rut
avdrag.
FÖRETAG
SOFIS HEMTJÄNST TELEFON
0739-387492
E-POST
[email protected]
Verksammmai:
Sigtuna,Märsta,Rosersberg
CHEF
Munira Omar
SAMORDNARE
Haisem Ali
WEBBPLATS
www.sofishemtjanst.com
SÅ HÄR ARBETAR VI MED
Självbestämmande
Självbestämmande innebär att varje människa har rätt att bestämma över sitt
eget liv och leva så självständig som möjligt, samt att kunna påverka sin egen
situation. För den som väljer hemtjänst är självbestämmande en viktig faktor.
Här fokuserar vi på att utföra tjänster på det sätt varje enskild önskar. När du
väljer oss som utförare upprättar vi en genomförandeplan tillsammans där du
får bestämma hur hjälpen ska utföras.
Trygghet
Genom att garantera utbildad personal med mycket erfarenhet vill vi kunna
säkerställa att just du får rätt service. Målsättningen är att hitta en kontinuitet
där samma personer hjälper dig och får dig känna trygghet.
Kvalitet
För att kunna erbjuda våra kunder högsta kvalitet har vi ett mål:
• Att ständig bli bättre. Det gör vi genom att arbeta med uppsatta kvalitetsmål
som vi mäter och följer upp med hjälp av kontinuerlig dialog och snabb
återkoppling med våra kunder.
• Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet. Genom att vi som företag har detta
synsätt kan du som väljer oss alltid veta att du får de absolut bästa hemtjänst
personalerna som hjälper dig i ditt hem. Hemtjänsten ska vara av god kvalitet
och respektera ditt självbestämmande.
Bemötande
Alla människor har samma värde och rätt till respektfullt och trevligt bemötade.
Det personliga mötet är avgörande. Det är en självklarhet för oss att bemöta
kunden med omtanke och respekt.
Respekt för privatliv och personlig integritet
Vi jobbar i ditt hem och respekterar den personliga integriteten och agerar som
gäst i ditt hem. Vi vill stödja din frihet genom att erbjuda service präglad av
respekt och värme.
Meningsfullhet
Hemtjänsten ska vara ett meningsfullt stöd för dig i det dagliga livet. Vi utför
våra tjänster med kunskap och känsla och vårt viktigaste mål är nöjda kunder.
Individanpassning och delaktighet
Individanpassning handlar om att vara lyhörd och uppmärksam på varje
persons speciella förhållanden, det kan handla om kultur, religion det kan även
handla om manligt och kvinnligt. Det viktigaste är se och möta varje enskild
person. En viktig utgångspunkt för oss är att äldre personer får fortsätta leva sitt
liv som innan de blev beviljade insatser från äldreomsorgen.
All information baseras på uppgifter från företaget.